ทำนายฝัน 'อาคันตุกะ'

ฝันเห็น ฝันว่า อาคันตุกะ ฝันเห็นแขก ผู้มาหา มาเยี่ยม หรือ อาคันตุกะ จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาคันตุกะ'

ฝันเห็นแขก ผู้มาหา มาเยี่ยม หรือ อาคันตุกะ จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

นั่งบนลังไม้ จับผีเสื้อ ผ้าม่าน ซ่อนหา ขบวนแห่ กอดอก ผู้หญิงโพกผ้า ต้นกก ไว้หนวดยาว ดาบ เลือดไหล ยกยอ เหงื่อ ถูกมัดด้วยเชือก จักจั่น ต้นไม้เหี่ยวเฉา ธงบนบ้าน ถ่ายขี้ ถูกมัดมือมัดเท้า จิ้งหรีด หนามตำ จมูกหาย พระแก้วมรกต นั่งราชรถ ว่าว ภูเขาเป็นทิวขวางกั้นอยู่ข้างหน้า เจ็บป่วยทางด้านจิตใจ เดินทางไปทิศตะวันออก มีหลายหู งมปู ล้างหน้าตัวเอง ถากไม้ รัฐประหาร ขี่วัว ปลูกต้นไม้ เสื้อครุย สินบน ขึ้นบันได ขึ้นเขา โคไล่ขวิดคน รบกวน มีเขาบนหัว ดื่มยาพิษ ลูกแก้ว กระจาด ตรอกซอกซอย ไหล่เจ็บ ตู้เย็น ลูกเห็บ นก เด็กทารก ฟันปลอม ชามมีลายดอกไม้สวยงาม นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด รถพยาบาล งา พระวิหาร ได้ตีกลอง เกิดความรู้สึกผิด รังดุม เสื้อใหม่ ปรารถนาถึงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันได้ ท่องเที่ยวในสวน ผึ้ง ของที่ระลึก เนื้อหนัง ประดาน้ำ อยู่ในอาการเร่งรีบ กินเนื้อวัว มีดหาย น้ำลาย ตีแมลงวันตาย บดเมล็ดกาแฟ ถูกหามมาด้วยเปลคนเจ็บ ร่องน้ำ ตู้เหล็กใส่เอกสาร กำไลข้อมือ กางร่ม รถไฟฟ้า คนมุงซื้อขาย ไส้ไหลจากท้อง อุ้มลูกสุนัข ทางรถไฟ กระต่ายน้อย กังวล เลิกกับแฟน งวงช้างรัดตัว เดินถอยหลัง ตะกวดขึ้นบ้าน ซุบซิบนินทา จูบสัตว์เลี้ยง ใช้กระเทียมทำอาหาร นักร้อง แมลง แทงตัวเอง จุฬามณี เข็มแทง ดาวร่วงลงมาจากฟ้า นุ่งผ้าสีแดง คอบิด เกาะ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM