ทำนายฝัน 'หัตถกรรม'

ฝันเห็น ฝันว่า หัตถกรรม ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หัตถกรรม'

ฝันว่าทำงานหัตถกรรม คุณกำลังจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไม้ขีดไฟ ถากไม้ คนในบ้านทุบตีกัน เอามือตบต้นขาตัวเอง คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ปั่นด้าย ทอดแห มหาสมุทรมีพายุ ขี่สัตว์ เต้าฮวย หน้าอก ถูกคู่รักกักตัว กัดลิ้นตัวเองขาด ทาก ดวงอาทิตย์ลอยเข้ามาในบ้าน นุ่งผ้าขาว อ่างล้างหน้า อยู่ห่างไกลจากครอบครัว ทุบตีภรรยา นก ล้างหน้าตัวเอง ระย้า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน มาเฟีย คนกำลังถ่ายรูป ภูเขาไฟ การทำผิดพลาด จาระบี จุฬามณี นุ่นกระจายอยู่เต็มห้อง คนกำลังเปลื้องผ้า ถุงเงิน ถุงทอง ขี่ม้า ทันตแพทย์ ขายของ เห็นผี จักจั่น กระท่อมในป่า ผนัง ฟุตบอล ช่างแกะสลัก คราส ถูกมัดด้วยเชือก ถุงเงิน-ถุงทอง หวีผม ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ นกกำลังจิกกัน สินบน ของโบราณ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม ส่งจดหมายพร้อมเช็ค ใต้ถุน แปรงฟัน เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ศาลเจ้า เหยี่ยว สงคราม แก่นจันทร์ ผัดหน้า พาน เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง ครัว มิตรสหาย ถูกเสือกัด ถ้ำ แสงนีออน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ มาลัยดอกไม้ ครกสาก งมของ กระดิ่ง ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน ดารา นกกระเรียน ท่าเทียบเรือ ทูต ไผ่ มุดใต้ถุน ถูกตบ นักประพันธ์ กระปุก คนรักหรือคู่รัก นกกางเขน นุ่งผ้าสีม่วง ข่าวดีจากลูก เกาะ อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น แสดงละคร สุกร ญาติตาย ถูกยิงด้วยธนู ผู้คุมนักโทษ ภรรยาทิ้ง กอดกะเทย อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ประตูที่ปิดตาย ถูกเรียกตัวมาประชุม มีความปรารถนา มุดรั้วลวดหนาม

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM