ทำนายฝัน 'หัวไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า หัวไก่ ฝันเห็นหัวไก่ คุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือตื่นตกใจจากอุบัติเหตุ หากฝันว่ากินหัวไก่ จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ ระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาร้ายแฝงอยู่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หัวไก่'

ฝันเห็นหัวไก่ คุณจะได้รับเคราะห์จากการเจ็บป่วย หรือตื่นตกใจจากอุบัติเหตุ หากฝันว่ากินหัวไก่ จะหมดเคราะห์ และมีโชคลาภ ระวังสิ่งของที่คนแปลกหน้านำมาให้ อาจมีเจตนาร้ายแฝงอยู่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตำรวจ ความผิด ตลาด กรน ว่ายน้ำข้ามฝั่ง จานแตก ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า เงี่ยง ทุ่งโล่ง กินขนม นุ่งผ้าสีแดง ฝ่าเท้า แข่งวิ่ง พระวิหาร โกนผม กล่องดนตรี กกกอด ตักทรายเข้าบ้าน รักสามีตัวเอง ถอด พรวนดิน แกะเปลือกหอยรับประทาน เดินทางในป่ารก พังประตู มองนํ้าตกกับคนรัก เห็นกองไม้กระดาน ขอโทษผู้อื่น บัญชี ผู้หญิงโพกผ้า คำสัญญา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ประกาศข่าวการตาย ดอกไม้ไฟ ฟองสบู่ มาลัย ฝันเห็นนํ้าวน ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว แขนหัก สวมเสื้อสีเหลือง กบ มหรสพ ตะกร้าหวาย การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ปอด พี่น้อง นางเงือก ฏีกา ออร์แกน รังนก อ้อย ม้าเตะ ซุง ศีล สนามกีฬา ดื่มยาพิษ แมงป่อง ฮอกกี้ ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง กระบือ เพชรรัตนราชสุดา ดอกมะลิ ผ้าเช็ดหน้า ความรังเกียจ กวางดำ ยิงกา ถูก แตน-ต่อ ต่อย ตะปู หมากัด ถูกศาลตัดสินว่าไม่มีความผิด ให้ความกรุณา นางกวัก พระ มีดตกน้ำ โน๊ตบุ๊ก ถวายกุฏิ ถูกฉ้อโกง สมุด ขาหัก คนในบ้านทุบตีกัน กระจาด จรเข้ หญิงแต่งชุดสีฟ้า ชุดว่ายน้ำ ผึ้ง ทำขวัญ คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง กล้องถ่ายรูป ฉาบแตก ยาพิษ ตะขาบกัด ซี่โครงหัก ตะไกร รูปภาพของเครือญาติ ปล่อยนกกระเรียน งานพิธีต่างๆ ไต่ลวด พูดคุยกับคนต่างชาติ ข่าวลือ ดนตรี

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น