ทำนายฝัน 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หน้าต่างพัง เทียนไข กินเนื้อวัว ขวดยา เสี่ยงเซียมซี แสตมป์ อ่างล้างหน้า ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย กระบอกไม้ไผ่ ลังไม้ อากาศบริสุทธิ์ ชะนี สร้าง ถนน กลด กระท่อมในป่า คำสัญญา ถอดเครื่องประดับ เห็นประตูบ้านตัวเอง นกร้อง ศพ ดวงอาทิตย์มืดมัว ถูกสวมกุญแจมือ ลากสัตว์ เณรหางนาค ธุรกิจ ความผิด ถูกลูกปลุกให้ตื่น โครงกระดูกมนุษย์ ห่าน ขนมชั้น ผดุงครรภ์ ว่ายน้ำในมหาสมุทร ทอดผ้าป่า ตามทวงหนี้ กำแพงเมืองจีน โกหก เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด คนในบ้านทุบตีกัน ศัตรู ได้กลิ่นเครื่องเทศ เมฆสีเลือด ตัวเองเป็นชู้ ฝักดาบ ถุงมือ มหรสพ ขนมเข่ง ที่พึ่ง เดินร่วมทางกับโจร ตะกร้าพลาสติก อทิตยาทรกิติคุณ ปวดท้อง ได้ใบสั่งจากตำรวจ ตะกวด กระสือ ดื่มน้ำหวาน ตู้เหล็กใส่เอกสาร ร่วมงานทอดกฐิน เลี้ยงกระต่าย พายเรือกับคนอื่น กางเขน ฤดูหนาว ปัสสาวะรดกำาแพง เห็นตากระจกสีขาว ช้าง สีบรอนซ์ ได้เป็นเจ้าสาว ตำหนัก เด็กกำลังดูดนม บนบาน เสื่อขาด ภูเขา ถูกโยนลงทะเล สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ไลน์ ( LINE ) กินสายบัว จระเข้ สิริวัณณวรีนารีรัตน์ เงินปากผี การทำผิดพลาด ยื้อแย่ง งูเห่า ยิงนก ใช้กระเทียมทำอาหาร อ่าง นํ้าพุศักดิ์สิทธิ ไต่เขา ค่ำมืด แก้ม เดินทางไปมหาสมุทร มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน นักประพันธ์ หางไก่ มะลิ ผ้าสีดำ สายสร้อย หยก เมฆสีดำ นุ่น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM