ทำนายฝัน 'หลุมอสรพิษ'

ฝันเห็น ฝันว่า หลุมอสรพิษ ฝันว่าเดินตกลงไปในหลุมอสรพิษ หรือ หลุมที่มีเศษกระเบื้องแตก คุณจะหมดเคราะห์ พ้นจากโรคภัย หรือจะมีทุกข์ก่อนแล้วมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หลุมอสรพิษ'

ฝันว่าเดินตกลงไปในหลุมอสรพิษ หรือ หลุมที่มีเศษกระเบื้องแตก คุณจะหมดเคราะห์ พ้นจากโรคภัย หรือจะมีทุกข์ก่อนแล้วมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ช้อนปลา ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง อุ้มลูกสุนัข ท่าเรือ ถ่อเรือ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ เอามีดฟันเท้าตัวเอง ดับเทียน เครื่องศาสตราวุธ ถนน ฉลาด กะโหลก ปีศาจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถุงมือ คนรักหรือคู่รัก พูดคุยกับเจ้านาย หลุมอสรพิษ ดื่มน้ำชา เรือ เจ้าที่ เข็มแทง ฆ่าเสือ กระดาษเช็ดมือ ถูกคนเตะ เหงื่อ ทิวเขา นั่งบนเสื่อ อดทน ฝุ่น ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ตำรา ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด นม ขอโทษ กาน้ำ กังหัน เกาะ ข่มขืนคนอื่น องค์กฐิน ตีเหล็ก ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ฉี่รดที่นอน ขี่เสือ ชะนี ปลิงหลายตัว กิ้งก่า ช่อดอกไม้ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน เกาหัว ตกบ่อมีหนอน ไต่ลวด พายเรือกับคนอื่น ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ฆ่าเต่า ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก งานศพ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น ได้ฟังเรื่องตลก มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กอดผู้ชาย ปลอกหมอน โกนขนหน้าแข้ง กินขนม จรวด กบฎ ทรมานคนอื่น กระซิบกับเพื่อน ฏีกา เดินทางไปวัด มดเต็มบ้านเมือง โน๊ตบุ๊ก ไก่แจ้ หญิงแต่งชุดสีเขียว สู้กับเหยี่ยว กระแต จับกัง เสื้อใหม่ นุ่งผ้าขาว ดารา โลกแตก ถูกตัดมือ เครื่องปั้นดินเผา นกเค้าแมวหรือนกฮูก มือตัวเอง อทิตยาทรกิติคุณ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ชี นอนบนที่นอน หนามตำ นั่งบนแคร่หาม มีคนขอโทษ กินก้อนดิน น้ำท่วม บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ลูกข่าง ซื้อปลาทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น