ทำนายฝัน 'หลุมอสรพิษ'

ฝันเห็น ฝันว่า หลุมอสรพิษ ฝันว่าเดินตกลงไปในหลุมอสรพิษ หรือ หลุมที่มีเศษกระเบื้องแตก คุณจะหมดเคราะห์ พ้นจากโรคภัย หรือจะมีทุกข์ก่อนแล้วมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หลุมอสรพิษ'

ฝันว่าเดินตกลงไปในหลุมอสรพิษ หรือ หลุมที่มีเศษกระเบื้องแตก คุณจะหมดเคราะห์ พ้นจากโรคภัย หรือจะมีทุกข์ก่อนแล้วมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กษัตริย์ ตาบอด ผลักประตู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ชุดว่ายน้ำ แฉลบ ความผิด ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ตู้ ประทัด นกอินทรี ภรรยาออกจากบ้าน พระพรหม งูกินสัตว์ นางพยาบาล มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี ตู้อาหาร กงสุล ความรัก สามง่ามสำหรับแทงปลา กินกล้วย จูบเด็กเล็ก โกนหนวด นกกา กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน เด็กผู้ชายสู้กัน ถุงเงิน ถุงทอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่งงาน คอมพิวเตอร์ หลงทาง แมลงปอ ป่าเขา นกคุ่ม ฮอกกี้ เสี้ยนหนาม บิณฑบาต ระฆัง ดอกซ่อนกลิ่น นกขมิ้น ร่มหัก เหยียบขี้ กินผัก เปลี่ยนเสื้อผ้า ศพ กวางดำ พายุ ตกใจเพราะเห็นผี บ้านพัง รบกวน เผาไม้กระดาน ถูกเฉือนเนื้อ ฝน สนามกีฬา ถูกตำหนิ พายเรือกับคนอื่น เศษอาหาร ตัวเลข ทาส การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ผนังบ้าน ฉาบ แหวนแต่งงาน กินยา แก่นจันทร์ ถือไต้ หรือ คบไฟ ดื่มสุรา ปราสาทเก่าแก่ พระราชินี นาค ปาก เปรต ผีเสื้อบินจากดอกไม้ดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง ถูกคู่รักกักตัว ตัวเองเป็นโจร ปลวก เกลือ หนี้สิน ภูเขา หุ่น หมู เก็บดอกบัว ทำขวดแตก ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กุ้งมังกร งานบวช ผ่าท้อง นกแก้ว กระเป๋า ถูกข่มขืน งานสังสรรค์ ของขวัญ ใช้ยาเสพติด ทับทิม คนบ้า บวชพระ อดอยาก บ้านใหม่ คราส เป็นแผลที่คอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM