ทำนายฝัน 'หวีหัก'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีหัก คุณจะมีความเดือดร้อนรำคาญใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีหัก'

คุณจะมีความเดือดร้อนรำคาญใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฟัก ดอกมะลิ ดู pornhub พู่กัน พระเจ้าแผ่นดิน ทะเลาะกับคนรัก รักกับนักบินหญิง วิวาท ดื่มน้ำชา เปลวไฟ ประหารคนรัก น้ำเต้า กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ พระพุทธรูป นํ้าวน แม่นํ้า ปืน เป็นบ้า ขโมยทรัพย์สมบัติ เก็บผลมะม่วง ถูกมัดด้วยเชือก บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง วันเกิด สมอเรือ อ่างน้ำ ต่อสู้ บดเมล็ดกาแฟ ซื้อกระดุม กระเป๋าใส่เสื้อผ้า กระต่าย ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด กินเกินขนาด เลือดออกเต็มตัว ปล้น ไก่ออกไข่ นก กล้วยไม้ เก็บองุ่นรับประทาน ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ ฉาบ จักรเย็บผ้า กุ้งแห้ง แจวเรือ ถูกมัดมือมัดเท้า ตู้รับจดหมาย แขน รถจักรยาน เดินทางกลางทะเลทราย นกนางนวลโผบิน ทาขมิ้น จูบสัตว์เลี้ยง ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ฆ่าศัตรู เดินทางไปวัด ปราสาทเล็กๆ ดอกซ่อนกลิ่น เซียมซี เป็นไข้ ตุ๊กตา ตะกวด สตางค์ เจ้า ถูกฉุด ความมืด ฮ่องเต้หรือฮองเฮา คนตายมาหา มีหางงอก กำนัน ทิวเขา กินก้อนดิน คนร้าย จับกระต่าย กำแพง ผู้หญิงชักมีด กระเป๋าเงิน แจกันคู่ ยิ้ม ปี่ พาน นาเกลือ ฆ้อง ได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ นุ่งผ้าใหม่ กระโปรงใหม่ เสื่อไม้ไผ่ ธำมรงค์ ถูก แตน-ต่อ ต่อย กัดลิ้น แว่นตาเลนส์สีดำ มีหลายหู สูบบุหรี่ ผ่าท้อง ขาเป๋ ท่องเที่ยวต่างประเทศ เรือโยง สุนัขคาบหม้อ เครื่องดักนก แขกขายโรตี ปลวกขึ้นบ้าน เก็บมุ้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM