ทำนายฝัน 'หวีเสนียด'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีเสนียด คุณจะได้คู่ครองรูปงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีเสนียด'

คุณจะได้คู่ครองรูปงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ระดู ภรรยาตาย ถูกแทง กางเขน เดินชนผนัง นุ่งผ้าสีม่วง จอมปลวก กระต่ายวิ่ง แมงมุม เพื่อน ร้องตะโกน ถูกหวายรัด สัปทน น้ำตา ผนัง เทศน์ กรวยกรอกน้ำ ฮาเร็ม ทำร้าย กินสายบัว กรน โครงกระดูกสัตว์ แบกหีบ ริมฝีปาก ใบลาน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา นางกวัก กกกอด นุ่งชุดแดง ถูก แตน-ต่อ ต่อย ลิฟต์ ลูกปัด ทอดทิ้งคนรัก ทาก ฉากกั้น สวมชุดเจ้าสาว เป็นใบ้ จักรพรรดิ ระย้า แสง ตกปลา โกรธ แมลงปีกแข็ง เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก หนาม ตกใจ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ภรรยานอกใจ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ฉีกกระดาษ มีผู้นำม้ามาให้ งานวัด ชกคนที่จมูก หิมะตกในฤดูร้อน มีโชคลาภ โคเข้าบ้าน ตักน้ำ ทะเลาะกับเพื่อน ดื่ม กรรไกร เปรต วัวควาย ค้าขายต่างเมือง ปล่องเมรุ แขนขาด ขโมยอาหาร ตัวเองเป็นชู้ ครัว ก้างปลา ฝนตั้งเค้า ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ โคมไฟหรือโคมตะเกียง ทหาร ตกกระ ทะเลทราย ขนมชั้นหลากสี เป็ดไก่ กินผลไม้แฝด ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ประตูที่ปิดตาย กำไลข้อมือ สารภี ขนมอร่อย ใต้ถุน หย่า ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ สถานี งูขดเป็นวงกลม ทอดทิ้งครอบครัว อู่เรือ คู คลอง ทะเลที่เงียบสงบ ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ นํ้าพุที่พุ่งสูง เมาสุรา ถัง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM