ทำนายฝัน 'หมูกลายเป็นคน'

ฝันเห็น ฝันว่า หมูกลายเป็นคน คุณจะมีคดีขึ้นโรง ขึ้นศาล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมูกลายเป็นคน'

คุณจะมีคดีขึ้นโรง ขึ้นศาล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความมืด คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ไก่กกไข่ ของโบราณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ- วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฮองเฮา (ราชินี) ว่าว เอทีเอ็ม จุดดอกไม้ไฟ ทาแป้ง ปล่อยนก แดด น้ำมันก๊าด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด นั่งมองน้ำตกกับคนรัก กระโดด งูกัด ถอด ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เสียจริต เรือกำลังจม ฝี นอนเล่นกลางดิน เมฆสีเลือด ถนน คันศรหรือคันธนู ท้องฟ้าสีแดง ฝาเรือน รุ้งกินน้ำ ซ่อนหา ดีใจ เดินอยู่กลางทุ่งนา กินโรตี โค่นต้นไม้แก่ โอลิมปิก เก้าอี้ ตัวเองมีปีก ถ้วยชาม ทอดทิ้งลูกๆ จอบหรือเสียม แมวดำ น้ำพุที่พุ่งสูง สายรุ้ง เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ ทอดผ้าป่า ข่าวดีจากลูก มดรุมเป็นกลุ่มๆ เห็นคนอื่นถูกประณาม แฉลบ กินก้อนดิน ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน แมลงสาบ ทำแว่นตาแตก ฐานพระพุทธรูป สิริวัณณวรีนารีรัตน์ จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ปลาฉลาม เครื่องบิน ยกโทษให้ใครบางคน ช้อนเปื้อน กษัตริย์ โซ่ตรวน นอนอยู่บนแผ่นดิน หนามตำ นอน เป็นคนผอมบาง คนฆ่าสัตว์ กินขนม กล้วย ผนังบ้าน มารดา เดินเรือ เล่นน้ำฝน ป่า ไอ ส้วม ได้กลิ่นเครื่องเทศ เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง พูดกับกลุ่มชน กระท่อมริมทะเล ฉี่รดที่นอน ตั้งท้อง สาหร่าย ถูกคู่รักกักตัว ได้กลิ่นของบูดเน่า ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ฝุ่น ปอด กล้วยแขก ขนคิ้ว พรวน แคร่หาม ตกปลากับคนรัก งาช้างวางคู่กัน คลอดลูก ปลาทองที่ตายแล้ว ต่างหู ถูกต่อต่อย ถูกไล่ออกจากงาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM