ทำนายฝัน 'หลงป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า หลงป่า ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หลงป่า'

ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูก แตน-ต่อ ต่อย เงาะ ญาติกำลังจะตาย ชามมีลายดอกไม้สวยงาม ขี่ม้า ศิลา นกแสก ยื้อแย่ง แกะสลักรูปปั้น เหาะดั้นเมฆ เกลียดคนอื่น นั่งบนลังไม้ ขาหัก ค่ำคืน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เด็กทารก โอลิมปิก นั่งบนอาสนะสงฆ์ พระธาตุ ฝันเห็นนํ้าวน ซ้อมรบ ได้รับรางวัล ประกาศข่าวการเกิด กระบอกสูบลม หวีเสนียด ปอกเปลือกผลไม้ ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ช้าง ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เกาทัณฑ์ ปลอบโยน บินขึ้นไปบนท้องฟ้า พระราชินี ถูกฉ้อโกง โจรปล้นบ้าน ตรอมใจ บิณฑบาต เดินตากแดด จิ้งเหลน หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง หลุมอสรพิษ ตะปู ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด กระท่อมในป่า กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน ลับมีด ก้ามกุ้ง สีดำ เด็กกำลังดูดนม รักชาติ แต่งงาน หญิงทุบตีกัน หุ่นยนต์ ทำนบ เหงื่อ ปล่อยปลาดุก ซักผ้าขี้ริ้ว สิริวัณณวรีนารีรัตน์ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ วิวาท เต่าทอง ปราศจากอํานาจ ปลาทองที่ตายแล้ว ตนเองทำความผิด เทวาลัย แตกร้าว เกวียน คงกระพันชาตรี กินโรตี สุกร บ่อน้ำ จูบ กินหัวสุกร ยางรถ ของขวัญ บรรจุของลงหีบ เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป จระเข้ หมาเลียขา เห็นกล้วย ดอกบานไม่รู้โรย ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ขนมปัง งู ปลอกหมอน บนบาน ผมร่วง โดด นอนบนเตียง นาเกลือ ผ้าห่ม เทศน์ ขนคิ้ว พระแก้วมรกต ไม้ไผ่ กิ๊บติดผม กังวล อาบน้ำในอ่าง กระโปรง บิลเลียด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM