ทำนายฝัน 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบเปิดอยู่ ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เริ่มทำธุรกิจก่อนกำหนด โต๊ะเขียนหนังสือ ผึ้งทำรังในบ้านของเรา กินปลาหมึก ความรักระหว่างคน 3 คน ซองจดหมายสีฟ้า ภิกษุ กอดตุ๊กตา คนแก่ นำพัดมาโบกตามร่างกาย ฮองเฮา (ราชินี) ละทิ้งครอบครัว เฮลิคอปเตอร์ หญิงแปลกหน้า คนถูกฉีดยา ทำให้คนอื่นตกใจ หมี กระถางหลุดมือแตก เทวาลัย ฉี่รดที่นอน หมาหอน เงาะ อยากมีเงิน จลาจล ลายนิ้วมือ มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ ดอกมะลิ ทรัพย์สมบัติ สุกรกลายเป็นคน ก้อนหิน ได้ฟังเรื่องตลก อาบน้ำในอ่าง ยิงกา ฮัจญ์ แข่งวิ่ง การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นกกระเรียน ท่าเทียบเรือ ชนะ สุนัขเข้ามาเลีย ปลูกบ้านต้นไม้ ลูกปัด ฟ้าร้อง นอนในเรือ เสื้อขนสัตว์ แมวสีสวาท น้ำพุที่พุ่งสูง ยกยอ ช่างปั้น ต่อสู้กับคนร้าย ฮาเร็ม ของหวาน ขวดยา มงคล มะพร้าว งูใหญ่ นอนเล่นกลางดิน ได้รับรางวัล ชามแตก ขี่หมู งานมงคล เป็นคนผอมบาง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ผัก กระต๊อบ แทง ซ่อมแซมรั้วบ้าน ชู้รัก ขื่อคา ยา ยกโทษ พญานาค มาลัยดอกไม้ ถูกตัดศีรษะ ฝนตกระหว่างเดินทาง ถนน ทะเลาะกับเพื่อน กรวยกรอกน้ำมัน ธง โต๊ะหมู่บูชา กินกระต่าย บุคคลที่เป็นคนร้าย ศิลปิน นุ่งชุดแดง ขบวนแห่ บัญชี ฌาน สุนัขคาบหม้อ นกนางนวล เก็บดอกบัว คนในครอบครัวถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ กินเนื้อหมู รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ต่อสู้กับปีศาจ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ตะปู เท้าเจ็บ ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย สร้อยข้อมีชำรุด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM