ทำนายฝัน 'อากาศบริสุทธิ์'

ฝันเห็น ฝันว่า อากาศบริสุทธิ์ ฝันว่าได้สูดอากาศบริสุทธิ์ คุณจะโชคดี
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อากาศบริสุทธิ์'

ฝันว่าได้สูดอากาศบริสุทธิ์ คุณจะโชคดี

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นุ่งผ้าสีม่วง รางรถไฟ ซื้อกระดุม ลำคานเสียงฉาบ โกหก กระซิบ กังหัน ปลวก ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ไส้ไหลจากท้อง ไกด์ ชกคนที่จมูก ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน กรงนก โลงศพ ต้นไม้ โรคร้าย นั่งบนเตียง ปลูกบ้าน ถูกขัง ลมหายใจมีกลิ่นหอม เห็นรองเท้าเก่า จาน สามเณร เด็กกำลังดูดนม ฟ้าผ่า ทะเลาะกับภรรยา ตกบ่อลึก จับกุ้ง นั่งบนลังไม้ ภรรยาเปลือยกาย นกอยู่ในรัง อรุณ ถูกตำหนิ ช้อนปลา ฆาตกร ประกาศข่าวการตาย น้ำเต้า ดวงดาว งานบวชเณร ติดเกาะ เสวียน สะพายย่าม เถียงกับคน จิ้งเหลน ประกันตัว เห็นบ้านอยู่ในสวนองุ่น หญิงทุบตีกัน ซองบุหรี่ เวที ฉลาด บุญ ผัก ฆ่าเสือ คนฆ่าสัตว์ มีคนนำเสื้อผ้ามาให้ ล็อกประตู ตุ้มหู ปะชุน เรียก วิ่งจนเหนื่อยหอบ นกกาเหว่า เห็นเปลือกหอยเปล่าๆ กอด บั้งไฟ นกนางนวลโผบิน บ้านตัวเองสวยงาม ตัวเองถูกประหาร ไว้หนวดยาว ทุ่งโล่ง ตาลปัตร บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ยากจน ใบลาน เก็บมุ้ง คบบัณฑิต ร่องน้ำ กะเหรี่ยงคอยาว ฉิ่ง เครื่องแต่งกาย หยก ประเทียบ นุ่งผ้าขาด กล้องยาสูบ ปลาทองที่ตายแล้ว กลองโบราณ หูเจ็บ ขี่วัว นอนในมุ้ง สีฟ้า กลายเป็นคนรวยมหาเศรษฐี กลัว กางมุ้ง ยกของ หว่านข้าวในนา บันได ชายหนุ่ม เสี้ยนตำเท้า กินลิ้น ทำนบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น