ทำนายฝัน 'หิ่งห้อย'

ฝันเห็น ฝันว่า หิ่งห้อย ฝันเห็นหิ่งห้อยที่มีแสงเรืองวิบวับ บินไปมา ทำนายว่าจะมีข่าวดี ในเรื่องงานหรือเรื่องในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หิ่งห้อย'

ฝันเห็นหิ่งห้อยที่มีแสงเรืองวิบวับ บินไปมา ทำนายว่าจะมีข่าวดี ในเรื่องงานหรือเรื่องในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซ่อมแซมรั้วบ้าน ป่าเขา ของลับ จำนอง นางพยาบาล จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มะนาว ตีแมลงวันตาย ประกันตัว ส่งจดหมายพร้อมเช็ค มุ้งหมอน ขุดถ่านหิน คนที่มีท่าทางเร่งรีบ ถูกฉ้อโกง นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เกลือ อนุสาวรีย์ เดินทางกลางทะเลทราย บดเมล็ดกาแฟ ดับเทียนชัย มีคนอยู่ที่ประตูบ้าน ก่อกองทราย ถอนฟัน คนรักหรือคู่รัก กงเกวียน กอดอก อ่างน้ำ ไว้หนวดยาว ตกต้นไม้ มีดบาด ซุบซิบนินทา เดินเป็นวงกลม สุรา ปล่อยเต่า ถอยหลัง เดินทางไปมหาสมุทร โล่รางวัล กอดภรรยา ตีผึ้ง โต๊ะทำงาน คนเกี่ยวข้าว โจร แบกหาม สำลี เห็นประตูปิด ถูกตบ ธนาคาร หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เมฆสีเลือด เปลี่ยนเสื้อผ้า ฝ้าย กระซิบกับเพื่อน ทับทิม เก้าอี้ บุคคลที่เป็นคนร้าย วิชา ทวด กริช น้ำพุที่พุ่งสูง กัดลิ้นตัวเองขาด ฏีกา ทารกดูดนมคุณ ได้รับรางวัล จันทร์เพ็ญ รถยนต์ประสบอุบัติเหตุ ทอดผ้าป่า ตาลปัตร จุฬามณี ลาภ พูดสนทนา บวชพระ ลูกเห็บตก รักตัวเอง นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ น้ำมันก๊าด หูขาด ปืนใหญ่ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผ้าเช็ดตัว พร้า พายเรือตามลำพัง คนรักได้รับบาดเจ็บ มีดหาย ล็อกประตู ผึ้งมากมาย บัวสีขาว หญิงแต่งชุดสีแดง พี่น้องทุบตีกัน ห้อง นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง งานบวชเณร เล่นฟองสบู่ ถูกตีหู ผู้หญิงพายเรือ ดื่มน้ำฝน ขี่โคอศุภราช ฟันล่างหัก จรเข้ ตกน้ำร้อน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น