ทำนายฝัน 'หิ้วกระเป๋า'

ฝันเห็น ฝันว่า หิ้วกระเป๋า จะประสบความสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หิ้วกระเป๋า'

จะประสบความสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองถูกฉีดยา ถ้วยกาแฟ พลับพลา ดื่มน้ำจากแก้ว หญิงแต่งชุดสีเขียว สร้อยทองคำ ถังน้ำ ขี่วัว แล้ว ตกวัว ตกปลากับคนรัก แก้บน ตบแต่ง จันทร์ทรงกลด กิ๊บติดผม กระโดดจากหน้าต่าง ตัวเองกลายเป็นนก ปั่นด้าย การตายของเพื่อน จูบสัตว์เลี้ยง แลบลิ้นออกมาเลียอาหาร เล่นน้ำฝน ฆ่าควาย อวัยวะเพศ องคมนตรี เลิกกับแฟน สวะ เรือ ซองจดหมายสีแดง งูจงอาง ข้าวติดคอ ฟองน้ำ โต๊ะหมู่บูชา ขับรถยนต์ ถูกกลั่นแกล้ง เณรหางนาค ไกด์ ผีที่เป็นญาติมาปรากฏตัว การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น กระบอก น้ำเต้า เงาะ อาบน้ำในมหาสมุทร ซ่อมแซมรั้วบ้าน ได้เป็นเจ้าสาว ภาชนะแตกร้าว เปียก ซี่โครงหัก หน้าต่าง เดินช้าๆ ตีเหล็ก กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) สัตว์เลี้ยง ตะขาบ ยิ้ม ครก นักประพันธ์ รักตัวเอง บริโภค เช็คเด้ง ผ้าห่ม รัฐประหาร งม ได้ใบสั่งจากตำรวจ นำพัดมาโบกตามร่างกาย นอนกลับหัว ปากเน่า กระดาษสีขาว นั่งนับลูกประคำ จับนก บ้านเก่า เงินโบราณ ฉิ่ง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก กินเนื้อหมู พระพุทธเจ้า สาหร่าย จับสายสิญจน์ นายกรัฐมนตรี ถุงเงิน ถุงทอง เลื่อยไม้กระดาน ลากเกวียน ท่องเที่ยวในสวน เพชรนิลจินดา ฝาหม้อตกลงพื้น เด็ดพริกออกจากต้นพริก นกแร้ง กระดานดำมีข้อความ เดินอยู่ในป่าช้า ได้ยินสุนัขเห่า ช้างไล่กวด เทียนไข ตู้เหล็กใส่เอกสาร ถูกเปลื้องผ้า ผิวหนัง พู่กัน ขนสัตว์ รักชาติ เดินอยู่ในความมืด ธนบัตร กินกล้วย กำแพงเมือง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM