ทำนายฝัน 'อาบน้ำฝน'

ฝันเห็น ฝันว่า อาบน้ำฝน ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาบน้ำฝน'

ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ฆ่าผีเสื้อ นํ้าพุที่พุ่งสูง สวมกุญแจมือให้ผู้อื่น ม้าเตะ ฆ่าคนด้วยใบมีดโกน ข้าวสาร ไก่ แชมพู มีเขาบนหัว ทีปังกรรัศมีโชติ ลูกจัน กระโดดจากที่สูง ถูกกรรโชกทรัพย์ ตีแมลงวันตาย ลับมีด น้ำพุ อยู่ในสภาพมอซอ เสื้อผ้าขาดวิ่น เกิดความรู้สึกคบไม่ได้กับญาติ เว็จ เห็นตัวเองในกระจก มีคนให้ผ้าเช็ดหน้า อยู่ในกระท่อม ประกาศข่าวการตาย กำลังจะไปตาย ถุงเงิน-ถุงทอง กินกล้วย เวทีมวย ตัวเองถูกฉีดยา คนป่วยอยู่บนรถ ฟังเทศน์ฟังธรรม ฤาษี เด็กทารก ฝ่าเท้า กล้วยไม้ โจร กวางดำ ขาหัก ธนูหลายดอก ศาลเจ้า เม่น แก้ว เรือแล่น อมตะ เพลิง ของหวาน รวงข้าว ยา เด็ก ขันตักน้ำ ช่างไม้ บริจาคเสื้อผ้าให้คนอื่น เพชรรัตนราชสุดา แล่นเรือผ่านเกาะ ลิ้นแข็ง ตัวเองเจ็บป่วย ไฟไหม้ในท้องฟ้า เล่นน้ำสงกรานต์ ถ้วยรางวัล ฆ่าโค ไฟไหม้ปราสาท กัดลิ้น เกิดความรู้สึกผิด ฝังศพคนที่รู้จัก ได้รับผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ ได้ยินเสียงกระซิบ คนอื่นอยู่ในงานรื่นเริง หีบเปิดอยู่ ดื่มน้ำ ถ้ำมืด ไข่เป็ด คนอื่นทำพลาด อากาศทึบมืดมัว กวนอิม ไม้กวาด จับปลาช่อน บิน (สูงขึ้น) กลด กระทะ นกกระเรียน พวงมาลา กระสอบข้าวสาร เหรียญ ถูกตะปูตำเท้า ไก่ฟ้า มุ้งขาด กระต่ายหลายตัววิ่ง กินพระจันทร์ พระเจ้า ขี้ กินหัวสุกร ไฟไหม้ผม ร่วมงานทอดกฐิน โทรศัพท์ ของลับ ผูกปมเชือก โฉนดที่ดิน คดข้าวเย็นกิน ขนทรายเข้าวัด นอนกรน

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM