ทำนายฝัน 'อยู่ในอาการผิดหวัง'

ฝันเห็น ฝันว่า อยู่ในอาการผิดหวัง ฝันว่าอยู่ในอาการผิดหวัง คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อยู่ในอาการผิดหวัง'

ฝันว่าอยู่ในอาการผิดหวัง คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังเอาไว้

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ขี่วัว ถูกน้ำร้อนลวก จดหมาย กระปุก นกเกาะหลังงู อยู่ในอาการเร่งรีบ ขี่โคอศุภราช ซี่โครงหัก บุพการี ลำน้ำ แตกร้าว ซุบซิบนินทา ซาบซึ้งใจ ฆ่าตัวตาย แต่มีคนช่วยเหลือเอาไว้ได้ ซ้อมรบ ทหารยิงปืนใหญ่ กงสุล น้ำพุสวยงาม กล่องดนตรี เหยียบอุจจาระ เวทีมวย สร้อยข้อมือ ทำลายโซ่ตรวน ปล้น ถีบจักรเย็บผ้า ตัวเองเป็นกรรมกร ชกมวย มดกัด เท้าด้วน ม้านั่ง หมากัด เกือก ของกำนัล นุ่งเสื้อผ้าชุดใหม่ กินรีหรือกินนร ไฮโล หน้าต่างพัง ดื่มยาพิษ หวีเสนียด มีคนขอโทษ กกไข่ แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน บ้านพัง ดาวร่วงลงมาจากฟ้า เจ้าที่ กินเนื้อคนอื่น นั่งราชรถ ทอดทิ้งครอบครัว ทำนบ บ้า ดู pornhub ลูกข่าง ธงสามเหลี่ยม บอลลูน นอนบนที่นอน ถูกไล่ออกจากงาน นักบวช ฟืน มีโชคลาภ ดมกลิ่นดอกไม้ ภิกษุ หูขาด เก็บเงินได้ ตั๊กแตน ถอยหลัง คนเกี่ยวข้าว ถูกจับ ซองจดหมาย นอนบนกองฟาง ทำกาแฟหก ฉลาด งมของในแม่น้ำ ซ่อนหา น้ำหอม สงฆ์ สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) งานโกนจุก ดีใจ ฝี งานบวชเณร ใบมีดโกน สังกะสี นม อุบัติเหตุ (ที่บริเวณแขน ขา) ตะเกียง ปู เงาะ ผีเสื้อสวยยามพระอาทิตย์ส่องแสง พี่น้องทุบตีกัน เดินกะโผลกกะเผลก โต๊ะรับประทานอาหาร โบสถ์สกปรกรกรุงรัง ลอยคอ ดนตรี น้ำพริก วิชา แป้ง เครื่องร่อน จักรยาน ว่ายน้ำในมหาสมุทร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM