ทำนายฝัน 'อาคันตุกะ'

ฝันเห็น ฝันว่า อาคันตุกะ ฝันเห็นแขก ผู้มาหา มาเยี่ยม หรือ อาคันตุกะ จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาคันตุกะ'

ฝันเห็นแขก ผู้มาหา มาเยี่ยม หรือ อาคันตุกะ จะได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนที่อยู่ห่างไกล

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

หนาม ฆ่าผึ้ง ลูกเต๋า เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ ทอดผ้าป่า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เลี่ยมฟันทอง ปล่อยนก เพื่อนตาย ปอก หนู ยากจน พลักก้อนหิน กระบือ แพทย์ คนมุงซื้อขาย แลบลิ้น จมูกแหว่ง บ้านเก่าทรุดโทรมผุพัง ฆ่าโค ตะกร้าพลาสติก ลา ( สัตว์ ) แข็งแรง ไฟไหม้ต้นไม้ ลากสัตว์ ไฟไหม้ปราสาท สำลี เปลหามคนเจ็บ กินเนื้อเป็ด คนขาพิการ โต๊ะเขียนหนังสือ ปวดท้อง ได้รับกรงนกที่มีนกมาไว้ที่บ้าน เทียนไข งูกัด กินผลไม้ หม้าย ทอผ้า ลอย ขวด ค่ำคืน ปลอบโยน ไหว้เจ้า ลังไม้ ดาวสุกสว่างเต็มท้องฟ้า กางเขน (เครื่องหมายกางเขน) สตางค์ ซื้อปลาหมึก ทองคำก้อน นาฬิกาปลุก โบสถ์สกปรกรกรุงรัง เมฆสีเลือด ครีบปลา นํ้าพุขนาดใหญ่ ได้กลิ่นเครื่องเทศ ผู้หญิงกำลังจะไปที่ใดที่หนึ่ง พระธาตุเจดีย์บรรจุพระเกศธาตุพระพุทธเจ้า ดื่มน้ำจากแก้ว น้ำมันก๊าด ตื่นขึ้นมาเอง กุมารทอง บริโภค จองจำ ซองจดหมายสีแดง โครงกระดูกสัตว์ ปากเหม็น ศาลเจ้า เห็นที่นารกร้าง แสงอาทิตย์ส่องเข้ามาในบ้าน ยกทรง ตะเกียงที่จุดแล้ว ถูกยิงด้วยธนู กัดคน หญิงแต่งชุดสีแดง กระทำรุนแรงต่อผู้อื่น ทอดทิ้งครอบครัว ช้อนทอง ตรอกซอกซอย ก้อนหินตก ถากไม้ ฟันดาบ ดาว ดับไฟ ได้ยินเสียงปืนใหญ่ อาเจียน กระดาษเปื้อนหมึก ขี้ นาฬิกาข้อมือเสีย ปีศาจที่มีเขาและหาง ปลากระโดดขึ้นเหนือนํ้า เซรุ่ม พูดคุยกับคนต่างชาติ กระทง ไอศกรีม งูเขียว เครื่องบินที่ตัวเองนั่งตก ป่าเขา คันศรหรือคันธนู จับหมู คู คลอง

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM