ทำนายฝัน 'อมตะ'

ฝันเห็น ฝันว่า อมตะ ฝันว่าตนเป็นอมตะ ( คือไม่ตายเลย ) คุณจะต้องทำงานหนักหน่อย งานจึงจะสำเร็จ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อมตะ'

ฝันว่าตนเป็นอมตะ ( คือไม่ตายเลย ) คุณจะต้องทำงานหนักหน่อย งานจึงจะสำเร็จ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

งูกัด ผ้าไตรจีวร ปัสสาวะ ถุงใส่เงิน รังไก่ สระผม ถอด คนมีดวงตาสีนํ้าตาลอมทอง ผลักประตู โรงแรม เดินอยู่กลางทุ่งนา ธงบนบ้าน ภูเขาไปกำลังระเบิด จิ้งจก ตีเหล็ก รดน้ำต้นไม้ ผึ้งทำรังที่ชั้นบนสุดของบ้าน โยงเรือ ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ธนบัตร จูบ ศาลา เทวาลัย ดีใจ ลุยไฟ สตรี แม่หม้าย ทดน้ำ ความรักระหว่างคน 3 คน ดอกซ่อนกลิ่น จับปิ้ง จน จับผีเสื้อ เชี่ยนหมาก คนแคระ เจ็บปวด เขย่าหิมะหลุดออกจากกิ่งไม้ งมของในลำคลอง ทิวเขา โซ่ตรวน แบกเสา ฝูงคนจำนวนมาก เครื่องชั่ง ผู้หญิงใส่ชุดสีฟ้า กำลังขับรถ นุ่งผ้าใหม่ มีหางงอก ตกใจ ทุบตีภรรยา นกยูงรำแพน กะเหรี่ยงคอยาว พูดคุยกับโจร ฟ้ายามเมฆครึ้ม พริกไทย ขโมยเงิน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ชักลาก ปอกเปลือกไข่ บันไดสูง แม่ เครื่องจักรทำงานได้ดี ตกกองไฟ ทะเลที่เงียบสงบ นางฟ้า ตัวเลข กระโดด คนรักนอกใจ ปล่องไฟ ดื่มน้ำมะพร้าว ไฟไหม้ปราสาท ตะขาบกัด คอมพิวเตอร์ เก็บผลมะม่วง งูเขียว หิ่งห้อย ขี่ม้า แล้ว ตกม้า ช่างปั้น ล้มลงไปในหลุมลึก เฮลิคอปเตอร์ มุดรั้วลวดหนาม กล้องยาสูบ ฤกษ์ไม่ดี ค่ำคืน ฉีกกระดาษ กินผัก ยิงกา คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง บุคคลที่เป็นคนร้าย ตัวเองเป็นชู้ ฆ่าตัวตายด้วยใบมีดโกน ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง จักรเย็บผ้า ขวาน แกะสลักรูปปั้น ขนนกสีขาว โฆษก ประตู น้อยหน่า ข่าวร้าย หญิง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น