ทำนายฝัน 'หาบอุจจาระกลับบ้าน'

ฝันเห็น ฝันว่า หาบอุจจาระกลับบ้าน เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หาบอุจจาระกลับบ้าน'

เตรียมตัวเอาไว้ คุณกำลังจะมีโชคลาภใหญ่หลวงหล่นใส่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เณรหางนาค เสื่อไม้ไผ่ ร่มหัก สาหร่าย เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ร่มกางอยู่ กะละมัง ท่องเที่ยวในสวน เถียงกับคน ไข่เป็ด เสี้ยนหนาม น้ำฝน ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ พวงมาลัย ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน ตะกร้าไม้ บังสูรย์ พระ ตัวเองร่ำรวย งมของในลำคลอง ตกหน้าผา แกะสลักรูปปั้น ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน เด็กทารก ทำโรตี ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง ทางรถไฟ ได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา จมูกของตัวเองยาวใหญ่ ขี่ควาย แล้ว ตกควาย จุดดอกไม้ไฟ คนแก่ ใช้กระเทียมทำอาหาร ปวดท้อง ปลาทองที่ตายแล้ว เดินขึ้นที่สูง โรงแรม อยู่ในถ้ำ ได้เป็นเจ้าสาว ฟ้าผ่า หนาม ได้เข้าร่วมในสงคราม ผู้ชายมีผมน้อย สวมแหวน เงิน ตนเองทำความผิด พริก หนังสือ ทะเบียนบ้าน ข่าวลือ ซี่โครงหัก หญิงชรา ยมทูต บวชพระ เมือง จับกระต่าย ตกใจ นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ชักว่าว แสง กะเหรี่ยง แม่นํ้า สีดำ ขี่สัตว์ อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) ผึ้งมากมาย เสาเรือน แมลงภู่ ลูกไก่ เหงื่อ ล่องแพ ซองจดหมายสีขาว ขี่เสือ รักกับนักบินหญิง ฝนตกหนัก เปลือก แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ปราศจากอํานาจ ถูกลูกปลุกให้ตื่น ขอบฟ้า พระอาทิตย์ แมงมุม กำลังขับรถ สู้กับเหยี่ยว กุ้ง มีความปรารถนา นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ปล่อยออกจากคุก ครก เห็นรองเท้าเก่า นกแขกเต้า มองนํ้าตกกับคนรัก อาบน้ำในมหาสมุทร คดีฟ้องร้องกัน กรวยกรอกน้ำมัน หญิงแต่งชุดสีเขียว ต้นไม้ยืนต้นตาย ตะเกียงที่จุดแล้ว ล้างภาชนะเครื่องใช้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM