ทำนายฝัน 'หม้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า หม้อ ฝันเห็นหม้อข้าว หรือฝันว่าได้นำเอาของใส่ลงไปในหม้อแกงนั้น ทำนายว่าจะมีคนมาใหม่มาขออาศัยในครอบครัว หรือได้คนรับใช้คนใหม่ หรือหากเป็นผู้ชายโสด ก็จะพบเนื้อคู่ที่เป็นแม่ศรีเรือน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หม้อ'

ฝันเห็นหม้อข้าว หรือฝันว่าได้นำเอาของใส่ลงไปในหม้อแกงนั้น ทำนายว่าจะมีคนมาใหม่มาขออาศัยในครอบครัว หรือได้คนรับใช้คนใหม่ หรือหากเป็นผู้ชายโสด ก็จะพบเนื้อคู่ที่เป็นแม่ศรีเรือน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ชอล์ก ร่วมงานทอดกฐิน ธงชัย ฮิปโปโปเตมัส ให้หวีคนอื่น ไก่ฟ้า ฆ่าโค รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ถูกตัดศีรษะ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นั่งจับเจ่า จับเงิน เฮลิคอปเตอร์ แก้บน เห็นประตูบ้านตัวเอง จับปิ้ง ฆ่าหมัด ขี่ม้า ตัวเงินตัวทอง ลวดหนาม จานชาม เวทีมวย ความมืด ดึงเชือก ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ กินเกินขนาด งูเขียว ไถ่ถอน โซ่ เล่นไพ่ ตีฆ้อง กุลี เชือดคอสุกร กะละมัง นอนกับสาวสวย กุมารทอง บ้านมีช่องโหว่ ผิวหนัง ชงชาถวายเจ้าที่ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ใช้ผ้าโพกศีรษะ ฟูก ร่ม มุดรั้วลวดหนาม ปากกา เต่า ชักลาก เห็นปีศาจกินคน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ปล่องไฟ แทงตัวเอง ท่าเทียบเรือ ฝาแฝด ขาเป๋ วอ จีวร มีขาเดียว หัตถกรรม ตู้นิรภัย ลอย ถือดอกบัวในมือ แมลงสาบ ซื้อของโบราณ องค์พระ ลูกประคำ ประกันตัว จับสายสิญจน์ มีดตกน้ำ งง ไข่ไก่ เชิงตะกอน นกแก้ว เห็นคนอื่นถูกประณาม ยื้อแย่ง ตกปลากับญาติ อทิตยาทรกิติคุณ คำนับ ผมถูกตัดให้สั้น กินน้ำผึ้ง บันไดกว้างๆ ตาบอด ราชา เชือก หนี้สิน กัลยาณิวัฒนา มิตรสหาย มือ ดีใจ เพื่อนที่ตายไปแล้ว ร้องไห้ หน้าอก ภาชนะ กระรอก จมูกหาย ธงบนบ้าน ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน อุปกรณ์ทำครัว ตัวเองถูกฉีดยา ประกายไฟ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM