ทำนายฝัน 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบเปิดอยู่ ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งวง กำแพง หุ่นยนต์ เสี่ยงเซียมซี อากาศบริสุทธิ์ สวน คนขี้โม้ วิ่ง รถไฟ ฟืน กินเลี้ยง ตกช้าง เขื่อนแตก พ่อหม้าย ตัวเองเป็นโจร เปิดผนึกซองจดหมาย ผึ้งบินรอบรังของมัน ถอดเครื่องประดับ นุ่งผ้าสีแดง ทอผ้า กระท่อมริมทะเล น้ำตก ไหล่ ฆ่าใครบางคน พูดโทรศัพท์มือถือ ภรรยานอกใจ เข็มแทง ถ่อเรือ ฉิ่งฉาบ ถูกโจรชิงทรัพย์ ศัสตราวุธ เครื่องดักนก นุ่งชุดหลากหลายสีสัน ฟันดาบ ศิลา ตู้เหล็กใส่เอกสาร เดินทางไปมหาสมุทร หน่อไม้ หีบปิดอยู่ ทำกับข้าว กุหลาบ ถุงเงิน-ถุงทอง เข็มเย็บผ้า หญ้า ขี้ ผ่าท้อง รังนก ตำรา กองดิน ธนูหลายดอก ฝาเรือน รบชนะ สีบรอนซ์ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ถูกบังคับให้เปลื้องผ้า นกอินทรี ปากเน่า คนขาพิการ ขื่อคา กระเป๋า นั่งบนลังไม้ มังกร สีฟ้า จับกระต่าย ขโมยอาหาร สีแดงชาด ซื้อไม้กระดาน คงกระพันชาตรี ฮาเร็ม แมวสีสวาท ผมร่วง ให้รางวัล ถูกจับ พระจันทร์เดือนหงาย มีปากเสียงภายในครอบครัว กริช พระวรราชาทินัดดามาตุ งูรัด น้ำหอม ลากสัตว์ ศาลา ผ้าห่ม ขี่วัว แล้ว ตกวัว แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ถาดอาหาร หวีเสนียด ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น ฏีกา บัตรเครดิต ลูกเห็บตก บวช นักบิน จดหมาย ถูกพายุพัดพาไปไกล อาบน้ำในอ่าง ค้อน เท้าขาด ถุงน้ำร้อน ดวงดาว

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น