ทำนายฝัน 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หิมะตกชั่วขณะหนึ่ง'

ฝันเห็นหิมะตกชั่วขณะหนึ่ง คุณจะได้โชคลาภใหญ่หลวง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งอยู่ในกองขี้ สวมเสื้อขาด กระโดดจากที่สูง ดื่มนม ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ฉางข้าว ไก่ออกไข่ รักภรรยาตัวเอง มีหลายหู อุบัติเหตุ (ที่บริเวณศีรษะ) จับหมู ตัวเองเป็นโจร งูเหลือม ท่องเที่ยวต่างประเทศ เดินเรือ ธนาคาร นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ ดอกไม้ไฟ กินหัวสุกร ฝนตกระหว่างเดินทาง ปอ ฆ่าตัวตาย เพชรรัตนราชสุดา ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า ใบลาน โถส้วม บานไม่รู้โรย อรุณ ร้องเพลง ครุฑ วอ ขโมยทรัพย์สมบัติ วัง ถูกขัง นุ่น รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ กระบอก อาบน้ำในอ่าง กองดิน ตะกร้าพลาสติก รักชาติ ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เป็ด ดับกองไฟ หวีไม้ ถั่วลิสง ใช้กรรไกรตัดขนสัตว์ พ่อหม้าย แมว หาบขี้กลับบ้าน ถูกฝังทั้งเป็น กินเต้าหู้ ชามแตก โครงกระดูกมนุษย์ มีคนเกลียด นอนกรน ตีงู เปลี่ยนมุ้งใหม่ ฉ้อโกง คัมภีร์ กินผลมะม่วงเปรี้ยว หลงป่า เอสเอ็มเอส ( SMS ) ของโบราณ พานทอง กระต่ายขูดมะพร้าว ซองบุหรี่ ถอยหลัง เดินไปบนเนินเขา ฆ่าควาย ผ่าท้อง ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เจ้าที่ ก่อกองทราย จับปลาช่อน นำอุจจาระกลับบ้าน ปัดกวาดฝุ่น น้ำพุ ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ จองจำ นั่งใต้ต้นไทร เครื่องแบบทหาร ปฏิทิน ธงชัย รุ้งกินน้ำ ฟันบนตนเองหัก ทวด ฟันดาบ กลด กินผลไม้แฝด ภรรยาทิ้ง งา ตลับแป้งทาหน้า สุริยคราส พี่น้องทุบตีกัน เก้าอี้ กอดผู้ชาย ขนมชั้นหลากสี น้ำตก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM