ทำนายฝัน 'หัวเราะ'

ฝันเห็น ฝันว่า หัวเราะ ฝันว่าหัวเราะสนุกสนานครื้นเครง ดีอกดีใจที่ได้รับของ มักจะเป็นเรื่องร้าย ถ้าฝันว่าเสียอกเสียใจ กลับเป็นเรื่องดีมีโชค จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หัวเราะ'

ฝันว่าหัวเราะสนุกสนานครื้นเครง ดีอกดีใจที่ได้รับของ มักจะเป็นเรื่องร้าย ถ้าฝันว่าเสียอกเสียใจ กลับเป็นเรื่องดีมีโชค จะได้ลาภจากการเสี่ยงโชคเล็ก ๆ น้อย ๆ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ้านเก่า โจร กุ้ง ฝาหม้อตกลงพื้น ไม้พลอง ถลกหนังสัตว์ กงล้อ กินเนื้อเป็ด ถาดอาหาร นั่งบนอาสนะสงฆ์ ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น ล้มลงไปในหลุมลึก ซื้อปลาหมึก ซื้อขาย กะละมัง ลังไม้ เหรียญ นั่งบนเสื่อ เกลียดคนต่างชาติ นักบิน มือ ฆ่าควาย ถูกต่อต่อย ยุง เมฆกลางแดด น้ำพุขนาดใหญ่ ขึ้นศาล อักษรย่อ คนตายมาหา ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ตัวเองมีผมหงอก ถูกฆ่า ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ประกาศการแต่งงานของตนเอง นุ่งผ้าสีแดง ขอโทษ ถอยหลัง กล่องดนตรี เห็นตัวเองในกระจก ตรอมใจ เครื่องเรือน นอนอยู่บนแผ่นดิน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ กินปลาหมึก ถีบจักรเย็บผ้า ฆ่าไก่ นางพยาบาล งูจงอาง ลากฉุด ได้กลิ่นของบูดเน่า ไม้ไผ่ บรรพบุรุษ ถูกพายุพัดพาไปไกล แบกหีบ จูบ หย่า ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ตกลงมาจากอากาศ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ อรุณ ขวดน้ำ ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด เจว็ด ประหาร คนอื่นเกิดความรู้สึกผิด ไฟไหม้ ตกหน้าผา ทำนาย รังนก ใช้ผ้าโพกศีรษะ หินก้อนใหญ่ กล่าวคำอำลากับใครบางคน เป็นแม่ยาย เดินขึ้นภูเขา โง่ ปล้นสะดม ภาษา เณรหน้าไฟ ขนม พระสังฆราช ปลา นาข้าวรกร้าง จุดเทียน ซีเมนต์ ดื่มกาแฟ ที่ฝังศพ เห็นแม่ที่ตายไปแล้ว ภาวนา ฟันปลอม ปั่นด้าย บ้านพัง เงินหาย ปฏิเสธหมายเรียกประชุม ตีงู งานโกนจุก หิมพานต์ (ป่า) ขี่เสือ พ่อตาย เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คบบัณฑิต

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM