ทำนายฝัน 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉัน ( กิน ) นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เล่นการพนัน กีตาร์ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง อยากมีเงิน บั้งไฟ ตกต้นไม้ ผ้าใบ พานทอง สถานี ได้สวมแว่นตาดำ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ท้องฟ้าสีแดง ไฮไฟว์ ( hi5 ) ประตูที่ปิดตาย พระอาทิตย์ หีบสมบัติ กงเต๊ก ไถ่ถอน หงอนไก่ สีบรอนซ์ โกนขนหน้าแข้ง อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) นกบิน ขี่เสือ เลือดไหล ดูละคร บันไดสูง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กล้องถ่ายรูป ปริญญาบัตร ถวายข้าวพระ ขี่ม้า แล้ว ตกม้า โรงพยาบาล หม้อข้าว ตัวเองมีปีก สุนัขเข้ามาเลีย กล้วยแฝด บ้านทรุดจมลงไปกับพื้น ล็อกประตู การทำผิดพลาด ซื้อกระโปรง เกือก นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ นอนโรงพยาบาล ปอ ปัสสาวะ ประกันตัว สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลิ้นแข็ง ถูกวิ่งราวทรัพย์ ถูกตีหู พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาอุกาภรณ์ ต้นกก บุคคล ค่ำมืด ถล่ม กำลังเล่นเฟสบุค ขี่โคอศุภราช กบฎ ตีเหล็ก สนามกีฬา นกต่อสู้กัน ทำขวดแตก คดีฟ้องร้องกัน เที่ยวชมงานรื่นเริง คนอื่นทำพลาด ตะกร้อ วงกต ฤดูหนาว พูดคุยกับเจ้านาย เขียด การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ได้ยินสุนัขเห่า ฮองเฮา (ราชินี) จุดไฟ เปิดเผยความลับกับเพื่อน ที่นอน ลูกๆ หลั่งนํ้าตา นกกระเรียน กระต๊อบ จอมปลวกกลางถนน ฉมวก ไฮโล หวีไม้ เป็นแผลที่คอ สังข์ ฟันดาบ เจอเงิน ปฏิเสธหมายเรียกประชุม เวที ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ตู้อาหาร เสื้อผ้า ถูกข่มขืน ดวงตรา ช่างไม้ ผ้าแพร น้ำเต้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM