ทำนายฝัน 'หีบปิดอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบปิดอยู่ จะเกิดความลำบากขึ้นภายในบ้าน
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หีบปิดอยู่'

จะเกิดความลำบากขึ้นภายในบ้าน

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉ้อโกง ข่าวร้าย ไถนา ผ้าสีขาว นุ่งผ้าสีม่วง ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ภิกษุ กล่าวคำอำลาญาติ กระต๊อบ ต้นไม้แห้ง ถูกตัดใบหู มีคนขอโทษ เครื่องบูชา จาระบี ไข่มุก กรวดทราย ค้อน ผู้คุมนักโทษ กางร่ม กำแพงเมืองจีน ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก ไฟไหม้ผม วิ่ง กินหอยนางรม คนตกน้ำกำลังจะจม งานศพ สวมใส่ชุดว่ายน้ำ กัดคน ตกบ่ออุจจาระ ฟันหลุด นอนบนเสื่อ แมวข่วน ทำให้คนอื่นตื่น จับขโมย ฝนตกระหว่างเดินทาง คนอื่นถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด เท้าด้วน เถาวัลย์ กะเหรี่ยง เฮลิคอปเตอร์ ฉี่รดกำแพง กินเลี้ยง ฟ้ายามเมฆครึ้ม ฉางข้าว ฟันโยก คนขาพิการ พนัน เมา ได้ยินเสียงระฆัง กินถั่วต้ม ชฎา ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี ลิฟต์ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ดับกองไฟ ฆ่างู เคารพ คำนับ ตัวเองถูกประหาร ขี่โคอศุภราช ผ้าไตรจีวร โครงกระดูกสัตว์ ดื่มน้ำหวาน ไถ่ถอน เป็นแผลที่คอ งมของในแม่น้ำ ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น แม่ชี ปลูกบ้าน เดินหลงไปในป่าละเมาะ งานบวช ปราสาทเก่าแก่ กระโปรง กรน ใช้กระเทียมทำอาหาร จระเข้ คนรักนอกใจ ตกกล้า หุงข้าว ดอกบานไม่รู้โรย ฆ้อง ช้องผม ดอกไม้ ฟักแฟง แม่นํ้า ตกน้ำ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ถูกกักตัว จักรยาน ถอดรองเท้า มีเขางอกอยู่บนหัวสองเขา ฆ่าศัตรู ดาบ ไส้เดือน นั่งบนอาสนะสงฆ์ เด็กผู้ชายสู้กัน เวทีมวย กงเต๊ก ตกจากดาดฟ้า

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น