ทำนายฝัน 'อากาศทึบมืดมัว'

ฝันเห็น ฝันว่า อากาศทึบมืดมัว ฝันเห็นอากาศทึบมืดมัว จะเกิดความแตกแยก และ มีเรื่องยุ่งยากในหมู่คณะ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อากาศทึบมืดมัว'

ฝันเห็นอากาศทึบมืดมัว จะเกิดความแตกแยก และ มีเรื่องยุ่งยากในหมู่คณะ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กะปิ ปลาทอง ช่างไม้ เก็บผลมะม่วง เกาทัณฑ์ ธุลี กวาง ยืนบนลังไม้ ดื่มกาแฟ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร มีขาเดียว ฝา กระทำรุนแรงต่อตัวเอง แสงบนท้องฟ้า ตะเพียน เบ็ดตกปลา ฝุ่นเข้าตา ปอด สามง่ามสำหรับแทงปลา ขวาน ขนม โครงกระดูกมนุษย์ ปัสสาวะรดกำาแพง แลบลิ้น กระถางหลุดมือแตก โครงกระดูก ซุกซ่อนตัว ฉาบแตก ขึ้นต้นไม้ กรงสัตว์ คนอื่นทำพลาด งง กินเลี้ยง เจดีย์ทรุดโทรม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รถไฟฟ้า สู้กับเสือ แล้วชนะ เด็กผู้ชาย ข่าวลือ บ่อน้ำ ซักผ้าขี้ริ้ว ได้กลิ่นธูป สุกรตายเอง เข้าไปในโรงพยาบาล ถูกตำหนิ ปลิงหลายตัว แล่นเรือผ่านเกาะ ยางรถ ขี่สัตว์ แจกันคู่ ผู้ชายผมยาว ปัสสาวะ หัวหมู เดินช้าๆ เดินเป็นวงกลม ทำอะไรงุ่มง่ามและผิดพลาด ไมโครโฟน สีลม ( เครื่องมือชนิดหนึ่ง ) นอนเล่นกลางหาดทราย ผึ้งบินรอบรังของมัน พืชผัก ขอนไม้ เดินผ่านประตูเข้าสู่ที่มืด ตะไคร้ ม้านั่ง ตัดเล็บ เทวาลัย กา ตักบาตร แก้ผ้า กระโดด พัด พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กำแพงเมืองจีน เต้าฮวย พูดคุยกับเจ้านาย พานทอง สมอเรือ เห็นคนโดนแทง ดอกซ่อนกลิ่น ถูกกักตัว คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว เต้าหู้ มองดูเหว งาช้าง หญิงชู้ ถูกเฉือนเนื้อ ผ้าสีดำ ดวงอาทิตย์ดับ รบชนะ คนมีเขา ถูกฆาตกรรม แต่ฟื้นขึ้นมาได้ ถูกข่มขืน ก้ามปู ถูกฝูงผึ้งรุมต่อย แปรงฟัน ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว กระท่อมริมทะเล ชฎา ถาดอาหาร

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น