ทำนายฝัน 'หางไก่'

ฝันเห็น ฝันว่า หางไก่ ฝันว่าได้จับหางไก่ คุณจะได้ลาภจากการเสี่ยง หรือเป็นนายหน้าวิ่งเต้นซื้อขาย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หางไก่'

ฝันว่าได้จับหางไก่ คุณจะได้ลาภจากการเสี่ยง หรือเป็นนายหน้าวิ่งเต้นซื้อขาย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสี้ยนตำเท้า น้ำหอม มู่ลี่ อุ้มลูกหมา ประดาน้ำ ถือกรรไกร บินขึ้นไปบนท้องฟ้า ตำรา เล่นฟุตบอล บ่อน้ำ ทำให้คนอื่นตกใจ แกงการู ช่วย ถูกฉ้อโกง มีเรื่องแปลกๆ เกิดขึ้นในบ้าน ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ซุบซิบนินทา โกนขนหน้าแข้ง งวงช้างรัดตัว ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ คนอื่นผิดหวังในตัวคุณ เสวียน เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง ถอดเสื้อ ที่นอน กินผัก ลิฟต์ ภาวนา ผนัง มะพร้าว เอสเอ็มเอส ( SMS ) ภาษา ราวตากผ้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด เสียสติ ขัง นุ่งชุดแดง จุฬามณี ถูกกักตัว มุดรั้วลวดหนาม ตู้รับจดหมาย ว่ายน้ำในมหาสมุทร เกลียดคนอื่น กินไก่ กระหายน้ำ พระพุทธเจ้า ถูกโยนลงทะเล กระท่อม นางกวัก เสือ ดอกซ่อนกลิ่น โต๊ะรับประทานอาหาร ผู้หญิงตั้งครรภ์ แก้ว กระดาษเช็ดมือ พืชผัก ช้องผม เมฆสีขาว ตกน้ำร้อน โฆษณา บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ นกนางแอ่น ฉี่รดกำแพง จมน้ำ กระบือ ยมทูต อยู่ในอาการผิดหวัง ผู้หญิงตบผู้ชาย เลี้ยง ตะกวด ตักน้ำ จมูกแหว่ง ถูกตีหู ไกด์ อักษรย่อ เดินทางไกล จูบคนรัก เกิดสงคราม นั่งบนอาสนะสงฆ์ กินเนื้อมนุษย์ หิ่งห้อย มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี กำไลแตกหัก ถอดรองเท้า ผ้าแพร ก้อนหิน แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร ไหว้พระ ขายของ ขับรถ ผ้าห่มหนาๆ เพื่อนอยู่ห่างไกล ปราสาทเก่าแก่ กรรไกร เสี้ยนหนาม หนอนไต่ตามร่างกาย ขี่ช้าง ได้เป็นเจ้าบ่าว เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM