ทำนายฝัน 'หิมะตกในฤดูร้อน'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะตกในฤดูร้อน การงานของคุณอาจจะไม่สมปรารถนา
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะตกในฤดูร้อน'

การงานของคุณอาจจะไม่สมปรารถนา

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ธงสามเหลี่ยม สุรา เงินปากผี ปล้น เห็นกองไม้กระดาน กินหอยนางรม นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ กกลูก มรกต กำลังจะไปตาย ห่มผ้า คราด พรม ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ปลาหมึกหลายตัว ถือดอกบัวในมือ ป่าเขา สตางค์ คนหามวอผ่านหน้า ตะเพียน ผึ้งบินรอบรังของมัน เดินเป็นวงกลม เรือแล่น หญิงแต่งชุดสีฟ้า ยกของ ลังไม้ เพลิง แพรพรรณ ผมร่วง นักแสดง รีดนมโค ลุยไฟ สบู่ เงี่ยง น้ำแข็ง ข้อเท้าแพลง อาคันตุกะ บดเมล็ดกาแฟ นั่งใต้ต้นไทร ถุงมือ ระฆัง พรวน ถูกกักตัว ทาส โซ่ พระพุทธเจ้า เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง นุ่งผ้าสีม่วง เด็กกำลังดูดนม ชักว่าว เสือตาย ปาก หิ้วกระเป๋า แคร่หาม โคลน งู เสื่อขาด พระสังฆราช ต้นไม้ เป่าขลุ่ย ศพถูกมัดตราสัง พวงมาลัย ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ต้นกก เฒ่าแก่ โต๊ะทำงาน ผู้หญิงใส่ชุดสีเขียว เกาะ ไก่ฟ้า ถั่ว ของกำนัล ทอดแห บวชภิกสุนี บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แผ่นดินไหว ผลไม้ กินเต้าหู้ กินอาหารเจ ตะขาบกัด ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ยกทรง ข้อเท้าเจ็บ ฝนตกหนัก ทำน้ำหก เปลือก ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย ม้าเตะ พระวรราชาทินัดดามาตุ พระพรหม เดินทางไกล กระซิบ นอนเล่นกลางหาดทราย แต่งตัว ร้องตะโกน ตาย ใบไม้ร่วงเต็มพื้นบ้าน ตู้ไปรษณีย์ ถูกปีศาจไล่ ขับรถ ดาวอับแสง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM