ทำนายฝัน 'หลงรักสามีคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า หลงรักสามีคนอื่น ฝันว่าหลงรักสามีคนอื่น เตรียมตัวเจอปัญหาปวดหัวได้เลย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หลงรักสามีคนอื่น'

ฝันว่าหลงรักสามีคนอื่น เตรียมตัวเจอปัญหาปวดหัวได้เลย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ปล้น เพชรนิลจินดา มีดหาย ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก หมากฝรั่ง รังนก ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด หูเจ็บ โถแป้ง สุริยคราส ทำโรตี แก้ว กุมารเทพ ตะขาบ เที่ยวซ่อง แหวนหาย รากไม้ ได้ตีกลอง สู้กับเสือ แล้วชนะ ถูกกรรโชกทรัพย์ ฮอกกี้ ตุ๊กตา ญาติทำความผิด แกะ ฆ่าผึ้ง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น เลือกผัก ถูก แตน-ต่อ ต่อย นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ โดนแทง เสื่อขาด ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ประดิษฐ์ ทาเล็บ ถลกหนัง กุฏิพระ กินเป็ด ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง เดินตากแดด สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) ถูกมัดมือมัดเท้า เมฆกลางแดด แส้ ตุ๊กแก แมลงภู่ ภรรยาเปลือยกาย สูบบุหรี่ นอนกรน ทอง กินกล้วย จอกใส่เหล้า เสือกัดตัวเอง ปล่อยสัตว์ จองจำ อากาศทึบมืดมัว นกกระจิบ กระจาบ ยกของ งูรัด นกนางแอ่น ขื่อคา เห็นตัวเองในกระจก ซ่อน ม่าน กิ้งกือ กกไข่ ระย้า ตกกล้า ตกใจ เห็นผี ธงชัย ไซเรน เสามีรอยมอดกัดแทะจนผุ จับลูกเสือ กล่องดนตรี เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด งูขดเป็นวงกลม วงกต ตัดหัว ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กบฎ ซีเมนต์ วิ่ง ช่วยคน เงินโบราณ สารภาพต่อหน้าเพื่อน ก่อกองทราย ทับทิม มัคคุเทศก์ ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ คันศรหรือคันธนู โลกแตก เพื่อนที่ตายไปแล้ว คัมภีร์ ขุดดิน มุ้งหมอน รองเท้า จับสายสิญจน์ หมอก อยู่ในอาการผิดหวัง ฉมวก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM