ทำนายฝัน 'หิ้วกระเป๋า'

ฝันเห็น ฝันว่า หิ้วกระเป๋า จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิ้วกระเป๋า'

จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ผีตายโหง พ่อตาย ที่พึ่ง มวย นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ ต่อสู้กับคนร้าย ตกงาน โล่รางวัล ปอกเปลือกผลไม้ กาน้ำร้อน สมุด ไมโครโฟน เป็ด เครือญาติ แท่น จับสุกร เอสเอ็มเอส ( SMS ) เกลียดคนต่างชาติ งาช้าง ทุบตีภรรยา จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โน๊ตบุ๊ก งู ซองจดหมายสีขาว บันไดเลื่อน หีบปิดอยู่ กระป๋องนม เมฆสีเลือด เด็กพิการ หมูกลายเป็นคน เงินโบราณ แก่นจันทร์ จระเข้ ถ่ายอุจจาระ ทุเรียน ตักทรายเข้าบ้าน เดินทางไปวัด เครื่องบินบังคับ ลูกเต๋า ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ได้ยินเสียงปืน ปล่อยนกกระเรียน เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ตัวเองถูกฉีดยา หมากรุก ตุ๊กตา คลื่นน้ำ เจว็ด ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ สละราชสมบัติ กินสายบัว ม้านั่ง นางเงือก แกงการู เตียง ฝุ่นเข้าตา ผ้าม่าน แหวนแต่งงาน ซื้อปลาทอง นกแก้ว ถีบจักรยาน ปราสาทเก่าแก่ ดอกราตรี แก้ม เดินทางในป่ารก โลกแตก สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) อทิตยาทรกิติคุณ หุ่นยนต์ นาฬิกาข้อมือ โกหก ได้ยินเสียงระฆัง ดวงอาทิตย์ขึ้น โกนหนวด ตัวเองแก่ ก้น เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ไทร จลาจล อุปกรณ์ทำครัว ฉลองพระบาท ขนกา ขี่สุกร นอนโรงพยาบาล ฟ้อนรำ ได้พูดคุยกับเพื่อน กาน้ำ นาก เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ หนี้สิน ซ่อน สามีนํ้าตาตก โถส้วม ฝนตกระหว่างเดินทาง พูดกับกลุ่มชน ขนคิ้ว ผู้หญิงตั้งครรภ์ตายทั้งกลม เสาตกน้ำมันในบ้าน ภรรยาเอาน้ำมาให้

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM