ทำนายฝัน 'หิมะเกาะบนกิ่งไม้'

ฝันเห็น ฝันว่า หิมะเกาะบนกิ่งไม้ คุณจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิมะเกาะบนกิ่งไม้'

คุณจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เหยียบอุจจาระ อาบน้ำฝน งมของในลำคลอง นั่งบนอาสนะสงฆ์ กระทำรุนแรงต่อตัวเอง กุญแจ ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ กำไลแตกหัก ฆ้อง ผู้ใหญ่นำสายสิญจน์มาผูกข้อมือ ปล้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ปีศาจ ทะเล รับประทานเครื่องเทศ นาฬิกาปลุก อทิตยาทรกิติคุณ รถจักรยาน ตัวเองเป็นชู้ ไก่แจ้ สามีนํ้าตาตก ถุงน้ำร้อน ฮก ลก ซิ่ว เครือญาติ จับนก โทรศัพท์มือถือหาย สารภาพต่อหน้าเพื่อน จับกุ้ง มรกต น้ำเต้า ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ทารุณกรรมสัตว์เลี้ยงจนตาย ฟักแฟง เดินทางกลางทะเลทราย ญาติเสียชีวิต บรรจุของลงหีบ เซิ้งบั้งไฟ กังหัน คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง คนกำลังถ่ายรูป กระโดดจากหน้าต่าง ของหวาน แก้บน ทะเลที่เงียบสงบ มองนํ้าตกกับคนรัก ถูกล็อตเตอรี่ กำไลข้อเท้า ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง เดินเล่นบนหาดทราย เท้าเจ็บ สินบน นั่งเล่น ตัวเองมีชื่อเสียง แม่มด ทำโรตี ไม้ขีดไฟ เต่าทอง ลาวาภูเขาไฟ ถูกโจรชิงทรัพย์ ละลาย จับปลาช่อน เพชรรัตนราชสุดา นั่งรถไฟ ตกน้ำร้อน พรวนดิน ชนกระบือ ซื้อปลาทอง กินเกินขนาด ฝาหม้อ ทรมานคนอื่น กระทง สุกรตายเอง ผ้าขี้ริ้ว นกขมิ้น แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร กุ้งแห้ง โดด ไถ่ถอน ปลาทองที่ตายแล้ว แบกหีบ จราจรที่สับสนวุ่นวาย แสงสว่าง เป็นคนปรุงอาหาร อาเจียนเอาลำไส้ออกมา หิ่งห้อย นั่งอยู่ในกองขี้ ช้างไล่กวด นกแร้ง ดารา ผู้คุมนักโทษ ลังไม้ ถูกเสือกัด สวมรองเท้าใหม่ สวดมนต์ ฆ่าผึ้ง สายนาฬิกาข้อมือขาด ธงบนบ้าน กินอาหารเจ ผ้าแพร ฉัน ( กิน )

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM