ทำนายฝัน 'หอก'

ฝันเห็น ฝันว่า หอก ฝันว่าได้หอก ทำนายว่าผู้ใหญ่จะพาลหาเรื่อง หอกพุ่งไปยังสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าฐานะการเงินจะดีขึ้น หอกพุ่งเข้าหาตัว ทำนายว่าจะพบกับความยุ่งยากทางการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หอก'

ฝันว่าได้หอก ทำนายว่าผู้ใหญ่จะพาลหาเรื่อง หอกพุ่งไปยังสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าฐานะการเงินจะดีขึ้น หอกพุ่งเข้าหาตัว ทำนายว่าจะพบกับความยุ่งยากทางการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เปรต เมฆบังแสงอาทิตย์ อยู่ในอาการเร่งรีบ ถูกตัดศีรษะ ลูกข่าง เดินเล่นในสวนสวย กินเนื้อไก่ ปล่อยสัตว์ ขวดเหล้า ครกสาก ลิง ความผิด ขายตู้ ขายโต๊ะ รักชาติ คดข้าวเย็นกิน เครื่องศาสตราวุธ ด่า เครื่องจักรทำงานได้ดี รถจักรยาน ชนกระบือ บ่อน้ำ ทวด กอด เป็นใบ้ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ซุกซ่อนตัว ถูกน้ำร้อนลวก นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ต้นกก คิ้วตัวเองดกดำ กุ้งแห้ง นั่งบนเสื่อ ค้างคาว งานศพ ให้ความกรุณา ปีนรั้ว ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ จับก้อนหิน ไม้ไผ่ เปลื้องผ้าตัวเอง กัดลิ้น หมอก ซื้อไม้กระดาน ไอศกรีม ผ้าม่าน ริมฝีปาก ชกมวย คนถูกฉีดยา ทอผ้า แบกหีบ ตกกองไฟ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ มือ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด ปลาทองที่ตายแล้ว เต่าทอง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จับสุกร กระดาษเปื้อนหมึก ซื้อกระโปรง หิมะตกถูกตัว หน้าอก ครุฑ ลำธาร ฟันบนหัก จรวด หวีงา มองนํ้าตกตามลำพัง จับกระต่าย การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ต่อสู้กับปีศาจ ปีนป่ายภูเขา มีด ไฟไหม้ในท้องฟ้า ไต่ลวด ไกด์ คนเมา เครื่องดักนก ลม ได้เป็นเจ้าบ่าว ตัวเลข กลัว งูกินสัตว์ ต้นกัลปพฤกษ์ คนในบ้านทุบตีกัน ทะเลาะกับเพื่อน กินเนื้อมะพร้าว กอไผ่ สละราชสมบัติ เงิน ปลิงหลายตัว น้ำพุที่พุ่งสูง ปลิง จับก้อนกรวด ก้อนทราย ธนบัตร ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ขบวนแห่ โกรธ กินผลไม้แฝด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM