ทำนายฝัน 'หินก้อนใหญ่'

ฝันเห็น ฝันว่า หินก้อนใหญ่ การงานที่คิด หรือ ทำไว้จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จะมีผู้ใหญ่ช่วยอุปการะให้มีหลักมีฐานดีขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หินก้อนใหญ่'

การงานที่คิด หรือ ทำไว้จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ จะมีผู้ใหญ่ช่วยอุปการะให้มีหลักมีฐานดีขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คิดถึง บาทหลวง ซื้อปลาทอง รังนก มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ลากเกวียน ล้างหวี ผู้ชายมีผมน้อย ถูกล็อตเตอรี่ ปัสสาวะรดกำาแพง ได้เป็นเจ้าสาว เป่าลูกโป่ง คราด คนรักหรือคู่รัก ถุงใส่เงิน ธนู ถูกพายุพัดพาไปไกล ไซเรน กิ้งก่า ตำรา รถยนต์ ฟาง พระอาทิตย์ ประหาร ศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนอยู่ห่างไกล ตัวเองตายไปแล้ว ฝันเห็นนํ้าวน ช่างแกะสลัก หมอดูดูลายมือ นกแขกเต้า เวียนเทียน ซองบุหรี่ ฝั่ง เห็นผี ขิม ตราสัง เจ้านาย อ่างล้างหน้า ส้มตำ พายเรือกับคนอื่น ดื่มนม ต่อสู้กับคนร้าย หญิงชู้ ผดุงครรภ์ บานไม่รู้โรย กวางดำ ขนตาร่วง วัด หญิงแปลกหน้า ถูกวิ่งราวทรัพย์ กระโปรงเก่า ผู้หญิงถือมีด งาช้าง เด็กทารก พระสถูป ลูกเต๋า กล่าวหา หมีทำร้าย ศาลา กินเนื้อมะพร้าว ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ตกเหว สระผม ห่านฟ้า ไฟไหม้ปราสาท เดินทางไปทิศตะวันออก ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผลักประตู น้ำพุขนาดใหญ่ กินดิน ไทร บันได ปล่องเมรุ ยุง หีบสมบัติ เป็ด ยกทรง เท้าเจ็บ ใต้ถุน พนัน ข่าวดีจากลูก หน้าต่าง ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ค่ำมืด ทหารเข้าบ้าน แห่กฐิน เสาเรือน ฮ่อยจ๊อ ไหว้พระราหู โอลิมปิก หมีกัด ความรังเกียจ เผาขยะ นอน จมูกขาด พูดสนทนา อดตาย

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM