ทำนายฝัน 'หูเจ็บ'

ฝันเห็น ฝันว่า หูเจ็บ ฝันว่าหูเจ็บ แล้ว กำลังรักษา คุณจะมีข่าวดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หูเจ็บ'

ฝันว่าหูเจ็บ แล้ว กำลังรักษา คุณจะมีข่าวดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ความรัก ตกน้ำ ฆ่าใครบางคน นอนบนพื้นน้ำ ตะไคร้ ปริญญาบัตร ผีตายโหง เห็นคนโดนแทง ปฏิกูล คนกำลังเปลื้องผ้า ฟ้อนรำ ผึ้งต่อย กรง พระแก้วมรกต ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ หญิงแต่งชุดสีขาว เป็นแม่ยาย กกกอด พังพอน หายใจอึดอัด บ้า ชู้รัก คนมีเขา ถูกตำหนิ มะพร้าว นั่งมองนํ้าตกตามลำพัง ตู้ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป ผิวหนังลอกออกมาเป็นแผ่นๆ นั่งบนอาสนะสงฆ์ นาฬิกาปลุก ทันตแพทย์ ตกบ่อลึก ได้ยินเสียงระฆัง ฉี่รดที่นอน วิทยุ ถีบจักรเย็บผ้า มาเฟีย ไปไหนมาไหนอย่างเร่งรีบ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นาข้าวรกร้าง มหาสมุทรมีพายุ จมน้ำ บ่อน้ำ ขุดถ่านหิน นกบิน นาฬิกาข้อมือ ขึ้นบันได ขึ้นเขา หนู กระบอกไม้ไผ่ น้อยหน่า ผู้หญิงถือมีด ถวายของแด่พระสงฆ์ ศีรษะล้าน แตกร้าว เสี้ยนตำเท้า เครื่องเรือน เพชรนิลจินดา ยุ้งข้าว ผูกปมเชือก ฝูงกบ จำนวนมาก ผมถูกตัดให้สั้น มาลัย โกรธ นั่งอยู่ในกองขี้ เปลื้องผ้าตัวเอง ตัดเล็บ ขอทาน เผาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มะลิ ข่าวดี ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น ชักลาก น้ำลาย ลวดหนาม ยิงธนู กางร่ม กะโหลก แบกเสา พัชรกิติยาภา พระโพธิสัตว์ พ่อหม้าย พรม เห็นตัวเองในกระจก เทศน์ เอามือตบต้นขาตัวเอง ก่อกองทราย ปอกเปลือกผลไม้ อสนีบาต พูดสนทนา เข้าประตูไม่ได้ ปลูกพริก ถาด ผ้าใบ ไผ่ นุ่น ถูกตัดมือ ขบวนแห่ศพ ภูเขา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM