ทำนายฝัน 'หอก'

ฝันเห็น ฝันว่า หอก ฝันว่าได้หอก ทำนายว่าผู้ใหญ่จะพาลหาเรื่อง หอกพุ่งไปยังสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าฐานะการเงินจะดีขึ้น หอกพุ่งเข้าหาตัว ทำนายว่าจะพบกับความยุ่งยากทางการเงิน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หอก'

ฝันว่าได้หอก ทำนายว่าผู้ใหญ่จะพาลหาเรื่อง หอกพุ่งไปยังสัตว์อื่นๆ ทำนายว่าฐานะการเงินจะดีขึ้น หอกพุ่งเข้าหาตัว ทำนายว่าจะพบกับความยุ่งยากทางการเงิน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กางร่ม เงาะป่า ถูกกลั่นแกล้ง นองเลือด ฟ้อนรำ สารภาพต่อหน้าเพื่อน จมูกขาด ก้างปลาติดคอ ทำนาเกี่ยวข้าว รอยเปรอะเปื้อนตามร่างกาย สร้อย สบู่ พูดคุยกับคนต่างชาติ เทียนชัย เมาเหล้า ฟัก เกวียน สาวไส้ ขี่วัว แล้ว ตกวัว กำแพงเมืองจีน ใช้ยาเสพติด ประตูกำลังถูกไฟไหม บวช ถูกตัดแขน ซ่อง ฝุ่นเข้าตา ฟักแฟง ม้านั่ง เมาสุรา เจดีย์ ตาย จูบ ช้อนปลา น้ำล้นเขื่อน ตัดหนวดตัวเอง จุดไฟแล้วดับ อดตาย ติดเกาะ ตำรวจ มีคนนำเสื้อเก่ามาให้ ดิน ดูหนัง มีดเหน็บที่เอว ทรัพย์สมบัติ ถูกประณาม ฟ้าแลบ เต่า ลูกไก่ ถูกฝังทั้งเป็น คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล ความรักระหว่างคน 3 คน ทิชชู หญิง นั่งรถ แล่นเรือผ่านเกาะ โสมสวลี สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดึงเชือก ภาวนา ฉัตรเงิน ฉัตรทอง ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ฉาบ แตร เชื้อเชิญ เสียเงิน เดินละเมอ แฉลบ กะละมัง โรคเรื้อน เพชรรัตนราชสุดา หน้าต่าง เรียก แม่ชี เปลี่ยนมุ้งใหม่ แม่ บุคคลที่มีชื่อเสียง ฝีขึ้นตามร่างกาย ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว ดาดฟ้า สละราชสมบัติ หิ้วกระเป๋า ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ครุฑ ร่มกางอยู่ ทางรถไฟ ซ่อนหา ผึ้ง ตกน้ำ อีเมล ( Email ) ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ม่านกั้นกำบังสายตา เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก จิ้งเหลน ถือลูกแก้ว ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ปล้นสะดม เถาวัลย์ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา จำปีหรือจำปา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM