ทำนายฝัน 'อดทน'

ฝันเห็น ฝันว่า อดทน ฝันว่าต้องอดทนกับลูก ๆ จะพบกับเหตุการณ์ที่นำความสุขมาให้ ฝันว่าต้องอดทนกับลูกจ้าง จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อดทน'

ฝันว่าต้องอดทนกับลูก ๆ จะพบกับเหตุการณ์ที่นำความสุขมาให้ ฝันว่าต้องอดทนกับลูกจ้าง จะได้รับสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หมูกลายเป็นคน ฝังศพ กุลี นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ธนู รถเมล์ เก็บของมีค่าได้ แร้ง จราจรที่สับสนวุ่นวาย ฝีขึ้นตามร่างกาย กระซิบกับเพื่อน น้ำพุ ขายของ วิดน้ำ ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด แดดเผาผิวหนังจนเกรียม โต๊ะ บุคคลที่มีชื่อเสียง ปลาหลีฮื้อ นม บวชภิกสุนี นอนกรน คนขี้โม้ ช้างตกมัน ตะเกียง ลายแทง จับกัง แต่งงาน ดึงเชือก ทะเบียนบ้าน ปล่อยปลาดุก ป้อมปราการ ถูกตัดศีรษะ หญิงแต่งชุดสีขาว ลุยไฟ ปวดท้อง ซอ เดินร่วมทางกับโจร ผู้หญิงใส่ชุดสีดำ โฉนดที่ดิน เถาวัลย์ ฝี ริมฝีปาก ถุงเงิน ถุงทอง ผึ้งต่อย ดวงอาทิตย์ขึ้น เดินอยู่ในป่าช้า นอนโรงพยาบาล กวาด พลอยหลากสีสัน ไฟไหม้ในท้องฟ้า คนอื่นทำพลาด ฝั่ง ถอดเครื่องประดับ ภรรยาสวมเสื้อแพร เที่ยวชมงานรื่นเริง เศร้าโศก ฝังศพคนที่รู้จัก สวมเสื้อสีขาว พระเจ้า กุ้ง หน้าอก ประกาศข่าวการเกิด เผาขยะ สัตว์เลี้ยง เดินอยู่ในสุสาน ได้ใบสั่งจากตำรวจ เรือล่ม แข่งวิ่ง โทษ แต่งงานกับผู้คุมนักโทษ ค่ำคืน หมอดูดูลายมือ ถูกเรียกตัวมาประชุม คนกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง ผ้าสีขาว เชือดคอสุกร พระอรหันต์ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ คบบัณฑิต แบกเสา ประกาศข่าวการตาย นกเกาะหลังงู กำแพงโบราณ ลำคานเสียงฉาบ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ ได้ยินเสียงคนพูดคุยกัน สวมเสื้อสีดำ เล่นตะกร้อ ครัว บิณฑบาต ยมทูต ไทร ผจญภัย สุนัขหอน จอมปลวก ปืน ยกยอ หนามตำ ฮ่องเต้หรือฮองเฮา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น