ทำนายฝัน 'หัตถกรรม'

ฝันเห็น ฝันว่า หัตถกรรม ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัตถกรรม'

ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ เอามีดฟันเท้าตัวเอง นักบวช ซองจดหมายสีชมพู บุคคล บูชา ตีแมลงวันตาย รอยเท้าของตัวเอง ผีตายโหง ถูกตัดศีรษะ บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ดื่มกาแฟ ทำนาไม่ได้ผลดี ถูกตีหู ขนมชั้นหลากสี กล้วย บริโภค เดินทางไปมหาสมุทร บุญ เบาะ กระเป๋า วิ่งจนเหนื่อยหอบ เดินขึ้นภูเขา ถูกปล้น โสมสวลี ฟักแฟง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง ผิวพรรณ ฉลาด กระดาษข่อย ได้ยินเสียงดนตรีไทย เวทีมวย อุ้มเด็กทารก กินยา ญาติเสียชีวิต แมลงวัน แก้บน เป็นคนผอมบาง ระย้า ทรงกลด เสื้อใหม่ ตะไบเหล็ก วิวาท กินข้าวบนใบบัว นั่งบนแคร่หาม ต่อสู้กับคนร้าย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน โคลน แช่ง มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี เศษอาหาร สาวไส้ ญาติ เป็นคนปรุงอาหาร ยิงกา ตะเกียง แมลงภู่ โฆษก จูบคนที่อายุมากกว่า ขอบคุณ กริช สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี จับกุ้ง นํ้าพุที่พุ่งสูง แบกผลไม้ ถ้ำมืด เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย รังดุม ยกทรง อทิตยาทรกิติคุณ ลากรถบรรทุก ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ฝักดาบ มีเขาบนหัว ดอกราตรี เฉาก๊วย ขี่วัว ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด รางรถไฟ พูดโทรศัพท์มือถือ แฟนนอกใจ ทำกับข้าว ฝ้าย ผิงไฟ ดวงอาทิตย์ตก กลองโบราณ นอนเล่นกลางหาดทราย สะพายย่าม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร จับสุกร ปอก นอนบนฟูก กบฎ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ เถ้าแก่ พริกไทย ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ คำสัญญา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM