ทำนายฝัน 'อาบน้ำฝน'

ฝันเห็น ฝันว่า อาบน้ำฝน ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร

อ่านเพิ่มเติม

ฝันเห็น 'อาบน้ำฝน'

ที่ป่วยไข้จะหายดี ที่เป็นทุกข์ก็จะคลาย โชคลาภจะตามมาภายหลัง คนโสดจะได้พบรักคนที่มีเจ้าของ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

เดินทางในป่ารก ไผ่ จับสายสิญจน์ บ้านตัวเองถูกน้ำถ่วม ท่องเที่ยวในสวน สิงโต ถูกแทง เครือญาติ ตกช้าง กัลยาณิวัฒนา ได้รับของที่ระลึกจากญาติ ฆ่าศัตรู เมฆบังแสงอาทิตย์ เงินปากผี ขอนไม้ แข่งวิ่ง เดินอยู่กลางทุ่งนา ข้อเท้าแพลง ปีนรั้ว ใช้ยาเสพติด พังประตู ยานพาหนะ ป่วยลงท้อง กลอง กินดิน กระดูกแตก เข็มเย็บผ้า ตับไต ทราย สมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี แหย่รังผึ้งและผึ้งบินหนีไป มีปากเสียงภายในครอบครัว ลอยคอ ชักว่าว ของหวาน เถียงกับคน รถไฟ นาก ฌาปนสถาน ( ที่เผาศพ ) เสี้ยนหนาม นุ่งผ้าสีแดง ตัดหนวดตัวเอง รองเท้า ชายหนุ่ม ถ่อเรือ กอดรัดคนที่ตายไปแล้ว วัวควาย ถั่วลิสง เพื่อนอยู่ห่างไกล อุ้มลูกสุนัข ปากเน่า นักบุญ ดาวตกจากท้องฟ้า จับผีเสื้อ ฆ่าผึ้ง องค์กฐิน แปรงฟัน ต่อ กรอด้าย ใยแมงมุม ทำนาไม่ได้ผลดี เห็นบ่อร้าง ปลาหมึกหลายตัว เก็บของมีค่าได้ ถ้ำมืด ตกจากดาดฟ้า แดด ผดผื่นคันขึ้นตามตัว ชักลาก หักธนู พระบรมรูป เหงื่อ อ่าง ปอกเปลือกผลไม้ การทำผิดพลาด ขี้ออกมาโดยที่ไม่รู้ตัว เอาผ้าเช็ดหน้ามาเช็ดเหงื่อให้แห้ง คนอื่นใช้ผ้าเช็ดตัว ถูกสัตว์กัด เห็นประตูบ้านตัวเอง บิน (สูงขึ้น) ท้องฟ้าสดใส ประตูบ้าน ถุงใส่เงิน ประกาศข่าวการตาย นุ่น ถ่ายอุจจาระ ไฟนรก เฆี่ยน ขี่วัว กระเทย ได้เสื่อใหม่ ของแปลกประหลาดมหัศจรรย์ ปลวก โจรปล้นบ้าน ปอด ใช้กรรไกรตัดผมคนอื่น เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ ชอล์ก ถูกตบ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM