ทำนายฝัน 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็น ฝันว่า หีบเปิดอยู่ ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หีบเปิดอยู่'

ฝันเห็นหีบกำลังเปิดอยู่ ทำนายว่า จะได้แต่งงาน และ มีความสุขในครอบครัว

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เด็กนอนบนเตียง ทำแท้ง กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ ถีบจักรยาน พานเงิน หัวหมู เมฆหมอก หีบปิดอยู่ ลมพายุ ปี่ ศีรษะล้าน หูขาด มีดเหน็บที่เอว ยิงธนู นกร้อง อ่างน้ำ กรอด้าย แบกหาม เตียง ค้างคาวเกาะอยู่บนต้นไม้ จับหมู ถูกตัดขา นอนเล่นกลางหาดทราย เด็กผู้ชาย ป่วยลงท้อง ต้นกก ปฏิมา ความผิด ตักบาตร เหรียญ ทอดแห นอนบนเตียง ฟักทอง ทิวเขา ยกทรง มะนาว นักประพันธ์ ฝนครึ้ม ดวงแก้ว จานชาม จมูกแหว่ง ขนนกสีขาว ไฟไหม้ป่า ทหาร โอเอซิส เดินถอยหลัง โบดำผูกคอตนเอง ตีงู ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ตาย กลัว กองทัพ อิฐ ถูกบังคับให้ใช้ยาเสพติด ตะเกียงที่จุดแล้ว ฝั่ง ถ้วยรางวัล ถูกเฆี่ยนด้วยหวาย ถางหญ้า ไฟไหม้ ถูกโจรชิงทรัพย์ ผ้าพันคอ ญาณ กินดิน นั่งบนเสื่อ จอมปลวกกลางถนน กระบี่ ปอก เซียมซี ทุ่งโล่ง ถูกสวมกุญแจมือ เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง นอนเล่นกลางดิน ซ่อมแซมรั้วบ้าน ชักลาก ลูกช่วยปัดกวาดฝุ่นในบ้าน ก้ามปู ปล่องเมรุ เทศน์ ตัวเองกลายเป็นนก เห็นประตูปิด ทรัพย์สมบัติ พี่น้องทุบตีกัน ลวดหนาม ปลูกต้นไม้ พระราชินี เลี้ยง ค้างคาว กระต่าย กงสุล มีผู้นำม้ามาให้ ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ประตูบ้านคนอื่น ชายชู้ อาบน้ำ หญิง กระบอกสูบลม จับก้อนกรวด ก้อนทราย ได้ยินสุนัขเห่า ดินสอ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM