ทำนายฝัน 'หลงป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า หลงป่า ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หลงป่า'

ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทาส ชักลาก เป็ดว่ายน้ำ งูเลื้อย กรวยจราจร ตราสัง ตะกร้าหวาย ไม้พลอง เครื่องครัว ตัดหนวดตัวเอง งูกัด ทอผ้า ฮวงซุ้ย เสื่อขาด โกนขนหน้าแข้ง ช้างไล่กวด บดเมล็ดกาแฟ ยมทูต เสือตาย ภรรยา ฏีกา ดาดฟ้า กระดาษเช็ดมือ สีแดงชาด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย กระจกแตก ถอนฟัน เห็นตัวเองในกระจก แม่ชี รากไม้ โคลน ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน รักกับนักบินหญิง แสงสว่าง หวีหัก วงกบ ถั่วลิสง ปม ท่องเที่ยวในสวน ควันไฟ ถูกตะปูตำเท้า ค้อน เดินขึ้นที่สูง โทษ สีดำ ถูกสุนัขเห่า ปืนใหญ่ ตกใจจนสะดุ้ง ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ตกใจเพราะเห็นผี พระเจ้าแผ่นดิน โต้เถียง บุตร สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทุ่งนา แว่นตาเลนส์ใส โค่นต้นไม้แก่ ตกหลังม้า ผู้หญิงใส่ชุดสีขาว บ้านใหม่ ประกายไฟ งมหาของ ฟ้ายามเมฆครึ้ม ถ้วยชาม ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ถังน้ำ แข็งแรง ส่งจดหมายพร้อมเช็ค กระจาด จับปลา ซักผ้า นางเงือก ฝี แคร่หาม ทะเลาะกับแม่ยาย ของที่ระลึก จุดเทียน นอนบนพื้นน้ำ เลื่อยไม้กระดาน ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ปล่อยสัตว์ ถ่ายอุจจาระ มาลัย ปีนเขา แกงการู อาบน้ำ เสียจริต กระบือ พวงมาลัย ขนมเข่ง ฆ่าใครบางคน ขุดดิน ถูกไล่ออกจากงาน กินรีหรือกินนร กินเนื้อมะพร้าว จับก้อนกรวด ก้อนทราย จีวร แมวดำ ข้าวสาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM