ทำนายฝัน 'อยู่ในถ้ำ'

ฝันเห็น ฝันว่า อยู่ในถ้ำ ฝันว่าอยู่ในถ้ำ คุณอาจจะต้องแยกทางกันเดินกับคนรัก
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อยู่ในถ้ำ'

ฝันว่าอยู่ในถ้ำ คุณอาจจะต้องแยกทางกันเดินกับคนรัก

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ไหล่ ซักผ้า น้ำแข็ง ราวตากผ้า ฝั่ง ความร่าเริง เวทีมวย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ถูกสุนัขเห่า นั่งอยู่ในกองขี้ ขนมปังกรอบ งมของในลำคลอง กิ๊บติดผม นุ่งผ้าใหม่ นํ้าพุที่พุ่งสูง พัชรกิติยาภา กำแพงโบราณ ดาบ ธารน้ำตก กองทัพ ตีแมลงวันตาย ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น งานแต่งงาน ได้นอนฝันในเรื่องต่างๆ เล่าเรื่องตลก มะลิ จำเลย ขี่หมู แขนถูกตัด เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด กองดิน ภาพวาด วิ่งออกกำลังกาย เครื่องบินตก อินทรี ยารักษาโรค ร่วมสังสรรค์ในงานรื่นเริง กล่าวคำอำลากับใครบางคน เรือ ดื่มน้ำมะพร้าว เป็นคนปรุงอาหาร โครงกระดูกมนุษย์ ดวงแก้ว ฆ่าหมี มวย เลือกตั้ง ไฟไหม้ในท้องฟ้า เท้าเจ็บ นักประพันธ์ เห็นคนโดนแทง กระดาษเปื้อนหมึก เนื้อหนัง ผู้หญิงตั้งครรภ์ กำไลข้อมือ ขอโทษ ภาษา นั่งพรมแล้วเหาะไปในอากาศ แม่ ศาลา งูเผือก ประเจียด เถียงกับคน นอนบนที่นอน กุลี จาน ลากเกวียน ข่มขืนคนอื่น เซิ้ง มนต์ รักตัวเอง หีบเปิดอยู่ เหาะ ค้นหา ดีใจ นำฟองน้ำมาล้างจาน กระดาษเช็ดมือ สร้อย ปัสสาวะรดที่นอน กระถางสามขา ถูกประณาม ซุกซ่อนตัว รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แผ่นดินแยกออกจากกัน บวชภิกสุนี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตัวเงินตัวทอง แบกผลไม้ ถุงเท้า รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ชอล์ก กระจอก บวงสรวง ตกจากที่สูง งวงช้างรัดตัว ลายมือ พรวน ของเล่น ลูบคลำเรือนร่างผู้หญิงเปลือย นกอยู่ในรัง ใต้ถุน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM