ทำนายฝัน 'หัตถกรรม'

ฝันเห็น ฝันว่า หัตถกรรม ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัตถกรรม'

ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แสงสว่าง ตนเองทำความผิด สวมเสื้อสีเขียว บันไดกว้างๆ ได้รับของมีค่า ก้น ช่างไม้ สุริยคราส บอลลูน สามเณร รักคนต่างชาติ ผ้าแพร เงินปากผี ไอ เข้าไปในโรงพยาบาล ฟูก มุดรั้วลวดหนาม เลือกตั้ง ปลิงหลายตัว ได้ยินเสียงกระดิ่ง ถ้วยชาม พรวนดิน เหยียบอุจจาระ แหวนหาย คนเกี่ยวข้าว ก้อนหินตก หัวเราะ ผิงไฟ บาดแผล เก้าอี้ โลงศพ จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ซ่อนหา สร้อยทองคำ ฟัน สวมชุดเจ้าสาว มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน ไพ่ คันศรหรือคันธนู ฝักดาบ ฝันว่าส่งพัสดุ ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ภรรยาสวมเสื้อแพร ปล่องไฟ ก้างปลา กระต่ายน้อย ช้อนเงิน นุ่งชุดขาว ฉากกั้น ขี่ควาย แล้ว ตกควาย มองนํ้าตกตามลำพัง เลือดไหล บัวสีขาว เพชรพลอย กาบินเข้ามาในบ้าน กัดลิ้น กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เปื้อน ตัวเองมีชื่อเสียง ตีฆ้อง ถูกน้ำร้อนลวก วงล้อกำลังหมุน นอนบนเตียง ตุ๊กแก พระอรหันต์ น้ำค้าง นํ้าพุขนาดใหญ่ ความผิด ปอกเปลือกไข่ แตร ปลาทองที่ตายแล้ว ทุบตีภรรยา ป่วย ชามแตก แม่นํ้า ฉัน ( กิน ) มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง ฆ่าใครบางคน ศัสตราวุธ กระบี่ ตกทะเล งานบวช เดินเล่นในสวนสวย เครื่องบูชา มวย บริโภคเนื่อสุกร สตรี ช้างเหยียบ คนที่มีท่าทางเร่งรีบ จับก้อนหิน เดินกะโผลกกะเผลก หวีหัก จิ้งจก มีหลายหู ยอดตึกสูงทรงกลม หน้าต่าง กะโหลก ลับมีด นางกวัก นก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM