ทำนายฝัน 'หว่านข้าวในนา'

ฝันเห็น ฝันว่า หว่านข้าวในนา ฝันว่าหว่านข้าวในนา หรือ ตกกล้า คุณจะได้รับเคราะห์ เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ หรือ อาจถูกลักขโมย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หว่านข้าวในนา'

ฝันว่าหว่านข้าวในนา หรือ ตกกล้า คุณจะได้รับเคราะห์ เสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ หรือ อาจถูกลักขโมย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กวางดำ เปิดผนึกซองจดหมาย แฉลบ นาก พายเรือกับคนอื่น ตกทะเล เดินลุยกองไฟ เลื่อย ผู้หญิงพายเรือ คู คลอง ขึ้นบันได ขึ้นเขา แคร่ เด็กพิการ ฟ้าร้อง แจวเรือ ล่องแพ ผิวหนัง ขี้ ขอทาน เด็กเกิดใหม่ เสาตกน้ำมันในบ้าน ได้ยินเสียงกบ เจ้าเมือง กษัตริย์เสด็จมาหา ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ อีกา ขายของ ยุง กระเป๋าเดินทาง ขวาน คลอดลูก บิน (ตกลง) กำลังเล่นเฟสบุค เจ็บปวด ล้างหวี ตะปู เจดีย์ทรุดโทรม ฉาบ กิ้งก่า จับปลา สกปรก ขวดเหล้า ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ผ้าขี้ริ้ว กระรอก อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ขนกา เดินทางไกล ฮวงซุ้ย ถุงเงิน ถุงทอง ธูปเทียน ขี้เถ้าในเตาไฟ ตาบอด โอ่ง บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ พริกไทย ล็อกประตู โกศ รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส วงกต เป่าลูกโป่ง ยืนบนลังไม้ ถีบจักรยาน จรเข้ ขโมยเงิน เจ็บปวดตามร่างกาย เนกไท ถั่วงอก น้ำลาย ขุด กาน้ำร้อน ตัดหัว ชามแตก ร่ม ฉิ่งฉาบ คนตกน้ำกำลังจะจม ไฟไหม้ต้นไม้ กกลูก กีตาร์ ปล่องไฟ ตกอยู่ในห้วงแห่งความรัก เข้าประตูไม่ได้ ยันต์ เลิกมุ้งขึ้น เล่นฟุตบอล งูขดเป็นวงกลม คนรักเกิดความรู้สึกผิดหวัง แก้บน เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ผจญภัย นกต่อสู้กัน เกาะ กระเป๋า เมฆบังแสงอาทิตย์ ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ข่มขืนคนอื่น ผู้คุมนักโทษ ลังไม้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM