ทำนายฝัน 'อยู่ในถ้ำกับคนอื่น'

ฝันเห็น ฝันว่า อยู่ในถ้ำกับคนอื่น ฝันว่า อยู่ในถ้ำกับคนอื่น คุณจะจะมีความมั่งคั่งร่ำรวย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อยู่ในถ้ำกับคนอื่น'

ฝันว่า อยู่ในถ้ำกับคนอื่น คุณจะจะมีความมั่งคั่งร่ำรวย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

โคเข้าบ้าน บุพการี ถูกน้ำร้อนลวก ถวายของแด่พระสงฆ์ ผู้ชายมีผมสั้นสีขาว ตกกระ ขา ฉีกจดหมายรัก ไฟไหม้ในท้องฟ้า ถุงเงิน-ถุงทอง นอนหลับฝันแล้วจำไม่ได้ วิชา ซ่อง ความรังเกียจ ลำน้ำ บวม กล้วยเน่า คบบัณฑิต เดินอยู่ในทุ่งโล่งตามลำพัง ขนทรายเข้าวัด ซาวข้าว แลบลิ้น ตกเลือด นอนบนที่นอน จูบคนรัก ได้เสื่อใหม่ โกหก ผู้หญิงพายเรือ มะลิ หุ่นยนต์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลิ้นแข็ง บิน (สูงขึ้น) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กระโปรง นก ปลาหลีฮื้อ บ้านตัวเองสวยงาม รักกับนักบินหญิง มีคนเกลียด ขนลุก ท่องเที่ยวในสวน ถีบจักรยาน นุ่งผ้าขาว กล่าวคำอำลาญาติ ถูกของมีคมทิ่มตำฝ่าเท้า อาเจียน นาก เม่น ประกาศข่าวดี แท่น ฝุ่นเกาะตามสิ่งของต่างๆ ฝี นกอยู่ในรัง หม้าย ฟ้าที่สดใส กินเกินขนาด สายสะพาย ไว้หนวดยาว เลี้ยงกุมารทอง ฆ่าใครบางคน ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า สนามกีฬา ขุด โซ่ตรวน ธงบนเรือ อ้อย ยื้อแย่ง ผักที่ยังคงปลูกในดิน ผิงไฟ เลี่ยมฟันทอง ทำตัวเองบาดเจ็บ ถูกตี ญาตินํ้าตาตก โกรธ สีบรอนซ์ หูขาด นกพิราบ บ้านพัง ลากเกวียน เซิ้งบั้งไฟ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ์ กินโรตี บดเมล็ดกาแฟ ถูกฆ่า เห็นบ้านที่มีประตูมากมาย ท้องฟ้าสีแดง สงคราม เหยียบอุจจาระ นกเกาะหลังงู กินไก่ เสื้อเปื้อนเลือด การทำผิดพลาด ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ต้นกัลปพฤกษ์ ฟองสบู่ในอ่างอาบน้ำ เชือก เจ้าบ่าว พรวนดิน น้ำแข็ง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM