ทำนายฝัน 'องคมนตรี'

ฝันเห็น ฝันว่า องคมนตรี ฝันเห็นองคมนตรี หรือได้เข้าพบองคมนตรี คุณจะหมดเคราะห์ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะคดี สิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'องคมนตรี'

ฝันเห็นองคมนตรี หรือได้เข้าพบองคมนตรี คุณจะหมดเคราะห์ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะคดี สิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฆ่าใครบางคน เล่นฟุตบอล สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ถุงมือ บุคคลที่มีชื่อเสียง ก้น คนถูกฉีดยา กระป๋องนม รถพยาบาล ตัวเองถูกฉีดยา นอนบนพื้นน้ำ กินเป็ด ชายหนุ่ม น้ำพุสวยงาม ถูกตะปูตำเท้า ได้พูดคุยกับเพื่อน หญิงแต่งชุดสีฟ้า ถ้วยชาม มือ ฉุด นอนกลางวัน เครื่องแต่งกาย เดินทาง รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ผึ้ง ถูกกลั่นแกล้ง โขลงช้าง งูเลื้อย ไหว้เจ้า ถูกผูกคอพร้อมกับคอของคนอื่น เลิกมุ้งขึ้น แต่งงานก่อนกำหนด ขี่กระบือ ขี้เกียจ พญานาค ถากไม้ ร้องครวญครางเพราะความเจ็บปวด พระวิหาร หุ่น ได้ยินสุนัขเห่า กินดิน เล่นน้ำฝน ดักนก งวงช้างรัดตัว ประเจียด ถูกแทง ถัง สถานีขนส่ง ฆ่าสุนัขบ้า ซ่อง ดัดผม เจ้าสาว นุ่งผ้าสีม่วง ลูกทำให้ตกใจขณะหลับ กินเนื้อเป็ด กองดิน ปีศาจหลายตน ถ้ำ สร้างบ้าน เกาะ ได้ยินเสียงกระดิ่ง ได้กลิ่นเครื่องเทศ สร้อยข้อมีชำรุด กระเป๋าเดินทาง แตงโม แม่หม้าย คนรักได้รับบาดเจ็บ สุหร่าย ( เครื่องโปรยน้ำ ) ตารอบตัว มวย มุดรั้วลวดหนาม จับลูกเสือ กุ้งยักษ์ สุนัข พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รักเพื่อน เป็ดว่ายน้ำ หลงป่า ท่องเที่ยวในสวน จมูกแหว่ง กระท่อมในป่า ภูเขาไฟ น้ำตก ถูกตัดมือ ลอยกระทง หิ่งห้อย ดื่มน้ำ นอนกับนางงาม บวม ถูกฉุด ภาวนา ตะกร้าพลาสติก ทางม้าลาย อาเจียนเป็นหนอง โครงกระดูก ปฏิเสธการดื่มเหล้า ออร์แกน ล้างภาชนะเครื่องใช้ ภาพยนตร์ ตบแต่ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น