ทำนายฝัน 'หวีไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีไม้ เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หวีไม้'

เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินพระจันทร์ ฝุ่น แคร่ เคารพ คำนับ บุญ เห็นที่นารกร้าง แม่ หลุม กษัตริย์ นกเค้าแมวหรือนกฮูก ตกจากที่สูง เมฆบังแสงอาทิตย์ ถาด คนบ้า เปลหามคนเจ็บ ป่า วัง บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม สีบรอนซ์ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง มองนํ้าตกตามลำพัง ถูกตบ ธงบนเรือ ราวตากผ้า ถ่ายรูป นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ ต่อ จันทร์เพ็ญ นาฬิกาปลุก ลูกกระพรวน ถูกตีหู ผจญภัย พลักก้อนหิน แข่งวิ่ง ยาพิษ กอด สวมเสื้อสีดำ เหยียบอุจจาระ ขวดยา คนแต่งชุดสีดำล้วน เป็นโจทก์ในศาล กอดผู้หญิง ทะเบียนบ้าน ผู้หญิงตั้งครรภ์ ข้าวเปลือก ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ซองจดหมายสีขาว ป่าไผ่ ม้านั่ง สีฟ้า ตะกร้าไม้ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ กก ดึงเชือก รักชาติ ทอดแห อาบน้ำในอ่าง ญาณ เดินเรือ ดื่มกาแฟ ช้างเหยียบ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ยกของ เลือกผัก หมาคาบหม้อ ดับเทียนชัย เงาตัวเองในกระจก เครื่องบินตก ขัน ซองจดหมายสีชมพู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ คนถูกฉีดยา เห็นประตูปิด เจ้าเมือง ปลูกต้นไม้ ต้องโทษ กิ้งกือ ซอ หมาก ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นกยูง ฝาหม้อ นุ่งชุดแดง ตู้อาหาร หินก้อนใหญ่ ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ลับ โสมสวลี บวงสรวง คนกำลังถ่ายรูป เห็นผี หวีงา ญาติมิตร ข่มขืนคนอื่น ประเจียด จันทรคราส บานไม่รู้โรย บวม ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ฟ้อนรำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM