ทำนายฝัน 'หวีไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีไม้ เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีไม้'

เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ร้องไห้ ถูกหวายรัด นอนบนพื้นน้ำ อาคันตุกะ ถอยหลัง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ กังหัน แมวออกลูก กินหอยนางรม ถูกแทง กล้วยแขก พายเรือตามลำพัง ตาหลายคู่ งมของ ได้เข้าร่วมในสงคราม เด็กเกิดใหม่ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ มะนาว ดื่มนม บวชพระ คนจำนวนมากอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ดอกราตรี กระดิ่ง ส้วม นาก คนขาพิการ แคร่ เป็นใบ้ ดูละคร เทวดา กระโดดลงจากต้นไม้ กระถาง กกกอด อีกา ทำกับข้าว สารภี ตกต้นไม้ ตู้รับจดหมาย ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ทอดสมอ กินก้างปลา เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ข่าวดีจากลูก ดึงเชือก เป็นแม่ยาย คนบ้า ผ้าสีขาว ซุกซ่อนของมีค่า กระสือ กาบินเข้ามาในบ้าน ผลไม้ ลิง กรงสัตว์ คันศรหรือคันธนู เซิ้งบั้งไฟ สวมเสื้อสีเหลือง เพศสัมพันธ์ กล่าวหา ราหู บาดแผล ถ้วยรางวัล ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ แฟนนอกใจ สวมมงกุฎ ฟองน้ำ กระจาด เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ผดผื่นคันขึ้นตามตัว แทงตัวเอง พระอรหันต์ เจ้าเมือง แขนหัก เสื่อขาด ปล่อยนกกระเรียน ไม้ไผ่ ประเทียบ ขโมย ถาด งานมงคล รักภรรยาตัวเอง วันเกิด งาช้าง กาน้ำร้อน กัดลิ้น อนุสาวรีย์ ทหารยิงปืนใหญ่ เด็กผู้ชายสู้กัน ครัว พระสถูป ควันไฟ รถจักรยาน ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เถ้าแก่ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ชาวประมง ตั้งท้อง หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คลื่นน้ำ ลูกข่าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM