ทำนายฝัน 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คราส เป่าแตร ถูกกรรโชกทรัพย์ ถูกกลั่นแกล้ง ช่อดอกไม้ เชิงตะกอน ถัง นั่งเล่น ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เด็ก รักตัวเอง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นกนางนวลโผบิน นั่งเรือข้ามแม่น้ำ ขอนไม้ จาระบี ขาหัก ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ผู้หญิงหัวล้าน ปอกเปลือกผลไม้ ได้รับของมีค่า ซุง ปีก ดอกไม้ไฟ ทอดผ้าป่า นำฟองน้ำมาล้างจาน ไฟไหม้ เดินทางไปวัด พายุ ทอดทิ้งลูกๆ ลากรถบรรทุก อาหารบูดเน่า ผ้าเช็ดหน้า รองเท้า เห็นถนนที่ขรุขระ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ท้องฟ้าสดใส ถวายกุฏิ ต้นไม้แห้ง ออร์แกน แกะเปลือกหอยรับประทาน ถุงเงิน ถุงทอง ฤกษ์ไม่ดี โยคี ผู้หญิงชักมีด เครื่องแต่งกาย เห็นผี ดูซีรี่ย์ บุคคลที่มีชื่อเสียง ถวายของแด่พระสงฆ์ นำตาข่ายไปดักสัตว์ สู้กับเหยี่ยว ปลิงดูดเลือด กินลูกอม ทะเลาะกับภรรยา ตกน้ำร้อน ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน นกกำลังจิกกัน เด็ดพริกออกจากต้นพริก กระดูกแตก ตัวเองตายไปแล้ว น้ำพริก ถูกจับ โซ่ตรวน ประตูบ้าน บุญ ไข่ ฉีกจดหมายรัก สวมชุดเจ้าสาว ผู้ถือศีล งูขดเป็นวงกลม ตาลปัตร เปลือก ยอดตึกสูงทรงกลม การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ เศษอาหาร ใบมีดโกน ขายไม้กระดาน ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน เครื่องบินตก ทาแป้ง รุ้งกินน้ำ เกลือ เลิกกับแฟน แม่ชี ไหว้พระ ปีศาจหลายตน แมวออกลูก ต้นกัลปพฤกษ์ เปิดร้านค้าขายสินค้า ญาติตาย ยาพิษ กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ตกกล้า ล้มเหลว ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ถ้วยชาม อทิตยาทรกิติคุณ บ้านร้าง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM