ทำนายฝัน 'หุ่นโชว์เสื้อ'

ฝันเห็น ฝันว่า หุ่นโชว์เสื้อ คุณจะถูกหลอกลวง หรืออาจต้องเสียทรัพย์ หรือ ถูกต้องโทษ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หุ่นโชว์เสื้อ'

คุณจะถูกหลอกลวง หรืออาจต้องเสียทรัพย์ หรือ ถูกต้องโทษ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จรวด มาลัย ไต่ลวด พวงมาลัย ดื่มสุรา เดินทางไปทิศตะวันออก มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ พระบรมรูป ภาษา ทวด ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ดื่ม ไก่ฟ้า ฝ้าย ธงบนเรือ แขก เที่ยวบ่อนการพนัน นุ่งโจงกระเบน ฆ่านกกระจิบ เรือ ยกโทษ นกกระจอก ได้ตีกลอง ถูกพายุพัดพาไปไกล ขนมเข่ง ไฟนรก หมอดูดูลายมือ คนมีเขา ดาวอับแสง แร้ง ประกาศข่าวดี ฝาแฝด ตู้รับจดหมาย ผักที่ยังคงปลูกในดิน ฝีขึ้นตามร่างกาย เมฆสีดำ ตัวเองตายไปแล้ว บวชชี ลูกๆ ทำความผิด ปล่อยนก ตนเองทำความผิด ขวดยา เห็นคนเดินละเมอ เทพารักษ์ในศาลพระภูมิ พัชรกิติยาภา ฉาบแตก ฉุด ระดู สร้าง อิฐ นกกำลังจิกกัน ที่นอน ตัดผม ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี คุก ตะราง ไว้ทุกข์ คัมภีร์ กระดาษเช็ดมือ งูจงอาง กระเป๋าเงิน โบดำผูกคอตนเอง อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น ลิฟต์ บาทหลวง ทอดสมอ หมีทำร้าย เครื่องดักนก ชนะ ถูกฟันคอขาด โดด กินคอลลาเจน สติ ปลอบโยน สุนัขคาบหม้อ ปากเจ็บ ไมโครโฟน สะอึก ไก่ออกไข่ โลงศพ ถล่ม ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว ขนมจีน จุดไฟแล้วดับ มนต์ นกนางแอ่น กระทะ ได้ยินเสียงปี่พาทย์ ฝันเห็นรังผึ้งมีผึ้งตัวผู้ กระเป๋าใส่เสื้อผ้า วิ่งออกกำลังกาย พระพรหม หีบสมบัติ เขาวงกต ผัก ตกทุกข์ได้ยาก นักประพันธ์ แต่งงาน ดอกไม้ไฟ นกอินทรี ถูกสัตว์งับ มีรอยเขี้ยวปรากฎอยู่

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM