ทำนายฝัน 'อดอยาก'

ฝันเห็น ฝันว่า อดอยาก ฝันว่าอดอยากปากแห้ง จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ ฝันว่ายังคงอดอาหารอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายมาก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อดอยาก'

ฝันว่าอดอยากปากแห้ง จะได้ผลประโยชน์น้อยกว่าที่ตั้งใจไว้ ฝันว่ายังคงอดอาหารอยู่ จะมีชีวิตที่สุขสบายมาก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

จุฬามณี ทำนาได้ผลผลิตดี อดทน เครื่องเรือน ปลาหมึก พวงมาลัยดอกไม้สด กางมุ้ง เสี้ยนหนาม เคี้ยวดิน นุ่งโจงกระเบน ครู ซองจดหมาย บ้านเก่า เล่นตะกร้อ กินสายบัว กอดกะเทย ฝักดาบ บุคคลที่เป็นคนร้าย คดข้าวเย็นกิน อีเมล ( Email ) ตัวเองถูกเผาทั้งเป็น เชี่ยนหมาก ฉากกั้น ทาสี กินพระจันทร์ ดมกลิ่นดอกไม้ นกแร้ง ขอโทษ ถูกตัดศีรษะ ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก ถูกประณาม พัด บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม นั่งนับลูกประคำ พระจันทร์เดือนหงาย กงล้อ ถ้วยชาม เรียก รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส เหงื่อ จุดไฟ เงินโบราณ ใบไม้ ถังขยะ บ้านตัวเองสวยงาม เป็นไข้ เห็นประตูเมือง ช่างเหล็ก ปลาทอง เพื่อนที่จากไปไกล ตีผึ้ง กินข้าวบนใบบัว ดวงอาทิตย์มืดมัว ดื่มนม ขนนกสีดำ ตู้กับข้าว ถอดเสื้อ ผู้หญิงใส่หมวกปิดบังใบหน้าอย่างมิดชิด ฝุ่นฟุ้งกระจาย ผึ้งต่อย ทางรถไฟ พระ ไต่ลวด บิดามารดา เดินอยู่ในป่า ดอกมะลิ เพชรนิลจินดา ศีล นั่งเรือ ละทิ้งครอบครัว ถูกด่าทอ งานมงคล นกอยู่ในรัง หมาก โทรศัพท์มือถือหาย ไส้เดือน ปีนเขา ถูกตัดมือ คำนับ เว็จ กองดิน ลา ( สัตว์ ) ไฟนรก ธุรกิจ ขบวนแห่ มีขาเดียว น้ำผึ้ง แพรพรรณ กินเกินขนาด ทาขมิ้น ใบมีดโกน ตกบ่อลึก กรวยใบตองใส่ดอกไม้ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ เด็กทารก ถูกคนจำนวนมากทวงหนี้ เสียจริต แทง กล้วยเน่า กุมารทอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM