ทำนายฝัน 'หัวล้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า หัวล้าน ฝันเห็นคนหัวล้าน ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ แต่ก็จะมีลาภ ในภายหลัง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัวล้าน'

ฝันเห็นคนหัวล้าน ทำนายว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนใจ แต่ก็จะมีลาภ ในภายหลัง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กงล้อ กล้วยแขก เด็กทารก ซื้อเต่า ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด แสดงละคร จับ ฉีกจดหมายรัก ถูกทรมาน ตีแมลงวันตาย คนตาย ม่านกั้นกำบังสายตา เดินทางไปทิศตะวันออก ดวงตรา โลงศพ ล้ม แล้ว ลุกขึ้น กอด ตกจากที่สูง ดมกลิ่นดอกไม้ อรุณ ต้นกัลปพฤกษ์ บูชา ผนัง พริก คนรักได้รับบาดเจ็บ เขื่อน ฟันบนตนเองหัก แร้งเกาะหลังคาบ้าน ภรรยาเปลือยกาย งมหาของ ไผ่ เล่นไพ่ โครงกระดูกมนุษย์ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า ถุงมือ ตกช้าง ว่ายน้ำ ตาหลายคู่ ดาดฟ้า ทำลายโซ่ตรวน ศพ เดินทางไปวัด ใบมีดโกน กรน ก้ามปู แบกหีบ ฮองเฮา (ราชินี) ตัดผม เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ เครื่องจักรไม่ทำงาน ขาด้วน ฟ้ายามเมฆครึ้ม ซ้อมรบ ตกอยู่ในภาวะความยุ่งยากใจอย่างใหญ่หลวง ได้รับรางวัล บวชชี ปอกเปลือกผลไม้ หมากัด ถากไม้ กินเนื้อมนุษย์ ฮิปโปโปเตมัส ถือกรรไกร คนรักหรือคู่รัก วิวาท ฆ่าผึ้ง สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี พระสถูป ท่าเรือ เงาะ หมากรุก นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด สร้อย กรวยจราจร ตามทวงหนี้ งานโกนจุก ดื่มน้ำมะพร้าว โคเข้าบ้าน กบฎ เมฆบังแสงอาทิตย์ เห็นบ่อร้าง การผ่าตัด กระต่ายหลายตัววิ่ง ว่ายน้ำข้ามฝั่ง อดตาย พ่อตาย บ้านใหม่ ฮอกกี้ กก มหรสพ หวีผม ลำคานเสียงฉาบ อินสตาแกรม ( instargram ) ฆ่าศัตรู นอนโรงพยาบาล กระจอก เลิกกับแฟน กระเป๋าหลายใบกองรวมกัน กินก้างปลา พร้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM