ทำนายฝัน 'อยู่ในอาการเร่งรีบ'

ฝันเห็น ฝันว่า อยู่ในอาการเร่งรีบ ฝันว่าอยู่ในอาการเร่งรีบ จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อยู่ในอาการเร่งรีบ'

ฝันว่าอยู่ในอาการเร่งรีบ จะได้รับอันตรายจากอุบัติเหตุ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ถูกตัดศีรษะ มีโชคลาภ ถั่วปลูกอยู่ในไร่ เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าไตรจีวร เปลี่ยนมุ้งใหม่ ตกทุกข์ได้ยาก โรงพยาบาล ฝนหยุดตก ฤาษี รังนก วัง ลิฟต์ ปวดท้อง จิ้งจก หญิงชรา ทอดแห ความผิด น้ำพริก บรรจุของลงหีบ ลอยกระทง นายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกของไทย ถูก แตน-ต่อ ต่อย กระถางหลุดมือแตก คบบัณฑิต เด็กพิการ ติดคุก รักเพื่อน ตกกองไฟ แมวสีสวาท แฟนนอกใจ ต้องโทษ แขก เห็นประตูปิด ปราสาทเล็กๆ สัตว์เลี้ยง วิชา ผัก โกศ นั่งรถหรู ทูตชาวต่างชาติ ซื้อปลาทอง หน่อไม้ บังสูรย์ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ หุ่น สามีนํ้าตาตก มีคนขอโทษ สร้าง ปลอกหมอน เขากวาง ทองคำก้อน เมฆสีขาว ถลกหนังสัตว์ ความรักระหว่างคน 3 คน คนตกนรก พ่อหม้าย ตกลงไปในบ่อ ม่าน ตกปลากับคนรัก ขี่ควาย ลิง เณรหน้าไฟ ดารา บรรพบุรุษ โต้เถียง หลงรักสามีคนอื่น นั่งเรือ ถล่ม นกกา กรรมกร ผู้หญิงพายเรือ ตัวเองเจ็บป่วย ลูกจัน นำอุจจาระกลับบ้าน ถูกทำโทษ น้ำลาย คำสัญญา แตกร้าว ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ดม รากไม้ วิมาน เด็ดพริกออกจากต้นพริก สินบน กินเนื้อวัว เดินรอดราวผ้า เจว็ด ผู้หญิงถือมีด จิ้งเหลน ตลาด เหาะดั้นเมฆ ตกหลังม้า ทุ่งนา ลำน้ำ ฉากกั้น เป็นไข้ ก้ามปู ทะเล งมของในลำคลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM