ทำนายฝัน 'หาบขี้กลับบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า หาบขี้กลับบ้าน เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หาบขี้กลับบ้าน'

เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แคร่ ฮก ลก ซิ่ว ธรณีสูบ มองนํ้าตกตามลำพัง จราจรที่สับสนวุ่นวาย งมหอย ผ้าเช็ดหน้าขาดวิ่น ชกต่อย ยักษ์ ปากกา นกแร้ง คูคลอง เครื่องจักรทำงานได้ดี หลุม เตียง ภรรยาตาย ตุ้มหูหาย แผนผัง แจวเรือ ถูกกลั่นแกล้ง ตัดผมใหม่ นักสืบ ดาบ มุดรั้วลวดหนาม สร้าง แลบลิ้น พระจันทร์ ให้มีดแก่คนอื่น รบกวน ถอนฟัน คนขี้โม้ ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง สามเณร โฆษณา ปากเปื่อย แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร โครงกระดูกสัตว์ กัลปพฤกษ์ เครื่องบินตก ฉี่รดที่นอน เสื้อกันฝน พระเจ้า ตัวเองมีชื่อเสียง ร้องขอสิ่งของจากคนอื่น ฆ่าเป็ด คนฆ่าสัตว์ นกกำลังจิกกัน ธนูหลายดอก กินก้างปลา ประกาศข่าวการตาย คลื่นน้ำ ทะเล กินเนื้อเป็ด ตามทวงหนี้ ดมกลิ่นดอกไม้ กระจก บนบาน สุกรตายเอง ปีศาจ โยคี ดอกมะลิ ตะไคร้ ศรีนครินทราบรมราชชนนี ฟันบนตนเองหัก งูเลื้อย ตู้ไปรษณีย์ ชี หงส์ ปัดกวาดฝุ่น ลูบท้องหญิงตังครรภ์ หญิงแต่งชุดสีแดง ปากเจ็บ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ กำนัน ฆ่าวัว ตอไม้ ได้ฟังเรื่องตลก เอทีเอ็ม รถไฟ บันไดเลื่อน ร้องไห้ อาบน้ำในมหาสมุทร งานบวช ฝูงคนจำนวนมาก สามีนํ้าตาตก ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา กินเนื้อมะพร้าว พังพอน แม่ ฉมวก จันทร์เพ็ญ สงฆ์ กระดาษข่อย ถั่วงอก ถุงเท้า ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด พระแก้วมรกต ช้าง นอนบนที่นอน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น