ทำนายฝัน 'หุงข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า หุงข้าว ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หุงข้าว'

ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย เปียก ศาลเจ้า มะลิ ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ ทำกาแฟหก น้ำค้าง แลบลิ้น ผ้าห่มหนาๆ นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ ผัก บัวหลวง นาฬิกาข้อมือ ดูหนัง ประหารคนรัก หิ้วกระเป๋า บวงสรวง น้ำท่วม ฝุ่นฟุ้งกระจาย ไฟไหม้ผม คบบัณฑิต ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง ฉุด ปลิงหลายตัว ใส่บาตร จอมปลวก ตะขาบกัด มีหลายหู ปืนใหญ่ ต้นโพธิ์ งานบวชเณร กินน้ำผึ้ง หมอดูดูลายมือ ถัง นุ่งผ้าใหม่ กำลังจะไปตาย ไทร นกอินทรี ตัวเองถูกฉีดยา เผาศพ เข้าไปในโรงพยาบาล เล่นเกมส์ หนามตำ ตกงาน สีบรอนซ์ ผ้าพันแผล ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ไกด์ โบว์ดำผูกเสาบ้าน ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ นกแร้ง ถีบจักรยาน จิ้งจก นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ลูกประคำ ค้าขายต่างเมือง รดน้ำต้นไม้ ข้าว ซื้อตู้ ซื้อโต๊ะ หุ่นยนต์ นาฬิกาข้อมือเสีย สลัก โพธิ์ บุตร ผม ตกหลังม้า ฝังทั้งเป็น พรวนดิน น้ำล้นเขื่อน ผ่าท้อง อาบน้ำในทะเล ช้างเหยียบ ใบไม้ นกบิน ขอบฟ้า ยมทูต เป็นโจทก์ในศาล เห็นไม้กระดาน ยาพิษ ได้เงิน สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หิมะตกในฤดูร้อน แขน ฉีกจดหมายรัก ย้ายบ้าน ขนสัตว์ เอามือตบต้นขาตัวเอง ชีวิตประสบความยุ่งยากขั้นรุนแรง ปลาฉลาม เห็นคนเดินละเมอ กล่าวคำอำลาญาติ ไข่เป็ด ลูกข่าง หุ่นโชว์เสื้อ มนต์ เดินลุยกองไฟ เรือจอด ขวัญ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM