ทำนายฝัน 'หลงป่า'

ฝันเห็น ฝันว่า หลงป่า ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หลงป่า'

ฝันว่าเดินหลงป่า คุณจะมีคนแปลกหน้ามาชักชวนให้เราเสียเงินเสียทอง หรือ ของรัก อย่าไว้ใจคนแปลกหน้ามากนัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถ้วยกาแฟ ทอดแห บุตร แขก โบว์ดำผูกคอ ข่าวดีจากลูก เดินเล่นบนหาดทราย เถ้าแก่ เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ โล่ เสี่ยงเซียมซี เล่นการพนัน ปลาทองที่ตายแล้ว บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เปียก เชื้อเชิญ ลูกๆ หลั่งนํ้าตา แปรงฟัน ถูกไล่ออกจากงาน ซักผ้าขี้ริ้ว การสร้างโบสถ์ เก็บดอกบัว ศิลปิน เห็นคนอื่นถูกประณาม ทำโรตี นกร้อง ภรรยานอกใจ ผ้าห่มหนาๆ บ้านคนอื่น ตัวเงินตัวทอง ก้อนหิน ทำตัวเองบาดเจ็บ ไซเรน อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ถลกหนัง ลมหายใจมีกลิ่นหอม แจกัน ตีแมลงวันตาย ต้องโทษ โกรธ ดักนก ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ แหวนทอง พ่อหม้าย รักสามีตัวเอง บ่อน้ำพุแห้งขอด บอลลูนตก งมของในลำคลอง ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ ซองจดหมาย รักกับนักบินหญิง แหวนหาย สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) อุ้มลูกหมา ไล่จับผีเสื้อ แก่นจันทร์ หวีไม้ กุ้งยักษ์ สารภี เป็ดว่ายน้ำ แจกันคู่ อนุสาวรีย์ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เห็นกล้วย บ้านมีช่องโหว่ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด เหงื่อ ได้ยินสุนัขเห่า บันไดสูง สายนาฬิกาข้อมือขาด ศัสตราวุธ ฝนตกปอยๆ ทำให้คนอื่นตื่น กินน้ำผึ้ง บรรพบุรุษ กอดกะเทย ความรังเกียจ คนถูกฉีดยา ญาติทำความผิด หุ่นยนต์ บวชพระ ทำนาเกี่ยวข้าว บนบาน แฮนด์บอล กุหลาบ สะอึก ฮัจญ์ จับ รบกวน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว กระเป๋า เอสเอ็มเอส ( SMS ) ทำผ้าเช็ดหน้าหาย ฝันว่าส่งพัสดุ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง กำไลแตกหัก เงินกู้ แสง กินถั่วต้ม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM