ทำนายฝัน 'หวีเสนียด'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีเสนียด คุณจะได้คู่ครองรูปงาม
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หวีเสนียด'

คุณจะได้คู่ครองรูปงาม

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บิดามารดา เมฆกลางแดด แฮนด์บอล เก้าอี้ สร้อยข้อมือ รวงข้าว ตะขาบ มองดูเหว รับประทานอาหาร กระจก ใช้ผ้าโพกศีรษะ เสื้อครุย รอยเท้าของตัวเอง ครุฑ ฝักดาบ เต้านม หีบสมบัติ กกไข่ หวีงา วิทยุ ปล่องไฟ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ซักผ้า วาฬ ขลุ่ย แท่น ปรารถนาในตัวสามีคนอื่น ซื้อกระโปรง เห็นบ่อร้าง แบกหีบ ธุลี ชัยชนะ เชื้อเชิญ ยานพาหนะ จมูกแหว่ง สีบรอนซ์ งาช้าง หน้าต่างพัง ประตูบ้านคนอื่น ขวดยา ตู้รับจดหมาย จับสุกร ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ชนกระบือ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ ตกใจจนสะดุ้ง เรือแล่น ทอดทิ้งครอบครัว อุ้มลูกหมา ฆ่าเสือ โอ่ง หลงรักสามีคนอื่น ตักบาตร ลำคานเสียงฉาบ ฝนตกปอยๆ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ขนกา ประกาศข่าวการตาย รถจักรยาน ถูกสุนัขเห่า กินเนื้อคนอื่น ตัดผมใหม่ โต๊ะหมู่บูชา แหวนหาย ถูกพายุพัดพาไปไกล หิมะเกาะบนกิ่งไม้ กลืนเมฆ เป็นบ้า โดด งา ต่อสู้กับสัตว์ร้าย ขนมเข่ง กัดลิ้น กระถางหลุดมือแตก คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง พัด ลายแทง ทาก ดูหนัง ไวโอลิน ช่างตัดผม กระดาษเช็ดมือ ฆ่าหมัด ไข่มุก คนตกน้ำกำลังจะจม วงกบ น้ำหอม ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด อินสตาแกรม ( instargram ) นั่งบนเตียง ปราศจากอํานาจ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ล้มเหลว ทางรถไฟ กลดพระ (เครื่องกันแดดหรือฝน) ลาภ หัวไก่ บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น เจ้านาย ไพ่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM