ทำนายฝัน 'อาบน้ำในทะเล'

ฝันเห็น ฝันว่า อาบน้ำในทะเล คุณกำลังจะได้โชคลาภ
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาบน้ำในทะเล'

คุณกำลังจะได้โชคลาภ

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

แต่งงาน เดินบนฟ้า ถีบจักรเย็บผ้า กุหลาบ แมวสีสวาท ไก่ออกไข่ เซียมซี กัดลิ้น ตกช้าง เศษอาหาร ขี่เสือ กระบี่ ยกของหนัก กรอด้าย ทาสี สุนัขคาบหม้อ รถไฟ กินเกินขนาด ขุด น้ำหอม ถูกสัตว์กัด กินโดนัท หีบสมบัติ คนรักนอกใจ เสือตาย เล่นน้ำในบ่อน้ำพุ นํ้าพุศักดิ์สิทธิ เห็นไม้กระดาน ช่างเหล็ก ถูกกลั่นแกล้ง ดื่มยาพิษ ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน ผักที่ยังคงปลูกในดิน กินข้าว ฉาบแตก คนมีดวงตาสีดำ ดอกซ่อนกลิ่น ปากเหม็น กินเนื้อหมู ขา ซักผ้าขี้ริ้ว สีฟ้า สร้างบ้าน อีกา ดาบ หนังสือ ตาบอด บิดามารดา ส้วม บริโภค เศร้าโศก ส่องกระจก นอนกรน ลูกแก้ว งมของในลำคลอง ลำคลอง เดินเป็นวงกลม ศีรษะ นอนในมุ้ง อยากมีเงิน ธุรกิจ ลูกข่าง แข่งม้า กุมารเทพ ปล่อยออกจากคุก ถือไต้ หรือ คบไฟ กระสุนปืน ฝนครึ้ม สิงโต คางคก ตกใจจนสะดุ้ง มหาสมุทรมีพายุ ก้ามปู ไถ่ถอน ทองคำก้อน ใส่เสื้อผ้าที่ไม่มิดชิด ขี่วัว แล้ว ตกวัว มีคนส่งชะลอมบรรจุของอยู่เต็มมาให้ กล้วยเน่า พลักก้อนหิน มุดรั้วลวดหนาม ตู้เย็น ญาติทำความผิด โถส้วม ภรรยาหนี ตรอมใจ ธารน้ำ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร นอนกับสาวสวย กระเป๋าเดินทาง ถูกหวายรัด ตัดต้นไม้ รับประทานเครื่องเทศ นั่งอยู่ในกองขี้ จูบ นาค พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราช- กุมาร ยาพิษ น้อยหน่า หวีงา

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM