ทำนายฝัน 'หุงข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า หุงข้าว ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หุงข้าว'

ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กินก้อนดิน แฝด นํ้าท่วมที่ดินตัวเอง เจ็บฝ่าเท้า กินดิน นายกรัฐมนตรี เครื่องลายคราม ดอกกุหลาบ ผึ้งรวมตัวกันเป็นฝูง ดาวตกที่หลังคาบ้าน หางกระเบน ( ชายผ้านุ่ง ) ขุดถ่านหิน ผู้หญิงถือมีด พัชรกิติยาภา ดื่มสุรา ฟ้าที่สดใส เฆี่ยน สวมชุดเจ้าสาว เครื่องบินบังคับ โคลน ขอบฟ้า กินเลี้ยง กินผัก ข่าวร้าย เฟซบุ๊ก ( Facebook ) นกยูงรำแพน สร้าง ไฟนรก กฐิน น้ำฝน เก็บดอกบัว พูดคุยกับโจร ขาเป๋ ซื้อไม้กระดาน ปอก เปลหามคนเจ็บ ทารก หญิงโสเภณี ถ้วยรางวัล แทง ผู้หญิงตบผู้ชาย ความรัก บิน (ตกลง) ฝีขึ้นตามร่างกาย สุกรตายเอง ครู ลม ฝนตกปอยๆ ฆ่าหมัด ไฟไหม้ผม หินก้อนใหญ่ ญาตินํ้าตาตก ตีผึ้ง ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ถูกจี้ ดมกลิ่นดอกไม้ กษัตริย์เสด็จมาหา ก้ามกุ้ง ไลน์ ( LINE ) กระโดดลงจากต้นไม้ ขันตักน้ำ คนขาพิการ กล้วยเน่า กระดาษทิชชู แก้ว ตัดหนวดตัวเอง เศษอาหาร เก็บมุ้ง หาบขี้กลับบ้าน มวยผม เดินเร็วๆ เสื่อขาด ฝ่าเท้า กงจักร ขนม จมูก จับมือที่เต็มไปด้วยเลือด สัตว์เลี้ยงตาย เห็นถนนที่ขรุขระ ผึ้งมากมาย เส้นด้าย ชู้รัก ล้างเท้าตัวเอง เครือญาติ ตะไบเหล็ก ปู กระจอก คนตายมาหา ว่ายน้ำในมหาสมุทร กองกระดูก คงกระพันชาตรี บุตร นกกระจิบ กระจาบ ของหวาน นุ่งชุดแดง ประโคม ขึ้นยานพาหนะ แล้ว ตกลงมา ล้มลงไปในหลุมลึก มรกต ขนลุก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM