ทำนายฝัน 'หวีเสนียด'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีเสนียด คุณจะได้คู่ครองรูปงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีเสนียด'

คุณจะได้คู่ครองรูปงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

พลอยหลากสีสัน มะลิ ถูกตะปูตำเท้า สมอเรือ ฟักแฟง กรน แสดงละคร บูชา ช่อดอกไม้ ขี้เถ้าในเตาไฟ มาลี ดัดผม ฐานทัพทหาร ขนมจีน พายเรือตามลำพัง ฉีกกระดาษ คัมภีร์ ญาติทำความผิด ยิงนก ผนังบ้าน อาเจียน เป็นคนผอมบาง พระพุทธบาท ภาษา กระสือ หน่อไม้ ทอง ถูกหนูกัด ทอดทิ้งคนรัก ของโบราณ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ซ่อน ทิชชู ปัสสาวะ ผู้หญิงตบผู้ชาย เขาวงกต ญาติตาย กกลูก ยกทรง เที่ยวบ่อนการพนัน ป่าไผ่ จักจั่น ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี สาหร่าย งูเลื้อย ปวดท้อง ตกงาน ตีคนอื่นด้วยเชือก หญิงแต่งชุดสีดำ ปี่ ตะกวด ไก่ออกไข่ ปล่อยสัตว์ นอนโรงพยาบาล ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ถอนฟัน ลูกเต๋า เครื่องครัว เงาตัวเองในกระจก เป็นไข้ กุ้งทะเล เทศน์ ถล่ม ประหารคนรัก เครื่องบูชา หมอดูดูลายมือ ปอกเปลือกผลไม้ ฟัก หน้าอก เห็นคนโดนแทง สัมผัสกรวดทราย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ฝี หญิงชู้ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ศัสตราวุธ แบกเสา กอดรัด คบคนพาล ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ภรรยาหนี ขนมปัง แม่ชี ปืน กระโดดลงจากต้นไม้ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน เข็มเย็บผ้า พูดคุยกับโจร จักรยาน ดอกซ่อนกลิ่น เห็นรองเท้าเก่า แตกร้าว โกนหนวด นาฬิกา แมวสีสวาท ฤกษ์ดี กุ้งแห้ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM