ทำนายฝัน 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง ถวายกุฏิ นุ่งผ้าสีแดง ถูกเรียกตัวมาประชุม คนบ้าที่มีอาการเพ้อคลั่ง ช้อนเปื้อน ถุงเงิน ถุงทอง ประตูบ้าน ม้าเตะ สิริภาจุกาภรณ์ ทุเรียน นุ่งผ้าขาว ขายตู้ ขายโต๊ะ ทำนาย ไผ่ เพชรนิลจินดา จุดไฟ แกะเปลือกหอยรับประทาน ได้กลิ่นธูป อทิตยาทรกิติคุณ ตีงู ฟันดาบ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ประดิษฐ์ หอก พระนาคปรก กระบอกสูบลม มรดก เก็บผลมะม่วง ปืนใหญ่ ชักลาก ไต่ลวด เมฆสีดำ ผ้าห่ม อดตาย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน เห็นปีศาจกินคน ถูกมัดด้วยเชือก ขนตาร่วง ถุงมือ สัปทน ทหารยิงปืนใหญ่ เจดีย์ทรุดโทรม เดินทางไปทิศตะวันออก ยิงธนู ทาส จับ กรอด้าย เสวียน ธนาคาร ตัวเองเป็นโจร สุกรกลายเป็นคน ขี่หมู เซรุ่ม รักชาติ ถูกวิ่งราวทรัพย์ ผลไม้ ย้ายบ้าน เขียด ชาวประมง กระเทย เขียนหนังสือด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ปล่องไฟ ข่าวดีจากลูก ทวิตเตอร์ ขวดยา หนี้สิน ม้า กัดลิ้น ประตูที่ปิดตาย ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ ตัวเองถูกธรณีสูบ เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ยาพิษ ยักษ์ มีคนมอบมีดให้ 3 เล่ม ถูกจี้ พญาอินทรี พริกไทย หยก มีความปรารถนา ทันตแพทย์ ช่างเหล็ก จันทรคราส ปลิงดูดเลือด ล่องแพ พ่อตาย เหยี่ยว แฮนด์บอล บริโภคเนื่อสุกร ปลาทองที่ตายแล้ว เลื่อยไม้กระดาน บัวสีขาว ดราฟต์ ตู้เซฟ สร้างบ้าน พรม เดินไปตามท้องถนน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM