ทำนายฝัน 'หวีเสนียด'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีเสนียด คุณจะได้คู่ครองรูปงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีเสนียด'

คุณจะได้คู่ครองรูปงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฏีกา บ่อน้ำ ตะขาบกัด เฉาก๊วย น้ำพุขนาดใหญ่ พ่อตาย ตกปลากับคนรัก ถาดอาหาร ตะกร้าพลาสติก กรรไกร ได้กลิ่นเครื่องเทศ รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย เห็นตากระจกสีขาว หัวเราะ โดนแทง จุฬามณี ดื่ม ขุด เป่าลูกโป่ง ฟักแฟง ธงบนบ้าน ภรรยามีครรภ์ พระพุทธบาท กินลิ้น จุดเทียน นกต่อสู้กัน หมีทำร้าย ขวดยา แจกันคู่ ฆ่าหมัด ฟ้าร้อง กรงสัตว์ ชกคนที่จมูก คอกหมู กินสายบัว สร้อยทอง โกนหนวด ทำโรตี พวงมาลัยดอกไม้แห้ง กำลังเล่นเฟสบุค เงาตัวเองในกระจก แว่นตาเลนส์ใส เมฆกลางแดด กระดานดำว่างเปล่า กระโปรงใหม่ ใช้กรรไกรตัดสิ่งของ ทรมานคนอื่น ท้องเดิน มีขาเดียว กวางดำ ตาบอด กำไล คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง จักรยาน สิริภาจุกาภรณ์ ปิดผนึกซองจดหมาย หมู กุฏิพระ เดินทางกลางทะเลทราย นั่งบนแคร่หาม ถูกเฉือนเนื้อ ลูกเต๋า กระบี่ คนฆ่าสัตว์ ส้วม ฮวงซุ้ย รางรถไฟ จับนก ปลา ได้รับเงินบริจาค อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ห่มผ้า นาค หญิงเปลือยกาย น้ำฝน มหาสมุทร ขอบคุณ แมวสีขาว เล่นฟุตบอล ถูกตัดแขน อมตะ หน้าต่าง เรียก เครื่องบินบังคับ กระเป๋า ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ฮา ท่อน้ำ ลอยคอ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น นั่งใต้ต้นไทร ฆ่าศัตรู งานบวชเณร เล่นตะกร้อ ตาชั่ง ขอบฟ้า ยืนบนลังไม้ ผมถูกตัดให้สั้น หัวนก เณรหางนาค

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM