ทำนายฝัน 'อาบน้ำฝน'

ฝันเห็น ฝันว่า อาบน้ำฝน ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาบน้ำฝน'

ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

ฝนหยุดตก ใช้กระเทียมทำอาหาร ฌาปนกิจ เท้าขาด ว่าว ขาขาด เข่า เห็นคนอื่นถูกประณาม กินกระต่าย จูบเด็กเล็ก เงินหาย อ่างน้ำ ถูกกักตัว แส้ กัดคน แหวนหาย จรเข้กัด เจ็บปวดตามร่างกาย บุคคลที่เป็นคนร้าย นาค แขนหัก เผาไม้กระดาน ชงชาถวายเจ้าที่ ปีศาจที่มีเขาและหาง สุกรกลายเป็นคน ชฎา ช้อนเปื้อน วอ รักเพื่อน ถาดดอกไม้ ประตูบ้านคนอื่น ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ กองดิน พูดคุยกับโจร ไก่กกไข่ สบู่ ธงบนเรือ โฉนดที่ดิน ฟุตบอล ศาล นกเกาะหลังงู โกศ กวนอิม บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม งูจงอางไล่ งานวัด ทะเลาะกับเพื่อน คบบัณฑิต ฆ่าสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เหยียบขี้ ขวดเหล้า ตัวเองร่ำรวย ตกหน้าผา พวงมาลัย เกาะ ดาบ สวมเสื้อสีดำ ทหารยิงปืนใหญ่ ธรณีสูบ บัญชี กระสุนปืน แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป เข้าประตูไม่ได้ น้ำเต้า ตาบอด ทูต ลูกเห็บ โต๊ะ ผ้าม่าน อดตาย เห็นกองไม้กระดาน เหยียบอุจจาระ ยุง อทิตยาทรกิติคุณ กินเป็ด ฉุด รุ่งเช้าที่เต็มไปด้วยเมฆหมอก ผ้าใบ ล้างเท้า ซื้อกระดุม พระ คนฆ่าสัตว์ มองนํ้าตกกับคนรัก มีหลายหู ให้มีดแก่คนอื่น ขึ้นต้นไม้ ย้ายบ้าน ชนกระบือ โทรศัพท์มือถือหาย ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คราด วัด โอเอซิส ผจญภัย ซักผ้าขี้ริ้ว นั่งมองน้ำตกกับคนรัก ปัดกวาดฝุ่นหน้าบ้าน งา กระจกหลากสี ฝาหม้อตกลงพื้น

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM