ทำนายฝัน 'อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา'

ฝันเห็น ฝันว่า อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ทำนายว่าจะมีโชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา'

ทำนายว่าจะมีโชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ซุกซ่อนของมีค่า ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ อาจารย์ สมเด็จพระเทพรัตนราช- สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ยืนบนลังไม้ ขุดหาทรัพย์สมบัติ ตรอกซอกซอย ขโมยอาหาร ก้ามปู อมตะ หมีกัด วงกต อวัยวะในร่างกายงอกขึ้น หายใจอึดอัด เดินอยู่ในป่าช้า เพื่อนอยู่ห่างไกล เห็นคนเดินละเมอ ตกเขา ตะขาบ นั่งจับเจ่า ถูกแทง แม่มด ย้อมผม ฟันงอกขึ้นมาใหม่ ส่องกระจก ล่องแพ ข้อมือหัก ตกต้นไม้ ฝังศพคนที่รู้จัก ปรบมือ ไฮไฟว์ ( hi5 ) ลับ โฆษก กิ่งก่าวิ่งไปมา รังนก ตะเพียน ขี่ม้า หญิงแต่งชุดสีดำ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ เดินทางไปมหาสมุทร ญาตินํ้าตาตก นํ้าพุที่พุ่งสูง ชายชู้ สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ปอ ศาลเจ้า แกะสลักรูปปั้น ขวานหัก พูดคุยกับคนต่างชาติ ถูกต่อต่อย กระทำรุนแรงต่อตัวเอง หมา ค่ำคืน เลือกตั้ง เด็กอุ้มปลา ถูกผีหลอก ยิงนก ทะเลาะ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ดวงจันทร์ ฮวงซุ้ย เจ้าสาว นำฟองน้ำมาล้างจาน เห็นถนนทอดยาวและมีบ้านสวยงามตั้งอยู่ ทำนาย เขี้ยวสัตว์ ด้วง แสดงละคร กวาง คนป่วยอยู่บนรถ มดกัด ตั้งครรภ์ เก็บกวาดบ้าน ปล่อยออกจากคุก ได้กลิ่นเครื่องเทศ กระปุก นำใบไม้มาทำเป็นมงกุฎ เมาเหล้า พูดสนทนา บิน (สูงขึ้น) สูบ รอยเท้าของตัวเอง พระปรางค์ สายสร้อย งูเหลือม เห็นคนโดนแทง สุรา กระถางหลุดมือแตก โต๊ะ พระจันทร์เดือนหงาย ซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ฝันว่าส่งพัสดุ น้ำพุสวยงาม นุ่งผ้าสีชมพู เรือโยง ช้าง ฉมวก ฟาง ภาพวาด

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM