ทำนายฝัน 'หวีไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หวีไม้ เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หวีไม้'

เรื่องเดือดร้อนต่างๆของคุณกำลังจะหมดไป

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ผัดหน้า กอดอก คนรักหรือคู่รัก นรก สร้อยทองคำ หนีจากถ้ำ ถวายข้าวพระ คอบิด เจ็บปวด ได้เป็นเจ้าบ่าว ผึ้งต่อย ประตูกำลังถูกไฟไหม ต่อสู้ ธารน้ำตก ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เข็มเย็บผ้า นกนางนวล กระสอบข้าวสาร แมลงปีกแข็ง จักจั่น ย้ายบ้าน ตะปู โต๊ะรับประทานอาหาร ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย แชมพู ไผ่ ลับ เสื้อผ้า ตุ้มหูหาย เฒ่าหัวงู ทาสี เชื้อเชิญ ผม ยกโทษให้ใครบางคน สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน โทรศัพท์ ฟันโยก จิ้งจก กอดภรรยา ตัวเองเป็นชู้ กรงสัตว์ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ซุกซ่อนของมีค่า คนรับใช้ เศร้าโศก สะอึก ช้อนปลา มงคล ปลาเงินปลาทอง นั่งรถไฟ กัดคน กระเป๋าเดินทาง ดื่มน้ำมะพร้าว ตัวเงินตัวทอง ตกกล้า ตกน้ำ มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ตำรวจ ประตู ฝูงกบ จำนวนมาก สายสร้อย ปล่อยปลาดุก ฟังเทศน์ฟังธรรม ได้รับรางวัล ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ กรวยใบตองใส่ดอกไม้ รีดนมโค ดาวอับแสง กินโรตี หญิงแต่งชุดสีเขียว เพชรรัตนราชสุดา เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ นอนเล่นกลางหาดทราย ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า ติดเกาะ ตกบ่อลึก โรคร้าย ไก่ฟ้า เกิดสงคราม พูดกับกลุ่มชน ดารา ทราย ถูกมัดมือมัดเท้า นอนกับนางงาม ปล่องไฟ เรียก จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ม้าสีดำ อาจารย์ งมของ ชัยชนะ ลูกเห็บตก อยู่ในถ้ำ บ้า ประเจียด เดินเร็วๆ นกกาเหว่า เงื่อน ตักทรายเข้าบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM