ทำนายฝัน 'หัตถกรรม'

ฝันเห็น ฝันว่า หัตถกรรม ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัตถกรรม'

ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝาเรือน แผล ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ตะเกียง ศีรษะ ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า นอนบนเสื่อ มีผู้นำม้ามาให้ ใบลาน อาจารย์ ท่อนซุง กระทำรุนแรงต่อตัวเอง ที่ฝังศพ เปลหามคนเจ็บ ฏีกา แชมพู งมของในแม่น้ำ ป่าเขา ดำน้ำ ผดผื่นคันขึ้นตามตัว สาวไส้ งานศพ อาเจียนเอาลำไส้ออกมา อากาศทึบมืดมัว ดื่ม นอนกลางวัน วิ่งจนเหนื่อยหอบ อมตะ แว่นตาเลนส์สีดำ คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ ทำนบ รั้ว เรือ ตกน้ำ เมฆลอยมาทั้งสี่ทิศ เขียด ถูกทรมาน คนถูกฉีดยา ตีผึ้ง ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ทอดแห ฟองน้ำ ขี้ ดับตะเกียง กระบอกสูบลม เดินทางไปวัด คนแต่งชุดสีดำล้วน บังสูรย์ กระดุมหาย แก่นจันทร์ ยกของหนัก แข่งม้า จุดไฟแล้วดับ เสี้ยนหนาม น้ำผึ้ง ซ่อง ผูกปมเชือก ชายหนุ่ม ทางรถไฟ มะนาว นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง เมฆลอยนิ่ง นำฟองน้ำมาล้างจาน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เด็ก นกกางเขน มดรุมเป็นกลุ่มๆ ขอโทษ นอนในเรือ ใต้ถุน พานทอง ถลกหนังสัตว์ บวชพระ เห็นคนอื่นถูกประณาม หนู ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ฝูงกบ จำนวนมาก สัปทน จับกระต่าย เดินช้าๆ เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น เอามีดฟันเท้าตัวเอง กุ้งแห้ง ความมืด ถูกข่มขืน เสี่ยงเซียมซี สัปเหร่อ หีบสมบัติ ซาบซึ้งใจ ถูกหนูกัด เครื่องครัว นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย กล้องถ่ายรูป ระดู สาหร่าย ลำน้ำ ขับรถ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM