ทำนายฝัน 'หมูกลายเป็นคน'

ฝันเห็น ฝันว่า หมูกลายเป็นคน คุณจะมีคดีขึ้นโรง ขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมูกลายเป็นคน'

คุณจะมีคดีขึ้นโรง ขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ คนแคระ ประกาศการแต่งงานของตนเอง ขิม ผักที่ยังคงปลูกในดิน เด็กพิการ ฉิ่งฉาบ ตกลงไปในบ่อ ยกยอ หน้าต่าง มงกุฎ ตรอกซอกซอย แผ่นดินแยกออกจากกัน พูดคุยกับโจร เป่าลูกโป่ง หม้าย กุหลาบ ประกายไฟ ตัวเลข ตู้ อุ้มลูกหมา งูกินสัตว์ ต่อ เท้าด้วน คดข้าวเย็นกิน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ปีศาจหลายตน วงล้อกำลังหมุน ที่พึ่ง ผักกาด ขายไม้กระดาน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เจ้าเมือง ตัวเองแก่ หงอนไก่ มวยผม กะปิ กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ปล่อยนกกระเรียน เงินปากผี ไม้เท้า ฮก ลก ซิ่ว ซื้อปลาหมึก เลือดออกทางช่องคลอด หญิงแต่งชุดสีดำ คนมีดวงตาสีดำ นุ่งผ้าสีชมพู กางเขน (นก) อู่เรือ ร้องไห้ บิน (ตกลง) พญาอินทรี ลูกเต๋า ทอดแห ห่มผ้า ฤดูฝน ตื่นขึ้นมาเอง ไล่จับผีเสื้อ มดเต็มบ้านเมือง นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง ผ้าสีขาว ยมทูต พรวนดิน คนมุงซื้อขาย เวทีมวย ก่อกองทราย มุ้งหมอน นั่งรถ พนมมือ เตียง ถูกหนูกัด คนฆ่าสัตว์ งวง กินคอลลาเจน จับกุ้ง ซุกซ่อนตัว เชือก หางไก่ ฝันว่าส่งพัสดุ จำปีหรือจำปา นอนในเรือ อุปกรณ์ทำครัว อมตะ อินสตาแกรม ( instargram ) ทาแป้ง รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เหยี่ยว บัญชี ไข่มุก กระต่าย กระเป๋าเดินทาง เณรหน้าไฟ บ้องไฟ เฉาก๊วย เด็กนอนบนเตียง วิทยุ กล้วยไม้ ผม ขี่โคเข้าเมือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM