ทำนายฝัน 'องคมนตรี'

ฝันเห็น ฝันว่า องคมนตรี ฝันเห็นองคมนตรี หรือได้เข้าพบองคมนตรี คุณจะหมดเคราะห์ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะคดี สิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริง
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'องคมนตรี'

ฝันเห็นองคมนตรี หรือได้เข้าพบองคมนตรี คุณจะหมดเคราะห์ และหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเป็นคดีความจะชนะคดี สิ่งที่หวังไว้จะเป็นจริง

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฉลาด น้ำค้าง เอาขันตักน้ำอาบตัวเอง กำแพง จมูกของตัวเองยาวใหญ่ คำสัญญา ลูกประคำ เห็นการแต่งงานของอดีดคู่รัก เนื้อหนัง นุ่งชุดแดง คนอื่นเปิดเผยความลับของคุณ อาบน้ำ สามเณร เณรหน้าไฟ ฝังทั้งเป็น กรวดทราย นาฬิกาปลุก ไฟไหม้ในท้องฟ้า ต้นไม้ที่มีดอกบานสะพรั่ง ถอดเครื่องประดับ ฝนตกหนัก เศร้าโศก เล่นตะกร้อ ไถ่ถอน กินพระจันทร์ ม้านั่ง ซองจดหมายสีฟ้า ฆ่าเป็ด กางร่ม นอกใจแฟน อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น หัวไก่ ครู ตู้นิรภัย เสื้อขนสัตว์ ล่องแพ หมากัด ห่านฟ้า งมของในลำคลอง จลาจล จันทร์ทรงกลด กระท่อม ฝนหยุดตก ซื้อผ้าขาว ไส้ไหลจากท้อง คนตกน้ำกำลังจะจม ถูกแทง เฒ่าแก่ ธงชัย ถวายกุฏิ มะลิ ดื่มน้ำมะพร้าว ปม ลูกปัด เสือกัดตัวเอง ตัดนิ้วมือตัวเอง นอนกับนางงาม นักสืบ นั่งบนอาสนะสงฆ์ สวมแหวน อินสตาแกรม ( instargram ) เสื้อกันฝน สตรี ธงสามเหลี่ยม งมปู ช่างปั้น ถูกพายุพัดพาไปไกล แขนขาด เรือกำลังจม ม้าสีขาว ฌาน ดอกไม้ไฟ ตัวเองบ้า ถ่อเรือ ไก่ จูบคนรัก เดินขึ้นภูเขา ละลาย โจร ล้ม แล้ว ลุกขึ้น ฤกษ์ดี ปล่องไฟ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ทรงกลด ความรัก เห็นประตูเมือง กำลังจะไปผจญภัยกับชายคนหนึ่ง ธงบนบ้าน สุนัขคาบหม้อ ฆ่าใครบางคน ขวาน กินเนื้อย่าง เห็นเหรียญสตางค์ จองหอง ถูกตะปูตำเท้า ทวด ขนลุก เครื่องขยายเสียง สัตว์เลี้ยง โบดำผูกเสาบ้าน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM