ทำนายฝัน 'หมูตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมูตาย คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมูตาย'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซื้อของโบราณ สมอเรือ หม้อ ช่างปั้น เล่นไพ่ ขวดน้ำ อินทรี เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ บอลลูน บวงสรวง กินเกินขนาด ตะเพียน งานโกนจุก อุ้มลูกหมา มหาสมุทร เท้าขาด นาก รักชาติ ยกโทษให้ใครบางคน มีเขาบนหัว มรกต ลำคลอง หมากฝรั่ง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ ก่อสร้าง เพศสัมพันธ์ นกนางนวล ถูกฉ้อโกง ปีนเขา หมาคาบหม้อ เงินกู้ เคี้ยวดิน ศีรษะมีเหา ฮัจญ์ ประกันตัว ม้าสีดำ พลับพลา ถือดอกบัวในมือ นกยูงรำแพน กุลี สัปทน บรรจุของลงหีบ ยันต์ ดวงอาทิตย์ขึ้น เงินปากผี จับก้อนกรวด ก้อนทราย กุมารทอง ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ค้าขายต่างเมือง แขนขาด กระบี่ ฟุตบอล ถาดอาหาร เมฆบังแสงอาทิตย์ กล้วยไม้ ทำนาเกี่ยวข้าว แม่ เมฆสีขาว ทะเลทราย ศัสตราวุธ กระบอกสูบลม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ธุรกิจ ถาด ปัดกวาดฝุ่น ป่า บัวขาว อยู่ในกระท่อม เสาตกน้ำมันในบ้าน ไพ่ รถจักรยาน ปากเน่า ตะกร้าพลาสติก พระแก้วมรกต แว่นตาเลนส์สีดำ ทหาร คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ งานศพ จานแตก ฆ่าเต่า แสงนีออน ลูกจัน ทำขวัญ งูรัด กินดิน แว่นตาเลนส์ใส กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ตะเกียง ให้มีดแก่คนอื่น ลาภ พญานาค เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เศรษฐี กลอง เที่ยวบ่อนการพนัน ไม้พลอง ละทิ้งครอบครัว ทุบตีภรรยา ฝ่าเท้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM