ทำนายฝัน 'หุงข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า หุงข้าว ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หุงข้าว'

ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ทอดทิ้งภริยา แมว ดื่มน้ำชา ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ กินโรตี มีดเหน็บที่เอว เณรหางนาค เสาตกน้ำมันในบ้าน ปล่อยนก มาลัย ฆ่านกกระจิบ ขลุ่ย ฝังสัตว์เลี้ยงที่ตาย หวีหัก เป็ดไก่ กินขนม โค่นต้นไม้แก่ เกณฑ์ทหาร ไฟฟ้า ฝาเรือน เสื่อขาด พระวิหาร ความรังเกียจ กรวยกรอกน้ำมัน ป่า ทหารเข้าบ้าน เดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ คนในบ้านทุบตีกัน ถั่วลิสง ดิน เมฆสีดำ แมวออกลูก นํ้าวน ตู้หนังสือ ปากเปื่อย นกกาเหว่า ทารกแรกเกิด จมูก แบกเสา รักใครบางคนมากๆ ช่างเหล็ก โพธิ์ บริโภคเนื่อสุกร เสี้ยนตำเท้า แผ่นดินไหว รูปภาพของเครือญาติ สร้อยคอ ตะปู ขวดยา งานวัด ตู้อาหาร เห็นปีศาจกินคน งูเหลือม โบว์ดำผูกเสาบ้าน ไฮโล คนร้องไห้ รับประทานอาหาร พัชรกิติยาภา เพชรรัตนราชสุดา ถ้ำมืด นำพัดมาโบกตามร่างกาย นั่งเล่น ม้านั่ง เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ฟันบนหัก ชลธาร พระพุทธเจ้า ญาตินํ้าตาตก สามง่ามสำหรับแทงปลา จับปลาช่อน คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ โจร ปอกเปลือกไข่ ได้เข้าร่วมในสงคราม หอยที่มีเนื้อเต็ม ศัตรูอยู่ในสภาพเสื้อผ้าขาดวิ่น สถานีขนส่ง ปลุกคนในครอบครัวให้ตื่น ผ้าแพร โต๊ะทำงาน ไก่ออกไข่ ดู pornhub ย้ายบ้าน ได้รับรางวัล จราจรที่สับสนวุ่นวาย ไถนา เดินช้าๆ โต๊ะเขียนหนังสือ ส่องกระจก ขนคิ้ว สนามกีฬา ผักกาด ดูซีรี่ย์ ปีนป่ายภูเขา ร่วมงานทอดกฐิน งมปู เตียง กรงนก ละลาย ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM