ทำนายฝัน 'อาหารบูดเน่า'

ฝันเห็น ฝันว่า อาหารบูดเน่า ฝันเห็นอาหารบูดเน่า คุณกำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ กิจการค้าดีมีกำไร ชีวิตมีความสุขมากขึ้น
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาหารบูดเน่า'

ฝันเห็นอาหารบูดเน่า คุณกำลังจะได้โชคลาภก้อนใหญ่ กิจการค้าดีมีกำไร ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กุฏิพระ ผ้าขี้ริ้ว เซิ้งบั้งไฟ เชิงตะกอน ตามทวงหนี้ ลูกจันทร์ ขี่นางโค เลี้ยงกระต่าย ถูกขัง เพื่อนร่วมห้องทำาความผิด ถูกแทง งม โคไล่ขวิดคน ขนมปัง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ลม หิมะตกในฤดูร้อน ขวดยา ประตูบ้านคนอื่น ไฝ ครก น้ำตก งูเลื้อย เอสเอ็มเอส ( SMS ) ทอดแห ทอดทิ้งลูกๆ ได้กลิ่นธูป ห่าน เกลือ เล่นน้ำสงกรานต์ ผึ้งบินเข้ามาในบ้าน เป็ดไก่ ล้างเท้าตัวเอง นาข้าวรกร้าง ได้ผ้าพันคอเป็นของขวัญ ยางรถ สร้อย โฉนดที่ดิน กองทัพ ปล่องไฟ ใช้ผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าให้แห้ง คอมพิวเตอร์ กรอบรูป ส้มตำ จักจั่น ลอยคอ สร้อยข้อมือ ผ้าห่มที่ปูเต็มเตียง ผู้ชายผมยาว ลวดหนาม ใบหน้าที่ยิ้มแย้มอารมณ์ดี แมงมุม บดเมล็ดกาแฟ พระอาทิตย์ ไหว้พระราหู ย้ายบ้าน กางเขน เสื้อกันฝน น้ำพุที่พุ่งสูง เสื้อผ้า นอกใจแฟน มโหรี ข้อเท้าเจ็บ สมุด ยิงกา บ้านเก่า กล้องถ่ายรูป ฉีกกระดาษ นางฟ้า ถูกมัดด้วยเชือก จับก้อนกรวด ก้อนทราย ซื้อปลาทอง เพลิง ดวงอาทิตย์ทรงกลด เสียเงิน ติดเกาะ ให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ พายเรือกับคนอื่น กระทะ ขอโทษผู้อื่น ขโมยขึ้นบ้าน เสื่อไม้ไผ่ เปลือก ถอดเครื่องประดับ งมของ รอยเท้าของตัวเอง ลูกๆ หลั่งนํ้าตา คุก ตะราง สนามกีฬา กางร่ม ทหารยิงปืนใหญ่ กระดาษข่อย ทำขวัญ กุมารเทพ เห็นคนเปิดประตู กระปุก ลูบท้องหญิงตังครรภ์ ขอบฟ้า เที่ยวซ่อง พระธาตุ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM