ทำนายฝัน 'อดอยาก'

ฝันเห็น ฝันว่า อดอยาก ฝันว่าอดอยากปากแห้ง จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ ฝันว่ายังคงอดอาหารอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อดอยาก'

ฝันว่าอดอยากปากแห้ง จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ ฝันว่ายังคงอดอาหารอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

คอกหมู ค้างคาว ตกเหว บิดามารดา กระโดด ตั๊กแตน มีเพศสัมพันธ์กับโสเภณี แมวสีสวาท ฌาปนกิจ เนื้อหนัง กินเนื้อคนอื่น ล่องแพ ฝังศพคนที่ไม่รู้จัก กระดูกแทงออกมานอกเนื้อ ติดเกาะ กระโดดจากที่สูง นุ่งชุดแดง ไข่เป็ด คนรับใช้ ตุ๊กตา ต้นไม้เขียวชอุ่ม เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย เลือดออกเต็มตัว ราวตากผ้า ผมร่วง ทุ่งนา กระดาษเปื้อนหมึก พูดโทรศัพท์มือถือ ช้อน ดอกบานไม่รู้โรย เวทีมวย น้ำมันก๊าด ขี่ม้า แล้ว ตกม้า พูดคุยกับเจ้านาย ฤดูฝน สวมมงกุฎ ต่อสู้กับเด็ก เห็นประตูเปิดและกำลังจะเข้าไป เมฆสีดำ อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ปืนใหญ่ บิลเลียด กระจกแตก ทำให้คนบางคนบาดเจ็บ กินหอยนางรม ฆ่าผึ้ง ข้าวติดคอ ถูกมัดด้วยโซ่ตรวน ขนมเข่ง เครื่องบิน ธง ปฏิกูล สวดมนต์ นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ กัลยาณิวัฒนา อินทรี ถูกประณาม ตัวเองเป็นโจร ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เรือนแพ ชามแตก แลบลิ้น ดับไฟ รังผึ้ง ผูกปมเชือก ผนังบ้าน บัว ถูกทรมาน ตกหน้าผา กระโปรงเก่า เม่น ดาวอับแสง เด็กผู้ชาย ไหล่ คนหามวอผ่านหน้า พวงมาลา ตบแต่ง จลาจล ฆ่ากระต่าย นกกำลังจิกกัน ฟองสบู่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตำรวจ ตัดผม แกะสลักรูปปั้น นั่งรถหรู กินผลไม้แฝด กกลูก กงจักร คนมีดวงตาสีเขียวนํ้าทะเล โอ่ง สินบน คบไฟ การผ่าตัดไม่ประสบความสำเร็จ ภรรยาเสียชีวิต พระธาตุ ยารักษาโรค แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เจดีย์ น้ำพริก

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM