ทำนายฝัน 'หมูตาย'

ฝันเห็น ฝันว่า หมูตาย คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หมูตาย'

คุณกำลังจะมีเคราะห์ร้าย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไฝ ซ่อน ไฟไหม้ในท้องฟ้า ลุยไฟ กระเป๋าเงิน ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น กินดิน ฉาบ นักร้อง แสง โดนแทง ขี่กระบือ กระบี่ เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด ซุบซิบนินทา ทะเลาะกับภรรยา ยอดโดม ฌาปนกิจ บังสูรย์ ปิดผนึกซองจดหมาย นุ่งชุดหลากหลายสีสัน นอนกับสาวสวย ท่าเรือ ความลับ ถูก แตน-ต่อ ต่อย ทะเลที่มีคลื่นขนาดใหญ เป็นแผลที่คอ ฝูงคนจำนวนมาก ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เสือ สงคราม ตีแมลงวันตาย จับผีเสื้อ กอไผ่ ย่างเนื้อ ยืนบนลังไม้ ญาตินํ้าตาตก สุนัขเข้ามาเลีย มาเฟีย แสดงละคร ผักกาด เพชรนิลจินดา นกบิน เฮลิคอปเตอร์ ลากรถบรรทุก สุกรตายเอง เดินตากแดด ต่อสู้ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก ตกเหว เกาหัว เสาตกน้ำมันในบ้าน ฟ้าที่สดใส แช่ง กระถางสามขา ปลิงหลายตัว พายุ เป่าลูกโป่ง เถาวัลย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ขโมยขึ้นบ้าน เมายา กำไลข้อเท้า ได้กลิ่นของบูดเน่า กินยา ตัวเองมีชื่อเสียง กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน รอยเท้าของตัวเอง ชัยชนะ โต๊ะทำงาน คนแปลกหน้า ก้างปลาติดคอ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น น้ำมันก๊าด เมา ถวายกุฏิ อสนีบาต ปล้นสะดม เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ ทันตแพทย์ เดินละเมอ เจ้าสาว น้ำผึ้ง มู่ลี่ คุก ตะราง ฮ่อยจ๊อ ทารกแรกเกิด อดตาย อักษรย่อ คนแก่ นัยน์ตา กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ผ้าใบ น้ำแข็ง บ้า ก่อกองทราย รัฐประหาร เดินอยู่ในสุสาน กงสุล

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM