ทำนายฝัน 'หิ้วกระเป๋า'

ฝันเห็น ฝันว่า หิ้วกระเป๋า จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิ้วกระเป๋า'

จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระดาษเปื้อนหมึก มาลัย หวีเสนียด สินบน เชือกรัดคอ โลกแตก เชือก คลอดลูก มดกัด งูเหลือม เรือนแพ กินน้ำผึ้ง ไหล่ แจกัน ถูกโยนลงทะเล คนแปลกหน้า น้ำล้นเขื่อน ตักทรายเข้าบ้าน ช้อน นอนโรงพยาบาล หิมะเกาะบนกิ่งไม้ ฟังเทศน์ฟังธรรม ลุยไฟ นกกา โคเข้าบ้าน กษัตริย์ ค้าขายต่างเมือง กินผลไม้แฝด ท่อนซุง ถูกฉุด สู้กับเสือ แล้วชนะ ข้อเท้าแพลง ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี สายสร้อย รากไม้ ซื้อปลาทอง เหาะ ตบแต่ง วิ่งจนเหนื่อยหอบ ลักขโมย จิ้งหรีด กินข้าวบนใบบัว เกาะ อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา เห็นตากระจกสีขาว จรเข้กัด เป็นบ้า คนกำลังถ่ายรูป เสี้ยนหนาม ตบมือ กลอง แมวสีขาว สวมเสื้อสีดำ ไผ่ เดินกะโผลกกะเผลก ฆาตกร หน่อไม้ สังข์ ไม้ขีดไฟ ถลกหนัง กงเกวียน ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน รีดนมโค ล่าสัตว์ ประเจียด ปลอกหมอน ดอกมะลิ ถวาย ปลาหมึก กรวยกรอกน้ำมัน ภรรยาตาย ธุรกิจ ไฮโล ทารกดูดนมคุณ ตรอกซอกซอย ฉาบ ออร์แกน หิมะตกถูกตัว ผ้าพันแผล ถูกเรียกตัวมาประชุม ปลาฉลาม งูกินสัตว์ หีบเปิดอยู่ ดาวตกที่หลังคาบ้าน คนร้องไห้ จับก้อนหิน ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน ผัก ขี่ช้าง แล้ว ตกช้าง นอนบนที่นอน ซีเมนต์ ฆ่าหมี บุตร จูบ กองไฟ นางพยาบาล เฒ่าแก่ หูขาด อากาศบริสุทธิ์ อยู่ในอาการเร่งรีบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM