ทำนายฝัน 'หลุม'

ฝันเห็น ฝันว่า หลุม ฝันเห็นหลุมและเดินตกลงไปในหลุมลึก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะ พ้นเคราะห์ หมดทุกข์ หมดโศก และจะโชคดีมีลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หลุม'

ฝันเห็นหลุมและเดินตกลงไปในหลุมลึก ทำนายว่าเป็นฝันดี จะ พ้นเคราะห์ หมดทุกข์ หมดโศก และจะโชคดีมีลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขวด ฆ่าเสือ มุ้งหมอน มองนํ้าตกตามลำพัง รังดุม เลือดไหล ไทร ถวายของแด่พระสงฆ์ ถูกเรียกตัวมาประชุม หญิงชู้ รับประทานอาหาร ตัวเองมีปีก ทะเลาะ กรงสัตว์ เคารพ คำนับ ถ่อเรือ แมลงปีกแข็ง ยักษ์ วิ่ง คนขาพิการ เป่าแตร มุดรั้วลวดหนาม ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ปีศาจที่มีเขาและหาง เลือดออกเต็มตัว มะนาว งูเขียว กรน ถูกตีหู งานพิธีต่างๆ ทิชชู อยู่ห่างไกลจากครอบครัว วิวาท พลอยหลากสีสัน ถั่วปลูกอยู่ในไร่ หมูกลายเป็นคน ลม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ไม้ไผ่ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ราชา ขบวนแห่ศพ งานฉลอง นม บุคคลที่มีชื่อเสียง ทอดทิ้งคนรัก แขนขาด ทำแท้ง ดวงตรา ไล่จับผีเสื้อ ถูกตัดใบหู กกไข่ บั้งไฟ เบ็ดตกปลา น้ำมัน ดวงอาทิตย์ดับ ได้กลิ่นธูป คนเกี่ยวข้าว ตู้เหล็กใส่เอกสาร กาบินเข้ามาในบ้าน มงกุฎ ตัดผม ตกทะเล กระดาษเปื้อนหมึก โลงศพ สุกร จรวด บุตร หิมะตกในฤดูร้อน ค่ำคืน ซองบุหรี่ บันไดสูง ชายชู้ สวมรองเท้าใหม่ ฟาง หงส์ ไฟไหม้ป่า ช้อนเปื้อน ดีใจ ขวานหัก ฉิ่งฉาบ น้ำค้าง กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) ศิลา กำไลแตกหัก โต๊ะทำงาน สังกะสี รถเมล์ ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด กิ่งก่าวิ่งไปมา คงกระพันชาตรี แฉลบ นุ่งผ้าสีชมพู วงกต เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ตกเหว ขี่โคอศุภราช ปีนเขา ให้มีดแก่คนอื่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM