ทำนายฝัน 'หัวนก'

ฝันเห็น ฝันว่า หัวนก ฝันว่าได้กินหัวนก คุณจะได้ทุกขลาภ ให้ระมัดระวังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัวนก'

ฝันว่าได้กินหัวนก คุณจะได้ทุกขลาภ ให้ระมัดระวังอันตรายต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง งาช้าง เตาไฟ เครื่องจักรทำงานได้ดี เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด สามีนํ้าตาตก กลด เลี้ยงกระต่าย ก่อสร้าง พระพุทธรูป เป็นผู้นำขบวนรถยนต์หรือไม่ก็รถไฟ คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว รังไก่ กัลยาณิวัฒนา ศีรษะ กินกล้วย กินโรตี ชนะ ตัวเองเป็นโจร นกกระจิบ กระจาบ ซองจดหมายสีชมพู ตรอมใจ เปลี่ยนเสื้อผ้า กินเต้าหู้ เดินเล่นบนหาดทราย เขาวงกต ขนลุก ศรีนครินทราบรมราชชนนี ถูกขัง ลม จับสุกร ลักขโมย นอน ยอดตึกสูงทรงกลม ได้เป็นเจ้าบ่าว ชายชรา เครา แมวข่วน ถูกต่อต่อย ฆ่าตัวตาย กล้องยาสูบ ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่ เห็นกองไม้กระดาน ทำนาย บ่อน้ำ บันไดกว้างๆ เรียก เลิกมุ้งขึ้น กะเหรี่ยงคอยาว บริโภคเนื่อสุกร สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) สังข์ งูกินสัตว์ ปราศจากอํานาจ รถไฟฟ้า อักษรย่อ งานฉลอง มรกต ความมั่งคั่ง ม่าน คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง เจ็บปวดตามร่างกาย กัดลิ้น พริกไทย แฝด บรรจุของลงหีบ ถูกยิงด้วยธนู ถูกวิ่งราวทรัพย์ ครู เลือดไหล แมลงปอ โซ่ตรวน เครื่องชั่ง เดินรอดราวผ้า หน้าอก ผดุงครรภ์ ภรรยานอกใจ แชมพู จุดเทียน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ดราฟต์ เสาตกน้ำมันในบ้าน กรอบรูป หิมะตกในฤดูร้อน ค้าขายต่างเมือง พระพุทธบาท ขนคิ้ว ตู้หนังสือ ไก่ ล้างเท้า ม้าเตะ แข็งแรง เกิดความรู้สึกผิด แสงนีออน ฝนหยุดตก กระโปรงใหม่ เครื่องเรือน นุ่งผ้าสีชมพู ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ)

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM