ทำนายฝัน 'หาบขี้กลับบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า หาบขี้กลับบ้าน เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หาบขี้กลับบ้าน'

เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

อินสตาแกรม ( instargram ) ตกทุกข์ได้ยาก ถุงน้ำร้อน พิมเสน วงกบ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ธนู มีความปรารถนา ออร์แกน เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป ทารกดูดนมคุณ บวม ตัวเองเป็นโจร ญาติทำความผิด หมากัด เดินวนไปเวียนมาด้วยความงง อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น นุ่งผ้าสีชมพู ขบวนแห่ ล็อกประตู เฒ่าแก่ กรรไกร ขนมอร่อย หนอน ฝาหม้อ ฆ่าผึ้ง พี่น้อง พระสงฆ์ กลอง งู โต้เถียง สวดมนต์ ท้องฟ้ายามเมฆครึ้ม หว่านข้าวในนา ฟ้าแลบ พระราชวัง มองนํ้าตกกับคนรัก บินขึ้นไปบนท้องฟ้า คิดถึง ช่อดอกไม้ เรือแล่น ควาย น้ำพริก ร้องรำทำเพลง เป่าลูกโป่ง ดีใจ ตาข่าย ไก่ ทาสี ไล่จับผีเสื้อ ขโมยทรัพย์สมบัติ สามง่ามสำหรับแทงปลา ฝีขึ้นตามร่างกาย กกไข่ ตกจากเครื่องบิน จิ้งเหลน ดวงอาทิตย์ขึ้น เขี้ยวสัตว์ พาน นกกำลังจิกกัน แช่ง ถูกด่าทอ เจดีย์ ตะไกร ดอกกุหลาบ หิ้วกระเป๋า หญิงเปลือยกาย เฆี่ยนตีผู้อื่น แผ่นดินแยกออกจากกัน ม้าสีขาว กำนัน ไหว้พระราหู แผ่นดินไหว ถอด ได้เป็นเจ้าบ่าว คนตกน้ำกำลังจะจม พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) งาช้าง กิ้งกือ ถือไต้ หรือ คบไฟ ฝาด ตัวเองเป็นชู้ บาดแผล ใบมีดโกน ชะลอม ถาด กาน้ำ กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง พูดกับกลุ่มชน เดินบนฟ้า ลุยไฟ ยักษ์ รถพยาบาล นกอยู่ในรัง ที่นอน คอกหมู ฝักดาบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM