ทำนายฝัน 'หวีไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีไม้ เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีไม้'

เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผู้ชายผมยาว ภาพยนตร์ ฉิ่งฉาบ ขวานหัก ลับ ภรรยาหนี ภรรยาเสียชีวิต ฟ้อนรำ โครงกระดูกสัตว์ ปลา ใบไม้ ได้เสื่อใหม่ มองนํ้าตกกับคนรัก ดอกไม้ แก้วแตก โบดำผูกคอตนเอง เปลี่ยนเสื้อผ้า อยากมีเงิน ตุ้มหูหาย ปาก กระดาษเช็ดมือ ปล่อยออกจากคุก เกลือ มาเฟีย ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ งูเลื้อย จับก้อนกรวด ก้อนทราย สนามหญ้า เจ้าเมือง ตลาด ตกหลังม้า ปีนรั้ว ทั่ง ระบำ เสือกัดตัวเอง ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน รักสามีตัวเอง ตัวเองถูกประหาร ค้างคาว ธุลี เผาไม้กระดาน ได้ยินเสียงปืน ต้นกัลปพฤกษ์ ตัวเองตายไปแล้ว กษัตริย์ ไฟฟ้า จุดไฟแล้วดับ เห็นคนเปิดประตู สิงโต ว่ายน้ำข้ามฝั่ง ศัสตราวุธ สกปรก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ หนาม ถูกตัดใบหู ฟัน ราชา เต้นรำ กระหายน้ำ สร้อยคอ ขนสัตว์ ทำนาไม่ได้ผลดี อยู่ในถ้ำ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ยาพิษ เช็คเด้ง ถ้วยชาม ลาภ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) บันไดเลื่อน เมา ดวงแก้ว ซักผ้าขี้ริ้ว อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ให้หวีคนอื่น ขุดถ่านหิน ครอบครัว งานสังสรรค์ ฆ่าโค ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ใต้ถุน กีฬา ดวงจันทร์ กงเกวียน นุ่งโจงกระเบน ช้างตกมัน เฒ่าแก่ ลูกเต๋า ตะขาบกัด ธารน้ำตก กินเกินขนาด ได้รับของที่ระลึกจากญาติ แมวสีสวาท ได้รับรางวัล ทูต จอมปลวก อีกา นั่งบนเตียง ป่าช้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM