ทำนายฝัน 'หุงข้าว'

ฝันเห็น ฝันว่า หุงข้าว ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หุงข้าว'

ญาติผู้ใหญ่จะนำของกำนัลมาให้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ตัวเองกลายเป็นนก พระวิหาร ถูกมัดมือมัดเท้า พวงมาลัยดอกไม้สด กระดาษเช็ดมือ กองกระดูก กินเนื้อมนุษย์ ตกหลังม้า เปียก ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ จาน ฆ่าหมัด ถูกฟันคอขาด เทศน์ หญิงแต่งชุดสีเขียว งมของ นกขมิ้น ประกาศนียบัตร ดวงอาทิตย์มืดมัว กงสุล พี่น้องทุบตีกัน ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น ขาด้วน หมาเลียขา มีเพศตรงข้ามส่งเส้นผมมาให้ตัวเอง มีหลายหู กระต่ายน้อย ดาว ฟาก ซื้อปลาทอง ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน ต่อสู้กับสัตว์ร้าย เขากวาง ทั่ง เห็นไม้กระดาน ถูกกลั่นแกล้ง ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก เฒ่าแก่ จรวด ป่าช้า ยุ้งข้าว ยุง คนขี้โม้ คนมีเขา เสียสติ เด็กผู้ชาย ผลจันทร์ ( พืช ) จลาจล กาบินเข้ามาในบ้าน ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน จน กระโดด ขโมยอาหาร บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น หิมะตกอยู่เรื่อยๆ เห็นคนเดินละเมอ ตลับแป้งทาหน้า หญิงแต่งชุดสีแดง ทำตัวเองบาดเจ็บ ผลักของหนัก กระโปรง ยักษ์ ขอบคุณ เผาไม้กระดาน หญิงเปลือยกาย ไข่มุก เซรุ่ม ดักนก ภูเขา ไต่ลวด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก เตียง ซองจดหมายสีชมพู ทหารยิงปืนใหญ่ ตู้นิรภัย ดวงอาทิตย์ตก กล้วยเน่า เคี้ยวดิน ตักบาตร ฤกษ์ไม่ดี กระป๋องนม ม้าสีขาว บาทหลวง รองเท้า ตอไม้ ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ได้สวมแว่นตาดำ ตัวเงินตัวทอง ถูกตีหู เห็นปีศาจกินคน กกลูก กุญแจหาย วิ่ง จองจำ กระปุก บวชชี เด็กอุ้มปลา ปฏิเสธการดื่มเหล้า กุ้ง ต่อ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM