ทำนายฝัน 'หีบสมบัติ'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบสมบัติ ฝันว่าเจอหีบสมบัติ คุณจะได้รับมรดก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หีบสมบัติ'

ฝันว่าเจอหีบสมบัติ คุณจะได้รับมรดก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

บ่อน้ำพุแห้งขอด หายใจอึดอัด กองทัพ ภรรยาเอาน้ำมาให้ ดู pornhub ช่างแกะสลัก ขบวนแห่ศพ สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น หุ่นโชว์เสื้อ เรือจอด บ้านตัวเอง อิฐ กระจก จันทร์ทรงกลด ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ทำร้าย ขี่ควาย ทารก จับ ทันตแพทย์ คนรับใช้ ครกสาก คดข้าวเย็นกิน รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ถ้ำ อากาศบริสุทธิ์ ขนมปังกรอบ เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ นำตาข่ายไปดักสัตว์ แฉลบ ถ่ายรูป กินเต้าหู้ ไหล่ กอดรัด เสื้อผ้า ตัดหนวดตัวเอง ขวดยา ถูกตี เป็นคนผอมบาง ปลูกบ้านต้นไม้ ทางม้าลาย พระพิฆเณศ ฉัตรเงิน ฉัตรทอง เตียง กินเนื้อเป็ด เดินทางกลางทะเลทราย กอด ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน หีบศพ ต้นโพธิ์ ตาหลายคู่ เขากวาง ตัวเองถูกประหาร ขัน มีผีเสื้อแสนสวยอยู่ในบ้าน กล้วยแฝด กอดภรรยา ทะเลาะกับคนรัก ฝั่ง ข่มขืนคนอื่น ผู้ถือศีล ตักทรายเข้าบ้าน กินโทสต์ หูแหว่ง นองเลือด กินก้างปลา แมลงสาบ ถูกขัง โฆษณา กินปลาหมึก ตำรา นกคุ่ม จับก้อนกรวด ก้อนทราย ไก่ฟ้า ภรรยาทิ้ง คนกำลังถ่ายรูป ตัดผมตัวเอง กินเนื้อมนุษย์ ทะเลาะกับภรรยา พายเรือ แหวนทอง กุมารทอง เสี้ยนตำเท้า แคร่หาม เฒ่าแก่ บิน (ตกลง) แขก หญิงแต่งชุดสีเขียว ลายนิ้วมือ คนรักได้รับบาดเจ็บ โทรศัพท์ ช่วย บ่อนํ้าที่มีความลึกมากๆ ทรมานคนอื่น กระท่อมริมทะเล ญาติทำสิ่งที่ผิดพลาด ช่างตัดผม บุตร ซ่อนหา ตัวเองกลายเป็นนก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM