ทำนายฝัน 'หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว คุณจะเสียญาติผู้ใหญ่
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกลงมาในบ้าน แต่ไม่ถูกตัว'

คุณจะเสียญาติผู้ใหญ่

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไหล่เจ็บ ได้รับของมีค่า ถูกแทง สู้กับเสือ แล้วชนะ กระต่ายขูดมะพร้าว พู่กัน คอมพิวเตอร์ ของหวาน ทรมานคนอื่น เกลือ ประตูที่ปิดตาย ธรณีสูบ ถูกฝังทั้งเป็น ซื้อเต่า ตนเองทำความผิด ขี่ควาย แล้ว ตกควาย เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กินผัก ฟันล่างหัก เทวาลัย ว่ายน้ำในมหาสมุทร ขี่ม้า โพงพาง ( เครื่องดักปลา ) เห็นเหรียญสตางค์ มือ พระสถูป กลด นอนกับนางงาม ใช้ผ้าโพกศีรษะ ถุงเงิน-ถุงทอง อาเจียน รักใครบางคนมากๆ เดินไปตามท้องถนน ปล่อยปลาดุก ปากกา คนตายมาหา นอนบนฟูก เครื่องบินตก ลากสัตว์ หิ่งห้อย ฏีกา เดินทางไปมหาสมุทร ขี่สุกร เสื้อขนสัตว์ มวยผม สายสร้อย ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว แผนผัง กระสุนปืน งวง ตบแต่ง ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย เชี่ยนหมาก พาน หมากัด กระโดด นั่งมองน้ำตกกับคนรัก หายใจอึดอัด บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง นุ่งผ้าสีชมพู กาบินเข้ามาในบ้าน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จาน คัมภีร์ หยก คอกหมู บวชพระ ฟ้าร้อง ขายของ กินเนื้อเป็ด ดาวอับแสง ลำน้ำ น้ำท่วม ตื่นขึ้นมาเอง ไก่ชน ภูเขา หมอดูดูลายมือ กินยา แผ่นดินไหว ซื้อกระดุม กระโปรงเก่า มดกัด ด้วง รังผึ้ง เดินอยู่ในความมืด เวียนเทียน เหาะ โต๊ะ ตับไต เสื้อผ้า ไฟนรก หลุมอสรพิษ ฆ่าใครบางคน สารภาพต่อหน้าเพื่อน บ้านไฟไหม้ ยักษ์ ถูกต่อต่อย เต้นรำ เกาหัว จมน้ำ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM