ทำนายฝัน 'อาเจียนเอาลำไส้ออกมา'

ฝันเห็น ฝันว่า อาเจียนเอาลำไส้ออกมา ฝันว่าอาเจียนเอาลำไส้ออกมาด้วย ถ้าเป็นหญิงจะมีเคราะห์ ให้รีบทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย
ค้นหาคำทำนายฝันตามหมวดหมู่อักษร
ฝันเห็น 'อาเจียนเอาลำไส้ออกมา'

ฝันว่าอาเจียนเอาลำไส้ออกมาด้วย ถ้าเป็นหญิงจะมีเคราะห์ ให้รีบทำบุญสะเดาะเคราะห์เสีย

เลขนำโชค
แชร์ ทวีต

คุณฝันเห็นอะไร ?

กระเป๋า อยากมีเงิน กินไก่ ทำร้าย ขนตาร่วง ยุง เรือโยง ตำรวจ ไวโอลิน ยาพิษ ราชา กางมุ้ง นกกระจอก เป็ดว่ายน้ำ แร้งเกาะหลังคาบ้าน ผ้าฝ้าย สินบน หิมะตกถูกตัว หนามตำ สัปทน ฮูก (นกฮูก) เป็นไข้ ตกใจจนสะดุ้ง ขี่โคเข้าเมือง ถ่ายขี้ เพชรรัตนราชสุดา คลอดลูกก่อนกำหนด ทำให้คนอื่นตกใจ เดินเข้าออกประตูกว้างๆ เสื้อเปื้อนเลือด ศาลเจ้า ตัวเองเจ็บป่วย อทิตยาทรกิติคุณ อยู่ในอาการผิดหวัง ตะกร้อ คนหามวอผ่านหน้า ได้สวมแว่นตาดำ โพธิ์ กาน้ำ มารดา รุ่งเช้าที่ปลอดโปร่งแจ่มใส กระซิบกับเพื่อน ผ้าเช็ดตัว เปลี่ยนเส้นทางขณะขับขี่รถอยู่ พลับพลา นุ่งโจงกระเบน ลิฟต์ ผลจันทร์ ( พืช ) กระต๊อบ แอคคอเดียน ( เครื่องดนตรี ) ขวดยา นุ่งผ้าสีม่วง ฆ่าเต่า ได้ฟังเรื่องตลก ข่าวลือ ภรรยาทิ้ง คนกำลังถ่ายรูป โบว์ดำผูกคอ ปล่อยนกกระเรียน ผ้าสีขาว ลากฉุด หงส์ ตัวเองเป็นนักโทษ ได้บางสิ่งบางอย่างที่ต้องการ ขโมยเงิน หีบศพ โรคเรื้อน ติดคุก ชนไก่ ถุงน้ำร้อน พวงกุญแจ ตกงาน อีเมล ( Email ) เห็นพ่อที่ตายไปแล้ว ปอกเปลือกไข่ ปลวกขึ้นบ้าน เณรหางนาค แข่งวิ่ง นายกรัฐมนตรี เห็นผี กษัตริย์เสด็จมาหา ถูกหนูกัด อยู่ท่ามกลางต้นข้าวในนา ซ่อนหา น้ำพุสวยงาม สงคราม จูบเด็กเล็ก กล่องดนตรี เฮลิคอปเตอร์ ลูกกระพรวน ตัวเองเป็นคนวิกลจริต ต้นไม้เขียวชอุ่ม ชี เรือ นิล น้ำฝน ว่ายน้ำ ขื่อคา พวงมาลัยดอกไม้สด เครื่องศาสตราวุธ

ความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

บรรดาคัมภีร์ต่าง ๆ ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีชื่อว่าพระไตรปิฎกบ้าง อรรถกถาบ้าง ฎีกาบ้าง และปกรณ์อื่น ๆ อีกบ้าง ล้วนเป็นที่รวบรวมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์สาวกไว้มากมาย และในคัมภีร์นั้น ๆ นอกจากจะมีคำสั่งสอนอันเกื้อกูลแก่การปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติบรรลุถึงความบริสุทธิ์ บรรลุมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสและกองทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงแล้ว ยังมีเรื่องที่เป็นสาระ เกื้อกูลแก่ความรู้ ซึ่งควรรู้ไว้ประดับสติปัญญาอีกมาก ในเรื่องเหล่านั้น ความฝันเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรรู้ ควรสนใจ เพราะเกี่ยวเนื่องกับคนทุกคนได้ค้นคว้าดูในคัมภีร์ที่มาทั้งในพระไตรปิฎก ทั้งในอรรถกถาและในปกรณ์ต่าง ๆ แล้ว เก็บข้อความที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความฝัน อันท่านแสดงไว้ในที่นั้น ๆ มารวมเป็นหมวดหมู่ แล้วให้ชื่อว่า เรื่องความฝันในคัมภีร์พระพุทธศาสนา

เหตุที่จะให้ฝัน 4 อย่าง

ในคัมภีร์มโนรถปูรณี อรรถกถาอังคุตตรนิกาย และคัมภีร์สัทธัมมัปปัชโชติกา อรรถกถาขุททกนิกาย ท่านแสดงเหตุที่จะให้ฝันไว้ว่า คนเราเมื่อจะนิมิตฝัน ย่อมนิมิตฝันด้วยเหตุ 4 ประการ คือ

ความฝัน ความหมาย
ธาตุวิปริต หมายถึง ร่างกายไม่สบายหรือไม่เป็นปกติ จึงได้ฝัน ซึ่งเป็นความฝันที่ไม่ค่อยจริง
จิตนิวรณ์ หมายถึง จิตที่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นสิ่งของ สถานที่ หรือบุคคล จึงนำมาปรุงแต่งเป็นความฝัน เช่น ฝันถึงคนเคยรู้จักกันที่ยังมีชีวิตอยู่ หรือเสียชีวิตไปแล้ว อาจจะฝันดีหรือฝันร้ายก็ได้ ฝันดังกล่าวบางครั้งก็เป็นจริง แต่หลายครั้งก็ไม่จริง อย่างไรก็ตามหากฝันถึงคนที่เสียชีวิตไปแล้วเห็นเขาอยู่ในสภาพที่ไม่ดี ก็ควรทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพื่อความสบายใจ เขาจะได้รับส่วนบุญหรือไม่นั้น ยากจะหยั่งรู้ได้ แต่ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับบุญนั้น
เทพสังหรณ์ หมายถึง เทวดามาดลใจให้ฝัน อาจะแม่นหรือไม่แม่นก็ได้ เพราะเทวดามีทั้งสัมมาทิฐิ และมิจฉาทิฐิ มีทั้งบุญบารมีมาก และบุญบารมีน้อย หากเทวดาที่มีสัมมาทิฐิ มีบุญบารมีมากมาเข้าฝัน เรื่องที่ฝันก็เป็นความจริงได้
บุพนิมิต หมายถึง ฝันเพราะมีลางบอกเหตุ ว่าจะได้พบเจอสิ่งใดในกาลหน้า เป็นความฝันที่เป็นจริง ดังเช่น เพราะนางสิริมหามายา พุทธมารดา ฝันว่ามีช้างนำดอกบัวมาถวาย โหรทำนาย่าจะมีพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์ของพระนาง ซึ่งก็เป็นจริง แม้นักพรตสิทธัตถะก่อนจะตรัสรู้หนึ่งคืน ก็มีบุพนิิมิต เป็นความฝัน 5 เรื่องด้วยกัน ตื่นเช้าท่านตีปริศนาแห่งความฝันว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งก็เป็นความจริง หรือหลวงปู่มั่นก็มีสุบินนิมติ ฝันเป็นปริศนาธรรมบ่งบอกว่าจะได้เป็นพระอรหันต์ ต่อมาท่านก็ได้บรรลุอรหัตผล เป็นต้น
สงวนลิขสิทธิ์ Ⓒ 2565 โดย MONGKOLNAME.COM