ทำนายฝัน 'หวีเสนียด'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีเสนียด คุณจะได้คู่ครองรูปงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีเสนียด'

คุณจะได้คู่ครองรูปงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ล้างภาชนะเครื่องใช้ เรือ บุคคลที่มีชื่อเสียง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เดินชนผนัง บันได สุกรกลายเป็นคน ตู้เซฟ ช้างตกมัน บนบาน กะละมัง ผู้ชายผมยาว เพลิง คนแปลกหน้า ตีฆ้อง เจ็บฝ่าเท้า บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง จันทรคราส ศีรษะ หายใจอึดอัด เห็นตัวเองในกระจก หมอก คนบ้า เงาะป่า ปลาทอง คำสัญญา ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด กรงสัตว์ สิริภาจุกาภรณ์ ซ่อน หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว รัศมี นั่งราชรถ หวีหัก ถูกปล้น สัตว์เลี้ยง ขอโทษผู้อื่น ผู้ถือศีล โต๊ะ น้ำเต้า หญิงทุบตีกัน ละลาย ทุเรียน ขนมชั้นหลากสี พระแก้วมรกต ภิกษุณี ปล่อยสัตว์ แสง ถูกโกง รบกวน ฝนตกระหว่างเดินทาง กินเนื้อวัว พระอาทิตย์ ตัวเองแต่งชุดสีดำล้วน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ไฟนรก ตบมือ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ตัดหัว ถูกแทง เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ นํ้าพุที่พุ่งสูง ถูกคู่รักกักตัว ซื้อปลาทอง ปราสาท เสี้ยนตำเท้า ดาวตกจากท้องฟ้า เจ็บปวดตามร่างกาย เดินไปบนเนินเขา รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย บ่อน้ำ แข็งแรง ฆาตกรรม โคเข้าบ้าน กรงนก ธุรกิจ สละราชสมบัติ ช้างไล่กวด เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ผิงไฟ ม่าน ถูกพายุพัดพาไปไกล กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) นุ่งผ้าสีแดง นอนเล่นกลางหาดทราย นักประพันธ์ ขุดถ่านหิน ขี่วัว แล้ว ตกวัว ชนไก่ ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน ผูกปมเชือก ได้เสื่อใหม่ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ ถลกหนังสัตว์ ได้พูดคุยกับเพื่อน หมู ท่าเทียบเรือ โทรศัพท์ เห็นประตูบ้านตัวเอง เล่นน้ำฝน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM