ทำนายฝัน 'หูแหว่ง'

ฝันเห็น ฝันว่า หูแหว่ง คุณจะได้รับชื่อเสียง คำชมเชย ไปที่แห่งใดมีคนต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ภาพฝันนี้ใครฝันก็ยอมตกใจกับภาพฝันเป็นธรรมดา ช่วงนี้จึงควรใส่บาตรทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา แล้วจึงไปเสี่ยงโชค
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'หูแหว่ง'

คุณจะได้รับชื่อเสียง คำชมเชย ไปที่แห่งใดมีคนต้อนรับเป็นอย่างดี แต่ภาพฝันนี้ใครฝันก็ยอมตกใจกับภาพฝันเป็นธรรมดา ช่วงนี้จึงควรใส่บาตรทำบุญ ปล่อยนกปล่อยปลา แล้วจึงไปเสี่ยงโชค

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกลูกปลุกให้ตื่น ดูละคร กินข้าว หมา กินผักดองหรือผลไม้เปรี้ยวๆ การผจญภัยที่น่าตื่นเต้น ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ คลอดบุตร เด็กอุ้มปลา ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพเปียกโชก งูกินสัตว์ ประกาศการแต่งงานของตนเอง มาลัยดอกไม้ หูเจ็บ ตารอบตัว ฆ่าไก่ ธูปเทียน ถูกตัดศีรษะ ลับ กาน้ำ ช้อนปลา ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ความร่าเริง ต้นไม้แห้ง มงกุฎ ซองจดหมายสีขาว พระพุทธบาท โดนดึงผม ถูกฝังทั้งเป็น ปฏิเสธการดื่มเหล้า ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ถุงเท้า คนรักได้รับบาดเจ็บ ช่างแกะสลัก ธุลี ร่างกายตัวเอง ตนเองทำความผิด ทอดผ้าป่า เดินชนผนัง ปลูกบ้านต้นไม้ บ้านร้าง พระ กระท่อมในป่า โต๊ะเขียนหนังสือ ทะเลทราย คุก ตะราง เงินโบราณ แขน เงินกู้ หีบสมบัติ โล่รางวัล เอสเอ็มเอส ( SMS ) ลิ้นแข็ง เด็กทารก เช็คเด้ง โฆษก ญาณ กระจกหลากสี กินผัก ฝุ่น ทิวเขา แชมพู กะเหรี่ยงคอยาว คนแต่งชุดสีดำล้วน ปลูก หลงทาง ได้สวมแว่นตาดำ ปลาหมึกหลายตัว ฟันงอกขึ้นมาใหม่ เก็บเงินได้ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ถอยหลัง นอนเล่นกลางหาดทราย บวชพระ กาสาวพัสตร์ ( ผ้าเหลือง ) ฏีกา เล่นฟองสบู่ ขึ้นต้นไม้ ธนาคาร บ่อน้ำใหญ่ อมตะ ไกด์ ปีก สัปเหร่อ ข้าวในนา หุ่น ตาข่าย ตักน้ำราดตนเอง เห็นกระดุม เห็นคนเปิดประตู งา หญิงแต่งชุดสีขาว ทำให้คนอื่นตื่น ตัวเองแต่งชุดขาวล้วน ทาก สงคราม พังพอน แคร่ นั่งราชรถ ซ่อนหา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM