ทำนายฝัน 'หีบสมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบสมบัติ ฝันว่าเจอหีบสมบัติ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หีบสมบัติ'

ฝันว่าเจอหีบสมบัติ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เสือกัดตัวเอง นก ซี่โครงหัก อดตาย กินข้าวบนใบบัว ดอกไม้ไฟ ดื่มสุรา ผัก เดินร่วมทางกับโจร ท่องเที่ยวในสวน ภิกษุณี ครกสาก ยิงปืน ดื่มยาพิษ ก้ามกุ้ง ผึ้งสร้างรังตามต้นไม้ ถือกรรไกร ได้เสื่อใหม่ กงเกวียน ฉิ่งฉาบ ถวายกุฏิ ถุงเงิน ถุงทอง นกอินทรี หญิงแต่งชุดสีฟ้า นั่งอยู่ในกองขี้ หลงทาง ผ้าฝ้าย ประเทียบ ฝุ่นฟุ้งกระจาย ถูกสัตว์กัด อีกา ใต้ถุน นักบุญ ถูกฟันคอขาด ทอดแห แห่กฐิน เข็มเย็บผ้า น้ำแข็ง เป็นแผลที่คอ งานมงคล ฉาบ เทวาลัย สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) โบดำผูกเสาบ้าน ทองคำก้อน ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เจว็ด ลูกเต๋า ตัวเองกลายเป็นนก แสงสว่าง ทอดทิ้งครอบครัว ขายตู้ ขายโต๊ะ กระโดดจากที่สูง มะนาว ยกของหนัก สร้อยข้อมือ ชกมวย จับหมู ถุงเงิน-ถุงทอง ถูกจี้ เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ กระเป๋าเงิน เกิดสงคราม กุฏิพระ ปากเจ็บ ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น พระวรราชาทินัดดามาตุ ท่อน้ำ ฮวงซุ้ย งอบ ธรรมจักร โสมสวลี กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ผู้หญิงตบผู้ชาย แมงป่อง กัลปพฤกษ์ ขโมยอาหาร ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว บรรจุของลงหีบ ดำน้ำ กระเทย สุสาน อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ไม้กางเขน กระต่ายน้อย กินพริก ต่อสู้กับคนร้าย อมตะ คนในบ้านทุบตีกัน กินเนื้อเป็ด กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ผึ้งมากมาย ฆ่าหมัด จันทร์เพ็ญ วิดน้ำ กำนัน ถูกสวมกุญแจมือ ดักนก ถางหญ้า แกะเปลือกหอยรับประทาน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM